Links til sider herunder giver information om, hvilke opdateringer der er planlagt i den nære fremtid - kommende par måneder.

Herunder link til kommende NSP Releases og tidligere versionerHerunder beskrivelse af services og data som SDS kender til er under udarbejdelse, plan for kommende funktion på NSP

StamdataregistreBeskrivelseEjer
Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR2) Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK)

Det fulde SOR register eller seneste ændringer i SOR og øvrige tabeller kan hentes. Servicen udstilles via KopiRegisterServicen KRS. Forventes i produktion primo 2022. Link til SOR2 SOR2 - NSP services - Global Site (nspop.dk)

SDS

SDS arbejder med følgende fremtidige ændringer / udbygning på NSP platformen.

Service Beskrivelse Ejer
Antikoagulationsservice (AK)

IT-understøttelsen af AK-behandlingsforløbet er under udvikling og forventes færdig og idriftsat 2018. Der etableres tre nationale services til AK-behandling:

    • Central registrering af AK-stamdata for patienten
    • Udvidelse af oplysninger om dosering og revurdering i FMK
    • Central adgang til hovedpart af patientens INR-data

De første 2 services håndteres af udvidelser af FMK(Fælles Medicinkort) i version 1.4.4, og den 3. service laves som en ny snitflade[1] på NSP(Den Nationale Serviceplatform på sundhedsområdet).

IT-understøttelsen af AK-behandlingsforløbet er under udvikling og forventes færdig og idriftsat 2018.

Klienthåndtering til visning og beslutningsstøtte af AK-behandling skal implementeres i de lokale løsninger. NSI(National Sundheds-IT) opfordre derfor regioner og læger om at få deres systemleverandører til at orientere sig om projektet.


SDS
Laboratoriesvar Proxy

Labsvar-proxies, også kendt som Svareksponeringsservice XDS-adaptere (SXA), er to komponenter, der indgår i dokumentdeling af laboratoriesvar hentet fra Svareksponeringsservicen (SES).

 For mere information: Laboratoriesvarservice (SXA) - Leverancebeskrivelse

SDS
Minlog 2.0

MinLog 2.0 er en forbedret udgave af Minlog 1 men med samme formål: at registrere, opbevare og udstille registreringer af sundhedspersoners adgang til personfølsomme data. MinLog udstilles til borgere for at kunne give dem et indblik i, hvornår deres sundhedsdata tilgås af personale fra sundhedssektoren. MinLog 2 indeholder bl.a. udvidelser i forhold til MinLog 1, der giver mulighed for at registrere logdata fra andre systemer, f.eks. regionernes systemer.

Se MinLog2 - Leverancebeskrivelse

SDS
SOR Opslags service (SORLS)

Via SORLS stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag (hent en SOR enhed med diverse forskellige tilhørende datatyper), SOR/SHAK mapninger og Søge operationer. Se beskrivelse: SOR Opslag Service (SORLS) - Leverancebeskrivelse - NSP services - Global Site (nspop.dk)

SDS


Stamdataregistre - på vej


StamdataregistreBeskrivelseEjer
Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR2) Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK)

Det fulde SOR register eller seneste ændringer i SOR og øvrige tabeller kan hentes. Servicen udstilles via KopiRegisterServicen KRS. Forventes i produktion primo 2022. Link til SOR2 SOR2 - NSP services - Global Site (nspop.dk)

SDS

  • No labels