Kort introduktion til service

Adgangen til eCPR2 kan ske via sundhedsdatanettet eller via den Nationale Service Platform (NSP) som har både centralt og decentralt placerede adgangspunkter. De decentrale adgangspunkter anvendes p.t. kun af Regionerne. Adgangen via NSP sikres således gennem et robust driftsmiljø.
  
Adgangen forudsætter et af Medcom godkendt Læge Praksis System eller et af FMK godkendt Medicinmodul/EPJ system.
  
Adgangen til eCPR2 sikres gennem anvendelse af godkendte certifikater (Medarbejdercertifikater og MitID Erhverv). Enkelte services, hvor identifikationen af personen bag kaldet til servicen ikke er påkrævet, er sikret med virksomheds- og funktionscertifikat
  
Gennem en valideringsproces i Secure Tolken Server (STS) gives sikker adgang til at hente og til at ajourføre den enkelte borgers medicinkort.
  
I hele kommunikationsprocessen anvendes Den Gode Web Service (DGWS). 

Ydeligere information om eCPR2 er nævnt på denne side, se https://wiki.fmk-teknik.dk/
  

Komponent og versioner

Produktionsmiljøet

eCPR2 kan tilgås gennem flere forskellige kanaler. Alle kanaler kræver sundhedsdatanettet aftaler. Dette er et forsøg på at beskrive de forskellige kanaler, men ud over den direkte adgang er disse kanaler ikke er en del af eCPR2 programmet og ændrer sig ofte, så det er en god ide at konsultere dokumentationen på NSPOP.dk.

BEMÆRK: Den direkte adgang til de enkelte services er under udfasning. Man bør i stedet anvende en af de nedenstående NSP adgange, der giver adgang til alle services. 

DGWS adgang gennem de decentrale NSP'er er forbeholdt regionerne og beskrives ikke her.

DGWS adgang til eCPR2 gennem den central NSP's Viderestillingsservice. Anvendes af andre systemer incl. LPS systemer: https://cnsp.nsp.dsdn.dk:8443/decoupling

FMK-Online adgang

https://fmk-online.dk/fmk, adgang til FMK-Online via sikker browseropstart https://fmk-online.dk/fmk/sbologin, med angivelse af SAML Token Audience https://saml.fmk.staging.fmk-online.dk

Testmiljøer

Til brug for aftestningen af jeres integration til eCPR2 stiller SDS en række testmiljøer til rådighed. I det følgende findes specifikke FMK oplysninger til SDS testmiljøerne så som adgangen til serverne via SOAP- og webklient. Det forventes, at brugeren allerede har læst Tilslutningsguiden, hvor der er en række generelle oplysninger om formål for de enkelte SDS testmiljøer, hvordan testbrugere og -patienter oprettes, hvordan man får certifikater samt generelle forudsætninger for at kunne bruge miljøerne. Dette dokument beskriver dog ikke de nye muligheder for at oprette stamdata gennem DTG - Dynamisk Testdata generator

Adgang til FMK testsystemer

NSP endpoints på testsystemer. Disse endpoints er udstillet på internettet, og i nedenstående URL'er kan test2 erstattes med et af de andre testmiljøer, dvs. "test1", "prodtest" og "uddannelse". Bemærk at NSP'en her ikke følger de fastsatte navnekonventioner for testsystemerne, og anvender "uddannelse", ikke "udd".

Yderligere adgange til eCPR2 i testsystemer

Whitelistning

For at få adgang til eCPR2 kræves der en whitelisting af de enkelte klientsystemer. Formålet er kort fortalt at give specifikke klientsystemer og versioner adgang til de forskellige versioner af eCPR2's services. Der whitelistes på baggrund af informationen i header-felterne i requests til eCPR2. På produktionsserveren vil et klientsystem blive whitelistet, når der er gennemført en certificeringstest til en ny version. Til testformål er det muligt at whiteliste via FMK-Online på de forskellige testsystemer.

Dokumentation og support

Sidste nye dokumantation, WSDL mv. findes på https://wiki.fmk-teknik.dk/. Support-spørgsmål, incl. fejl og nedbrud, der kan relateres til eCPR2 skal alle rettes til servicedesken for NSP'en, https://www.nspop.dk


Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk


  • No labels