Links til sider herunder giver information om, hvilke opdateringer der er planlagt i den nære fremtid - kommende par måneder.

Herunder link til kommende NSP Releases og tidligere versionerHerunder beskrivelse af services og data som SDS kender til er under udarbejdelse, plan for kommende funktion på NSP

StamdataregistreBeskrivelseEjer
TBD
SDS

SDS arbejder med følgende fremtidige ændringer / udbygning på NSP platformen.

Service Beskrivelse Ejer
Laboratoriesvar Proxy

Labsvar-proxies, også kendt som Svareksponeringsservice XDS-adaptere (SXA), er to komponenter, der indgår i dokumentdeling af laboratoriesvar hentet fra Svareksponeringsservicen (SES).

 For mere information: Laboratoriesvarservice (SXA) - Leverancebeskrivelse

SDS
Identitetssløring (IDSAS)

IDSAS er en kommunikationstjeneste til nationale borgervendte løsninger til brug for udmøntning af sløring af sundhedspersoners navn og efternavn på baggrund af API. Se beskrivelse: Identitetssløring af ansatte i sundhedsvæsnet (IDSAS) - Leverancebeskrivelse

IDSAS understøtter, at sundhedsvæsenets parter, på baggrund af hjemmel, kan registrere og opdatere borger-sløringer i servicen og hente aktuel sløringsstatus på baggrund af API.

SDS


Stamdataregistre - på vej


StamdataregistreBeskrivelseEjer
TBD
SDS

  • No labels