Sundhedsdataregistre er registre der dannes og opdateres via NSP.