Teknisk navn

ecpr2registeret

Opdateringsfrekvens

Hver time

Kilde

ecpr2 servicen

Versioner

1


Beskrivelse

ecpr2 registret indeholder oplysninger fra ecpr2 servicen

Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

addressAdresse for en person
birthdateFødselsdag for en person
contactKontaktinformation for en person
genderKøn af en person
identifierPerson id, f.eks. CPR eller X-eCPR
nameNavn af person
oidOID for en Identifier
personSamlende datatype for en person


eCPR2 datatype oversigtDatatyper - detaljer

Datatype: address

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

UUID

xVARCHAR(45)
PersonUUIDID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
Use"home", "work", "temp" eller "old"

VARCHAR(45)
Type"postal", "physical" eller "both"x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine1Første linje i adressex
VARCHAR(45)
StreetAddressLine2
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine3
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine4
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine5
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine6
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine7
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine8
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine9
x
VARCHAR(45)
StreetAddressLine10
x
VARCHAR(45)
CityBynavnx
VARCHAR(80)
DistrictDistriktx
VARCHAR(45)
StateStatx
VARCHAR(45)
PostalCodePostnummerx
VARCHAR(10)
CountryLandx
VARCHAR(80)
PostBoxPostboksx
VARCHAR(45)
ExpiryUdløbsdato. Kan ligge før ValidTox
DATETIME
Datatype: birthdate

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

x

VARCHAR(45)

PersonUUIDID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
Day1-31. Er ikke valideret på, om måneden kan indeholde det antal datoer.x
INT(11)
Month1-12x
INT(11)
Year1000-9999x
INT(11)
Datatype: contact

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

xVARCHAR(45)
PersonUuidID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
System"phone", "email", "sms", "fax", "pager", "url" eller "other"x
VARCHAR(45)
Use"mobile", "home", "work" eller "temp"x
VARCHAR(45)
ValueVærdix
VARCHAR(200)
ExpiryUdløbsdato. Kan ligge før ValidTox
DATETIME
Datatype: gender

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

xVARCHAR(45)
PersonUuidID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
ValueKøn. Kan være MALE, FEMALE, UNKNOWN og OTHER

VARCHAR(10)
Datatype: identifier

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

xVARCHAR(45)
PersonUuidID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
OIDOID for identifierern. Kan være 1.2.208.176.1.2 for CPR, f.eks. hvis der er registreret et eCPR-nummer på en bevidstløs patient, som senere angiver sig egentlige CPR-nummer.x
VARCHAR(100)
ValueSelve identifierenx
VARCHAR(45)
ValidityValiditet. Fortolkes som i tabellen Validitetx
INT(2)
ExpiryUdløbsdato. Kan ligge før ValidTox
DATETIME
Datatype: name

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Uuid

xVARCHAR(45)
PersonUuidID på person, som denne record er tilknyttetx
VARCHAR(45)
Use"official", "usual", "nickname", "maiden" eller "old"x
VARCHAR(45)
FamilyNameEfternavnx
VARCHAR(100)
GivenNameFor- og mellemnavnx
VARCHAR(100)
ExpiryUdløbsdato. Kan ligge før ValidTox
DATETIME
Datatype: oid

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

OIDEnten en registreret OID fra oid-info.com (1.2.208.176.1.2 for CPR) eller en OID under 1.2.208.176.1.6.
xVARCHAR(100)
OIDLabelF.eks. "CPR", "X-eCPR" eller "Kørekortnummer"x
VARCHAR(200)
RegExF.eks. "^\\d{6}\\d{4}$" eller "^\\d{6}\\d[A-Z][A-Z]\\d$"x
VARCHAR(400)
TypeF.eks. "CPR-nummer" eller "Ekstern person-identifikation og land"x
VARCHAR(45)
Datatype: person

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

UuidID der bruges på alle datatyper der er tilknyttet denne person
xVARCHAR(45)
VersionVersion. Starter med 1 og tælles op med én hver gang registrering ændres.
xINT(11)
VersionDescriptionÅrsagen til denne version. Dette kan med fordel være navn på den operation af servicen, der kaldes, f.eks. UpdatePerson

VARCHAR(80)


Validitet

Værdi

Beskrivelse

0Ukendt / ikke angivet
1Oplyst af patient
2Dokumenteret af patient, f.eks. ved at det blå europæiske sundhedskort eller pas er vist
4Dokumenteret af sundhedsfaglig, f.eks. ved at der er modtaget en henvisning af en færøsk patient
8Systemmæssigt valideret, f.eks. ved at det blå europæiske sundhedskort er læst maskinelt
16Rapporteret fra kildesystem, uanset om der er tale om et X-eCPR eller D-eCPR
  • No labels