Teknisk navn

ecpr2registeret

Opdateringsfrekvens

Hver time

Kilde

ecpr2 servicen

Versioner

1


Beskrivelse

ecpr2 registret indeholder oplysninger fra ecpr2 servicen

Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

addressAdresse
birthdateFødselsdage
contactKontaktinformation
genderKøn
identifierId
nameNavn
oidOID
personPerson


Datatyper - detaljer

Datatype: address

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

UUID

xVARCHAR(45)
PersonUUIDID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
UseHome/work etc.

VARCHAR(45)
TypeType, fx postal/physicalx
VARCHAR(45)
StreetAddressLine1Første linje i adressex
VARCHAR(45)
StreetAddressLine2
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine3
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine4
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine5
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine6
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine7
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine8
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine9
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine10
x
VARCHAR(45)
CityBynavnx
VARCHAR(80)
DistrictDistriktx
VARCHAR(45)
StateStatx
VARCHAR(45)
PostalCodePostnummerx
VARCHAR(10)
CountryLandx
VARCHAR(80)
PostBoxPostboksx
VARCHAR(45)
ExpiryUdløbx
DATETIME
Datatype: birthdate

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

x

VARCHAR(45)

PersonUUIDID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
Day
x
INT(11)
Month
x
INT(11)
Year
x
INT(11)
Datatype: contact

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

xVARCHAR(45)
PersonUuidID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
SystemPhone/email/url/…x
VARCHAR(45)
UseAnvendelsex
VARCHAR(45)
ValueVærdix
VARCHAR(200)
ExpiryUdløbx
DATETIME
Datatype: gender

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

xVARCHAR(45)
PersonUuidID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
ValueKøn

VARCHAR(10)
Datatype: name

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

xVARCHAR(45)
PersonUuidID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
UseAnvendelsex
VARCHAR(45)
FamilyNameEfternavnx
VARCHAR(100)
GivenNameFor- og mellemnavnx
VARCHAR(100)
ExpiryUdløbx
DATETIME
Datatype: oid

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

OID

xVARCHAR(100)
OIDLabel
x
VARCHAR(100)
RegEx
x
VARCHAR(400)
Type
x
VARCHAR(45)
Datatype: person

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

xVARCHAR(45)
VersionVersion. Starter med 1 og tælles op med én hver gang registrering ændres.

INT(11)
VersionDescriptionÅrsagen til denne version. Dette kan med fordel være navn på den operation af servicen, der kaldes, f.eks. UpdatePerson

VARCHAR(80)
  • No labels