Overblik

Driftsvejledningen indeholder information der er relevant for driften af Graviditetskort-servicen (GSR), herunder oplysninger om standard placering af log- og konfigurationsfiler, eksterne afhængigheder og fejlfinding.

I produktion består Graviditetskort servicen af én komponent service (war-arkiv), der er deployet på en Wildfly applikationsserver.

Servicen har følgende afhængigheder:

Funktionalitet

Servicen udstiller data som beskrevet i anvenderguiden. Komponenten kaldes af Dokumentdelingsservicen (DDS) og af brugersystemer, herunder Læse-Skrive-facaden for Graviditetsmappen. Servicen udstiller derudover en række administrative og konfigurationsrelaterede funktionaliteter.

Direkte kald på service-komponenten

URLFunktionalitet
<server>/gsr/isaliveStatus-side. Viser om servicen fungerer korrekt, se afsnittet Overvågning.
<server>/gsr/wsdl/dgwsWSDL for DGWS webservices
<server>/gsr/wsdl/idwsWSDL for IDWS webservices
<server>/gsr/task/advisAfsend advis'er i kø til afsendelse til NAS2
<server>/gsr/task/deletejobSlette-job. Kører slettejobbet, som fysisk sletter graviditetskort, som har været markeret slettet i mere end 2 år.
<server>/gsr/dksconfigServlet til konfiguration af DCC

Daglig drift

Servicen kræver ingen daglig vedligeholdelse udover sædvanlig systemovervågning.

Alt data på et graviditetskort fjernes 2 år efter graviditetskortet er slettet ved hjælp af et integreret job kaldet DeleteJob. Dette job fjerner data fra servicens primære database. DeleteJob køres ved at kalde ovennævnte URL.

Overvågning

Servicen udstiller en status-side (isAlive). På denne side fremgår servicens version, opstartstidspunkt mm. samt status for advis- og slettejob.

Eksempel på et response fra isalive-siden:

Status: 200
Current time: 2020-09-28T06:51:43.073Z
Service start time: 2020-09-25T08:58:05.295Z
Build-Date: 2020-09-15T12:29:00Z
Build-Version: 1.0.5.RC

Certificate status:
OK

Database:
OK

DeleteJobTask:
Deleted with success: 0
Last successful deletion: null
Failed: 0
Last invocation: null
Invocations since server start: 0

AdvisTask:
Sent with success: 0
Retries: 0
Failed: 0
Last successful send: null
Last invocation: null
Invocations since server start: 0

Bemærk, den viste status gælder den server, der rammes ved kald til isAlive. Eksempelvis er antal afsendte advis'er ikke et udtryk for, hvor mange der er sendt i alt, blot hvor mange der er sendt fra den kaldte server.

HTTP statuskode

isalive-siden returnerer følgende HTTP statuskoder afhængig af servicens status:

Fejlfinding

Servicens logfiler bør løbende tjekkes for ERROR-logninger.

Følgende årsager kan resultere i en statuskode 500:

Hvis isalive-siden giver HTTP 500 bør man checke den servicens log, som burde indeholde en detaljeret fejlmeddelelse med stacktrace.

DeleteJob

Jobbet sørger for sletning af data på graviditetskort som har været slettet i mere end 2 år. Bør kaldes med regelmæssigt interval, f.eks. hver nat.

AdvisJob

Jobbet sørger for afsendelse af advis'er til NAS2. Bør kaldes med regelmæssigt interval, f.eks. hver time.

Logfiler og fortolkning af disse

Alle logfiler er at finde i ”log” under Wildfly. Herunder findes en liste over logfiler, med en beskrivelse af hvilke komponenter der skriver til dem.

Alle logs benytter en rolling file appender, og indeholder derfor et postfix i filnavnet, der ikke er præsenteret i nedenstående.

Logfilnavn

Indhold

gsr.log

Applikationslog fra GSR servicen, som indeholder de vigtigste systemhændelser (INFO), fejl (ERROR) og advarsler (WARN).

audit.log

Auditlog fra GSR-servicen, som indeholder logning af, hvem der har kaldt, hvilken service der blev kaldt, hvordan der blev kaldt, hvornår der blev kaldt samt kaldets varighed.

Krav til backup m.m.

Servicen indeholder ikke nogen backup-mekanismer, og dette skal derfor konfigureres på database-niveau. Der bør foretages backup af data på en forsvarlig måde, i tilfælde af behov for en genetablering af data. Disse data skal opbevares på en forsvarlig måde, jfr. regler om personhenførbare data.