Kort introduktion til service

FMK-Bemyndigelsesservicen (BEM) anvendes til at oprette bemyndigelser fra en autoriseret sundhedsperson, til en anden person, som skal arbejde som bemyndiget medhjælp i forbindelse med FMK, DVV og TAS. En bemyndigelse giver medhjælperen ret til at handle på den bemyndigendes vegne og gælder som udgangspunkt 2 år. En bemyndigelse angiver systemet, arbejdsfunktionen, den gyldige tidsperiode og de specifikke rettigheder den gælder til. Den bemyndigede og den bemyndigende angives ved deres CPR-numre, endvidere kan bemyndigelsen begrænses til et bestemt CVR-nummer.

 

Bemyndigelsesservicen er målrettet klientsystemer, der administrerer bemyndigelser. Bemyndigelsesadministrationen udgøres af række services til at vise, oprette og slette bemyndigelser. De kan fx anvendes som en del af brugerstyringen i systemer - f.eks. LPS eller Apotekssystemer eller et nationalt browserbaseret system som sundhed.dk.

Det enkelte systemer der understøtteler bemyndigelse via BEM (FMK,DDV og TAS) vedligholder systemspecifikke metadata. Disse metadata beskriver hvilke arbejdsfunktioner, der kan delegere hvilke rettigheder til deres services.

Adgangen til Bemyndigelsesservicen (BEM) kan ske via den Nationale Service Platform (NSP), som har både centralt og decentralt placerede adgangspunkter. De decentrale adgangspunkter anvendes p.t. kun af Regionerne. Adgangen via NSP sikrer således adgang gennem et robust driftsmiljø.

Adgangen til BEM sikres gennem anvendelse af godkendte certifikater (Medarbejdercertifikater og NemID Erhverv).

Gennem en valideringsproces i Security Token Server (STS) gives sikker adgang til at hente bemyndigelser, oprette nye bemyndigelser samt slette eksisterende bemyndigelser.

I hele kommunikationsprocessen anvendes Den Gode Webservice (DGWS).

Yderligere information om BEM og BEM 2.0 snitfladen findes på https://wiki.fmk-teknik.dk/, specifikt om BEM 2.0 her https://wiki.fmk-teknik.dk/doku.php?id=fmk:bem:2.0:bem_2.0_snitflade


Komponent og versioner
 

Produktionsmiljøet

BEM kan tilgås via den “centrale NSP”, hvilket kræver sundhedsdatanet aftaler. For mere information se nspop.dk og "Kom Godt i Gang Guider". Nedenfor beskrives adgang gennem forskellige NSP kanaler, men da disse ikke indgår som en del af FMK programmet, og da de ofte ændres, er det en god idé at konsultere dokumentationen på nspop.dk.

Forskellige typer adgange:

  • Adgang gennem de decentrale NSP'er er forbeholdt regionerne og beskrives ikke her. 

SDS Testmiljøer

Til brug for aftestningen af integration til BEM stiller SDS en række testmiljøer til rådighed. I det følgende beskrives specifikke BEM oplysninger til SDS testmiljøerne, såsom adgang til serverne via SOAP- og webklient. Det forventes, at brugeren allerede har læst Tilslutningsguiden, hvor der er en række generelle oplysninger om formål for de enkelte SDS testmiljøer, hvordan testbrugere og -patienter oprettes, hvordan man får certifikater, samt generelle forudsætninger for at kunne bruge miljøerne.

Adgang til BEM testsystemer

Der er en række URL'er, der kan benyttes i forbindelse med BEM.

NSP endpoints på testsystemer er udstillet på internettet. I nedenstående URL'er kan “test2” erstattes med et af de andre testmiljøer, dvs. "test1", "prodtest" og "uddannelse". Bemærk at NSP'en her ikke følger de fastsatte navnekonventioner for testsystemerne, og anvender "uddannelse", ikke "udd".

For prodtest og udd er der også mulighed for at teste gennem Sundhedsdatanettet. Dette kræver en Sundhedsdatanet-aftale.

Yderligere adgange til BEM i testsystemer

Whitelisting

Der er flere NSP services, som kræver forudgående certificering og whitelisting inden der gives adgang til produktionsmiljøet. Dette er ikke tilfældet for BEM.

Dokumentation og support

Sidste nye dokumentation, WSDL mv. findes https://wiki.fmk-teknik.dk/. Derudover kan det være en fordel at tilmelde sig på http://www.fmk-teknik.dk, som er et forum med information, diskussion og annonceringer af, hvad der sker med bl.a. BEM.

Forummet må ikke anvendes til support-relaterede spørgsmål. Supportspørgsmål, inkl. fejl og nedbrud, der kan relateres til BEM eller tilhørende systemer, skal alle rettes til servicedesken for NSP'en, som kan findes på nspop.dk


Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

Releaseplaner findes på siden med Trifork FMK Releaseplan: https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan

  • No labels