Kort introduktion til service
DCC (DeCoupling Component): DCC er også kendt som SOSI afkoblingskomponenten.
SOSI-DCC fungerer som  webservice gateway, og dens hovedfunktioner er routning af requests og håndhævelse af timeout-grænser på webservice kald. Formålet med komponenten er primært at understøtte flere typer af kald-semantik. Et godt eksempel er behovet for en fleksibel garanti for svartider, hvor en klient til afkoblingskomponenten i et web service kald kan specificere, at kaldet skal forsøges gennemført inden for et antal millisekunder. Hvis svaret ikke er kommet inden for det angivne antal millisekunder, afbryder komponenten kommunikationen med den pågældende web service, og returnerer en fejl til klientsystemet. Afkoblingskomponenten understøtter også andre typer af kald. 

Komponent og versioner

Arkitekturoverblik

Som webservice gateway er komponenten placeret mellem en klient – som typisk kaldes for webservice consumer (WSC) – og en service udbyder, kaldet webservice provider (WSP).

WSCen webservice requests til WSPen igennem komponenten og modtager responsen enten direkte ved synkron kommunikation.

Logisk arkitektur

Komponenten er implementeret som simpel Servlet, som danner indgangspunktet for indkommende webservice kald. Ved opstart af komponenten indlæses konfigurationen, som indeholder routningsinformation og en default afkoblings-model for de operationer, der skal kunne kaldes igennem komponenten.

 Når en besked modtages fra en WSC til videreforsendelse til en WSP, gennemløbes følgende flow:

 Whitelistning checkes: Hvis ikke WSCens IP adresse optræder i komponentens whitelist, afbrydes kaldet og et fejlsvar returneres til WSCen

  1. Routning slås op i komponentens konfiguration: På baggrund af SOAPAction i HTTP headeren, og evt. ServiceIdentifier i URL'ne, afgøres hvorhen beskeden skal routes. Hvis routningsinformation ikke findes i komponentens konfiguration afbrydes kaldet og der returneres et fejlsvar
  2. Beskeden parses: Der foretages en SAX parsning af beskeden hvor relevante parametre opsamles
  3. Kaldet til WSPen kan kun foregå synkront med timeout. 
  4. Beskeden sendes til WSPen


  

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Her listes vedhæftet materiale, kontaktpersoner, mail adresser mv.


Release 2.5.8

SDS-6031 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.7

SDS-5338 - Getting issue details... STATUS - q/a rettelse.

Release 2.5.6

SDS-5185 - Getting issue details... STATUS

SDS-5338 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.5

SDS-2015 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.4

SDS-4221 - Getting issue details... STATUS

Konfigurationsændringer er beskrevet i kommentar på sagen.

Release 2.5.3

SDS-4203 - Getting issue details... STATUS

SDS-1224 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.2

Tilføjet integrations modul.

SDS-4226 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.1

Der er rettet en fejl i forbindelse med build. Se kommentar i sagen.

SDS-3816 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.0

https://svn.nspop.dk/svn/components/dcc/tags/release-2.5.0/

DCC har fået foretaget containerization

SDS-3816 - Getting issue details... STATUS

  • No labels