Kort introduktion til service
DCC (DeCoupling Component): DCC er også kendt som SOSI afkoblingskomponenten.

DCC fungerer som webservice gateway, og dens hovedfunktion er routning af requests. Således kan anvendere nøjes med at kalde DCC, som herefter står for kontakten videre til den ønskede service på NSP.
DCC kan desuden lave håndhævelse af timeout-grænser på webservice kald.

DCC har også funktionalitet til asynkron afkobling af kald, med tilhørende retry-mekanisme, men dette er  aldrig er blevet implementeret. DCC kan derfor egentlig understøtte flere typer af kald-semantik. Et eksempel er behovet for en fleksibel garanti for svartider, hvor en klient til afkoblingskomponenten i et web service kald kan specificere, at kaldet skal forsøges gennemført inden for et antal millisekunder. Hvis svaret ikke er kommet inden for det angivne antal millisekunder, afbryder komponenten kommunikationen med den pågældende web service, og returnerer en fejl til klientsystemet. 

Komponent og versioner

DCC logisk set placeret mellem en anvender – som her kaldes for webservice consumer (WSC) – og en serviceudbyder, her kaldet webservice provider (WSP).

DCC fungerer så ved at WSC kalder WSP, igennem DCC, og modtager responsen fra WSP direkte fra DCC. Dette sker ved synkron kommunikation.


* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.

  

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold


Release 2.5.11

SDS-6530 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.10

SDS-6530 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.9

SDS-6530 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.8

SDS-6031 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.7

SDS-5338 - Getting issue details... STATUS - q/a rettelse.

Release 2.5.6

SDS-5185 - Getting issue details... STATUS

SDS-5338 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.5

SDS-2015 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.4

SDS-4221 - Getting issue details... STATUS

Konfigurationsændringer er beskrevet i kommentar på sagen.

Release 2.5.3

SDS-4203 - Getting issue details... STATUS

SDS-1224 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.2

Tilføjet integrations modul.

SDS-4226 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.1

Der er rettet en fejl i forbindelse med build. Se kommentar i sagen.

SDS-3816 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.0

https://svn.nspop.dk/svn/components/dcc/tags/release-2.5.0/

DCC har fået foretaget containerization

SDS-3816 - Getting issue details... STATUS

  • No labels