Version 0.2 Jan 2018

Beslutningsregler ved løsning af incidents


Faser i et løsningsforløb af et incident (eller tilhørende problem)

  1. Afklaring (hvad er fejlen/problemet)
  2. Løsning/udvikling
  3. Test og idriftsættelse

Kommunikation mellem Driftleverandør og Operatør

Driftleverandør kommunikerer med Operatøren om alle incidents, hvor Driftleverandør finder det nødvendigt. Der kommunikeres kun indenfor normal arbejdstid og aldrig i forbindelse med FMK incidents.

Operatør skal godkende løsning for alle incidents (P1 – P4).

Kommunikation mellem Operatør og SDS Incident Manager

Ved P1 eller P2 incidents skal Operatør kommunikere med Incidentmanager i følgende tilfælde:

Ved P3 eller P4 incidents gælder følgende for kommunikation mellem Operatør og Incident Manager:

TypeIndholdEksemplerRegel for håndtering
P1 og P2 incidents i produktionCore Services
STS-Idkort, DCC, SKRS (CPR, Autorisationsregistre og yderligere FMK registre) Hardware og netværksfejl til core services.
DCC peger forkert, Idkort stemples ikke hvis leveret via .NET.

Start afklaring og løsningsforløb umiddelbart

Se ovenstående regler vedrørende kommunikation mellem Operatør og SDS Incident Manager

Vigtige Services
NAS services, SCES, SAES, STS-Billetomveksling, netværksfejl der reducerer service.
Fejlhåndtering af sygesikringsgrupper.
Yderligere services
Øvrige fx BRS, DDS services, FIBS, SKRS (øvrige registre)

P3 og P4 Incidents vedrørende service i produktion  Core Services
STS-Idkort, DCC, SKRS (CPR, Autorisationsregistre og yderligere FMK registre) Hardware og netværksfejl der reducerer coreservices.
En dags forsinkelse af register opdatering. Import fejler.
Samlet importtid overstiger 24h.

Start afklaringsforløb umiddelbart. Hvis afklaring tager mere end 10 arbejdstimer, så skal SDS Incident Manager orienteres om status for forløbet.

Se ovenstående regler vedrørende kommunikation mellem Operatør og SDS Incident Manager

 
Vigtige Services
NAS services, SCES, SAES, STS-Billetomveksling, netværksfejl der reducerer service.
Visse CPR numre fejler fx ved høje vejnumre.
Yderligere services
Øvrige fx BRS, DDS services, FIBS, SKRS (øvrige registre)

Driftsmæssige incidents i produktion

P1 – P4

LogFejl der skyldes manglende overholdelse af Husregler

Ved P1 eller P2 incidents startes afklaring og løsningsforløb umiddelbart.

Ved P3 og P4 incidents startes afklaringsforløb umiddelbart. Hvis afklaring tager mere end 10 arbejdstimer, så skal SDS Incident Manager orienteres om status for forløbet.

Se ovenstående regler vedrørende kommunikation mellem Operatør og SDS Incident Manager

PerformancePerformance lever ikke op til servicemål
NetværkNuværende netværk leverer ikke som forventet. Fx manglende RAM eller diskplads.