Version 0.2 Jan 2018

RACI – Incident Management / NSPOP udmelding / Pressehenvendelser


Proces reference

Sundhedsdata-styrelsens
Nationale Service Desk

DriftleverandørFMK leverandørØvrige 3. parts leverandører SDS Incident ManagerSDS Business Relationship Mgn /
FMK program-leder
OperatørPresse-
person
System ejer
Modtag og prioriter incidentRCCCCI

 A
Etabler kendt løsningRCCCC
CI
 A
Udmelding på NSPOPRRRRACICI

Luk incident og informer indberetterRCCCAI


Løs IncidentAR(*)AR(*)AR(*)RC
CI

Skriv Incident rapportIRRRCICI
 A
Udmelding til interessenterCCCCRC

 A
Henvendelser fra pressenRI
I A
Kommunikation med pressenCC
R A

 
R = Responsible. Den rolle, der udfører selve handlingen
A = Accountable. Den rolle, der skal sikre at tingene sker
C = Consulted. Den rolle som kan konsulteres ifm. udførsel af handlingen
I  = Informed. Den rolle der informeres om fremdrift eller resultatet af handlingen

(*) A og R tilhører den part, som den pågældende incident er assignet til.

Rollebeskrivelser

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alle de roller der er omfattet af denne proces

Sundhedsdatastyrelsens Nationale Service Desk

Sundhedsdatastyrelsens Service Desk er fælles service desk for alle incidents hørende til NSP og tilhørende services, herunder FMK. Alle incidents skal således indmeldes til Sundhedsdatastyrelsens Service Desk. Ansvaret omfatter

FMK leverandør

FMK leverandør skal løse alle incidents, der vedrører komponenter og områder, som Trifork har ansvar for. Dette omfatter

Driftleverandør

Driftleverandør skal løse alle incidents, der vedrører komponenter og områder, som Driftleverandør har ansvar for. Dette omfatter

Derudover skal Driftleverandør koordinere løsning af incidents med øvrige 3. parts leverandører (udover FMK leverandør). Dette omfatter

SDS Incident Manager

SDS Incident Manageren har det overordnede kommunikationsansvar for alle incidents på NSP og tilhørende services, herunder FMK. Dette omfatter

Operatør

Operatøren informeres og kan konsulteres om alle incidents vedørende NSPOP udmeldinger, løsninger, workaraound of incident rapporter

Presseperson

Ansvar for kommunikation med pressen. Koordinerer med Incident Manager og andre i SDS vedrørende indhold og angrebsvinkler for kommunikationen med pressen.

Systemejer

Systemejer en den ledelsesmæssige ansvarlige i SDS. Dette omfatter: