Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Proces referenceSundhedsdata-styrelsens Nationale Service Desk NeticDriftleverandørTriforkFMKleverandørØvrige 3. parts leverandører Incident ManagerSDS BRM / FMK program-lederOperatørPresse- personSystem ejer
Modtag og prioriter incidentRCCCCI

 A
Etabler kendt løsningRCCCC
CI
 A
Udmelding på NSPOPRRRRACICI

Luk incident og informer indberetterRCCCAI


Løs IncidentAR(*)AR(*)AR(*)RC
CI

Skriv Incident rapportIRRRCICI
 A
Udmelding til interessenterCCCCRC

 A
Henvendelser fra pressenRI
I A
Kommunikation med pressenCC
R A

...

 • Modtagelse af incidents
 • Visitering og prioritering af incidents
 • Koordination og kommunikation med SDS, NSP operatør og øvrige 3. parts leverandører vedrørende visitering og løsning af incidents
 • Etablering af kendte løsninger fundet blandt tidligere incidents
 • Udmeldinger på NSPOP (hvis nødvendigt) for incidents der løses ved etablering af kendte løsninger
 • Sikre at incidents til enhver tid er opdaterede på baggrund af mails fra øvrige 3. parts leverandører
 • Lukning af incidents, inklusiv information til indmelder om lukningen

...

FMK leverandør

Trifork skal løse alle incidents, der vedrører komponenter og områder, som Trifork har ansvar for. Dette omfatter

 • Support af Sundhedsdatastyrelsens Service Desk og andre 3. parts leverandører ved visitering af incidents
 • Koordination og kommunikation med Sundhedsdatastyrelsens Service Desk, SDS, NSP operatør og øvrige 3. parts leverandører vedrørende løsning af incidents
 • Opdatering af IBM ClearQuest ved alle relevante ændringer af en incident der er assignet til Trifork
 • Ansvar for udmeldinger på NSPOP (hvis nødvendigt) for incidents der er assignet til Trifork
 • Skrivning af incident rapport for P1 og P2 incidents der er assignet til Trifork
 • Generel deltagelse i analyse og løsning af incidents, hvor dette er nødvendigt

...

Driftleverandør

Netic skal løse alle incidents, der vedrører komponenter og områder, som Netic har ansvar for. Dette omfatter

...