1.1. Indledning

Dette dokument omhandler servicearkitekturen, der ligger bag deling af aftaler via NSP og giver et arkitekturoverblik over, hvorledes de forskellige forretningsservices på NSP interagerer i forbindelse med deling af aftaler.

De enkelte services dokumenteres ikke i forhold til f.eks. snitflader, men der vil findes henvisninger til dokumentation, hvor dette er relevant.

For beskrivelser af forretningsregler,  tekniske implementeringsvejledninger og standarder, der gælder for deling af aftaler, henvises til dokumentationen Et samlet patientoverblik > Aftaleoversigt

1.1.1. Ordliste

BetegnelseBeskrivelseYderligere dokumentation
XDSCross Enterprise Document Sharing (XDS) er en række IHE standarder, der specificerer, hvordan dokumenter (f.eks. CDA) deles mellem sundhedsorganisationer.https://wiki.ihe.net/index.php/Cross-Enterprise_Document_Sharing
IHEIntegrating the Healthcare Enterprise. Organsisation til bl.a. udarbejdelse af standarder til anvendelse i sundhedsit.https://www.ihe.net/about_ihe/
CDAClinical Document Architecture R2. Standard for struktur af kliniske dokumenter.http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7
ITI-xxEn række standardservices (SOAP) beskrevet i standarden for XDS
AO Aftaleoversigt
DRSDokumentregistreringsservicehttps://www.nspop.dk/display/public/web/DRS+-+Guide+til+anvendere
DDSDokumentdelingsservicehttps://www.nspop.dk/display/public/web/DDS+-+Guide+til+anvendere

1.2. Arkitekturoverblik for aftaler

Grundlæggende faciliterer arkitekturen to overordnede metoder for aftaledeling:

 • Oprettelse, udlæsning, opdatering og sletning (CRUD) af aftaledokumenter via den nationale XDS infratruktur.
 • Udlæsning af aftaler fra Bookplan i hhv. Region Nordjylland og Region Midtjylland.


Aftaledeling-arkitektur

1.2.1. Oprettelse, udlæsning, opdatering og sletning (CRUD) af aftaledokumenter via den nationale XDS infratruktur

På NSP stilles den nationale XDS infrastruktur til rådighed for anvenderne til deling af aftaler:

 • Oprettelse af nye aftaler sker fra anvendersystemerne vha. Dokumentregistreringsservice (DRS). DRS lagrer den oprettede aftale i det bagvedliggende nationale XDS Repository (anvendelse af servicen ITI-41 Provide and Register Document Set). I forbindelse med oprettelsen sørger det nationale XDS Repository for at få indexeret dokumentet og dets metadata i det nationale XDS Registry (anvendelse af servicen ITI-42 Register Document Set).
 • DRS skal også anvendes, når en aftale oprettes som en opdatering til en eksisterende aftale (anvendelse af servicen ITI-41 Provide and Register Document Set).
 • Udsøging af aftaler samt ændringer af metadata relateret til en oprettet aftale sker via Dokumentdelingsservicens Registry (DDS Registry), der videredelegerer forespørgslen til det nationale XDS Registry (anvendelse af servicen ITI-18 Registry Stored Query samt ITI-57 Update Document Set).
 • Hentning af aftaler sker via Dokumentdelingsservicens Repository (DDS Repository), der henter det efterspurgte aftaledokument ud fra det nationale XDS Repository (anvendelse af servicen ITI-43 Retrieve Document Set).

For en detaljeret gennemgang af de enkelte usecases henvises til dokumentet Et samlet patientoverblik > Aftaledeling > Teknisk implementeringsvejledning Aftaleoversigt.

Derudover henvises der til anvenderguides af disse NSP services:

DRS - Guide til anvendere

DDS - Guide til anvendere

De udstillede services (ITI-18, ITI-41, ITI-43 og ITI-57) er alle standardservices beskrevet i standarderne for XDS. Dog er disse services forsynet med servicesikkerhed efter de gældende standarder for NSP services. Dette betyder, at alle de udstillede services skal kaldes med Den Gode Webservice (DGWS).

1.2.2. Udlæsning af aftaler fra Bookplan i hhv Region Nord og Region Midt

Udover de aftaler, der deles via den nationale XDS infrastruktur, er der lavet adaptorer for integration til Bookplan i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Disse adaptorer giver mulighed for læseadgang for aftaler registreret i Bookplan i disse to regioner.

Som det fremgår af ovenstående diagram, delegeres en søgning, der kommer ind via DDS Registry både til det nationale XDS Registry og til to adaptere: AO XDS Registry Adapter RN og AO XDS Registry Adapter RM. Disse services er ansvarlige for at delegere søgninger videre til de to Bookplan instanser i Region Nord hhv. Region Midt.

I forbindelse med en søgning mod Bookplan genererer AO XDS Registry Adapter de relevante aftaledokumenter og tilhørende metadata. De genererede aftaledokumenter lægges i en cache, hvor de er klar til afhentning.

De konkrete "Bookplan-aftaler" kan efter en søgning hentes ved hjælp af DDS Repository på samme måde som de aftaledokumenter, der deles via den nationale XDS infrastruktur. DDS Repository delegerer afhentningen af "Bookplan-aftaler" videre til AO XDS Repository Adapter RN hhv AO XDS Repository Adapter RM.

Til forskel fra aftaler, som deles via den nationale XDS infrastruktur, er der for "Bookplan-aftaler" tale om en ren læseadgang.

For en mere detaljeret gennemgang af AO XDS Adapters henvises til AO XDS Adapter - Guide til Anvendere

1.2.3. Dokumentdelingsservices ansvarsområder

DDS Registry og DDS Repository fungerer således som proxy'er for de bagvedliggende registries og repositories.

DDS Registry og DDS Repository samler svar fra de bagvedliggende komponenter i ét og tilbagesender det til anvenderen. For anvenderne af DDS Registry og DDS Repository er det derfor gennemsigtighed i forhold til, hvilke dokumenter der ligger i den nationale XDS infrastruktur, og hvilke der hentes via integrationssnitfladerne mod Bookplan.

Udover at videredelegere forespørgsler til bagvedliggende komponenter og samle svar, gør DDS følgende:

 • Foretager auditlogning.
 • Filtrerer svar i henhold til en borgers registreringer i MinSpærring.
 • Foretager kald til MinLog.
 • Bestiller opfølgninger i Behandlingsrelationsservicen (BRS).

For en mere detaljeret gennemgang af Dokumentdelingsservicen henvises til DDS - Guide til anvendere

 • No labels