Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Brugertypen: BorgerVerifikationMapning til Samtykkeservicen ServiceActor
SecurityContextTicketAudienceMatche audience som findes som konfiguration i Minspærring 


ValidityEr valid

Message
Verificeres ikke - må gerne være der

ActingUserUserTypeSkal være CitizenBrugertypen: Borger


IdentifierFormatSkal være CPR


IdentifierSkal være satactionUserCpr


GivenNameVerificeres ikke - må gerne være der


SurNameVerificeres ikke - må gerne være der


CredentialsVerificeres ikke - må gerne være der


PersistentUniqueKeyVerificeres ikke - må gerne være der

PrincipalUser
Må ikke være der

Organisation
Må ikke være der

ClientNameVerificeres ikke - må gerne være dersystemName
Brugertypen: SundhedsfagligVerifikationMapning til Samtykkeservicen ServiceActor
SecurityContextTicketAudienceVerificeres ikke - må gerne være der 


ValidityEr valid

Message
Verificeres ikke - må gerne være der

ActingUserUserTypeSkal være HealthCareProfessionalBrugertypen: Sundhedsfaglig


IdentifierFormatSkal være CPR


IdentifierSkal være satactionUserCpr


GivenNameVerificeres ikke - må gerne være der


SurNameVerificeres ikke - må gerne være der


Credentials.NationalRoleMå ikke være der


PersistentUniqueKeyVerificeres ikke - må gerne være der

PrincipalUser
Må ikke være der

OrganisationIdentifierSkal være derorganisationIdentifier


identifierFormatSkal være der og skal være CVR

ClientNameVerificeres ikke - må gerne være dersystemName
Brugertypen: AdministrativVerifikationMapning til Samtykkeservicen ServiceActor
SecurityContextTicketAudienceVerificeres ikke - må gerne være der 


ValidityEr valid

Message
Verificeres ikke - må gerne være der

ActingUserUserTypeSkal være HealthCareProfessionalBrugertypen: Administrativ


IdentifierFormatSkal være CPR


IdentifierSkal være satactionUserCpr


GivenNameVerificeres ikke - må gerne være der


SurNameVerificeres ikke - må gerne være der


Credentials.NationalRoleSkal være der - og skal matche config variable i MinSpaerring


PersistentUniqueKeyVerificeres ikke - må gerne være der

PrincipalUser
Må ikke være der

OrganisationIdentifierSkal være derorganisationIdentifier


identifierFormatSkal være der og skal være CVR

Client
Verificeres ikke - må gerne være dersystemName
Brugertypen: SystemVerifikationMapning til Samtykkeservicen ServiceActor
SecurityContextTicketAudienceVerificeres ikke - må gerne være der 

Message
Verificeres ikke - må gerne være der

ActingUser
Må ikke være derBrugertypen: System

PrincipalUser
Må ikke være der

OrganisationIdentifierSkal være derorganisationIdentifier


identifierFormatSkal være der og skal være CVR

Client
Verificeres ikke - må gerne være dersystemName

...

Java-first-metoden blev valgt for at lette udvikling og vedligeholdelse af tjenesten, da dette gør det muligt at udnytte eksisterende Java-kompetencer. Muligheden for at tilpasse den udsatte WSDL ofres.

Denne beslutning er omgjort med SDS-4222, hvor der er lavet faste WSDL filer, hvorfra der generes java klasser. WSDL filerne udstilles direkte via en servlet og på servicens endpoints (?wsdl).

Indhold af Web Service kald

...

Tjenesten kører på en applikationsserver, der er ansvarlig for generering af en Web Interface (og WSDL), styring af datasource injection og håndtering af systemressourcer.

...

Alle interceptorer er annonteret med @AroundInvoke, hvilket betyder, at de kaldes op, før servicemetoderne eksekveres.

 


SLA logging

SLA-log-interceptor er ansvarlig for SLA-logning af alle servicekald.

...

Yderlige findes der ekstar unit tests i consentservices-common der har til formål at verificere at intercepter og DAO er implementeret korrekt.