Kort introduktion til service

Graviditetskortregistret (GSR) udgør, sammen med servicen Graviditetsplan (GCP) de 2 services i Graviditetsmappen (GM) - som samler og deler oplysninger om graviditetsforløbet mellem sundhedsfaglige, den gravide samt pårørende.

Graviditetskortet indeholder mange af de stamoplysninger, som i dag ligger i blanketterne vandre- og svangerjournalen. Informationen anvendes i forbindelse med visitation, samt den løbende risikovurdering af graviditetsforløbet. Graviditetskortet indeholder relevante baggrundsdata vedrørende den gravide, som hidrører fra før graviditeten og indsamles løbende i forbindelse med det aktuelle graviditetsforløb, samt kontaktoplysninger på de sundhedsaktører og afdelinger, som er tilknyttet graviditetsforløbet.

Komponent og versioner

GSR komponenten rummer en SOAP snitflade, tilgængelig via DGWS og IDWS, med metoder til at oprette, opdatere og slette graviditetskort. Data udstilles som en on-demand dokumentkilde (ITI-43), og skal således hentes via Dokumentdelingsservicen (DDS).


Release 1.0.0.RC

 

Dette er den første releasekandidat til installation i Test1-miljøet.

Release 1.0.1.RC

 

Dette er releasekandidat 2 til installation i Test1-miljøet.

Release 1.0.2.RC

 

Dette er releasekandidat 3 til installation i Test1-miljøet.

Opgraderingsvejledning

Konfigurationsfilerne application.properties og log4j2.xml skal opdateres. Derudover er der kommet nye konfigurationsfiler log4j-nspslalog.properties og nspslalog-gsr.properties.

Ved installation skal V1__createdb.sql, som findes i mappen compose/database/db/migration/gsr afvikles mod databasen. Dette opretter en tabel som anvendes ifbm. afsendelse af advis


Release 1.0.3.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.

Opgraderingsvejledning

Konfigurationsfilen application.properties skal opdateres. Derudover er log4j2.xml erstattet af log4j-gsr.xml.


Release 1.0.5.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet. 

Opgraderingsvejledning

Konfigurationsfilen application.properties skal opdateres.


Release 1.0.6.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Denne release indeholder kun én mindre koderettelse, som vedr. fornyelse af SecurityContext efter 24 timer.


Release 1.0.7.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Formålet med denne version er at bygge en release, som rummer en nyere udgave af NSP's AccessHandler, aht. fejlsøgning.

Release 1.0.8.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Denne version indeholder følgende rettelser:

 • Fejlrettelse vedr. opslag af dokumentId i iti43 on-demand kald fra DDS repository
 • Specificering af SOAPAction vil kald af iti61 register document i DDS registry
 • Ændringer vedr. afsendelse af Advis

Opgraderingsvejledning

Konfigurationsfilen application.properties skal opdateres, da dds.homecommunityid er rettet.

Release 1.0.9.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Denne version indeholder følgende rettelser:

 • Schemas opdateret i henhold til afklaringer
 • Integrationstests udvidet og tilpasset schemaændringer
 • Rettet fejlagtig anvendelse af EntryUUID til UniqueId

Opgraderingsvejledning

application.properties skal opdateres ved deployment.

Release 1.0.10.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Denne version indeholder følgende rettelser:

 • SOR kode for ansvarlig enhed anvendes nu som ejer af graviditetskort
 • Security er slået fra for iti43 endpoint
 • Fejlrettelser

Opgraderingsvejledning

application.properties skal opdateres ved deployment.

Release 1.0.11.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Denne version indeholder følgende rettelser:

 • Mapped AntiD og SocialConditions data til CDA output
 • Løst problem med transaktionsstyring
 • Send advis i uge 20
 • Minlog konfiguration tilføjet
 • Rettelser i forhold til QA

Opgraderingsvejledning

application.properties skal opdateres ved deployment.

Vigtigt:

 • Inden deployment skal minlog konfigurationen i application.properties tilpasses, f.eks. skal den korrekte adresse på kafka angives i kafka.producer.bootstrap.servers.
 • I sidste release var der ændringer til database schemaet, indeholdt i compose/database/db/migration/gsr/V2__alterdb.sql. Det fik jeg dog ikke i opgraderingsvejledningen, så denne skal køres mod databasen denne gang.

Release 1.0.12.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Denne version indeholder følgende rettelser:

 • GM-262 Tilføjet CDA mapping for manglende felter
 • GM-269 Ændret schema så author indgår i hver screening
 • GM-277 Rettet mappingfejl vedr. sociale forhold
 • GM-287 Opdateret minlog-producer dependency
 • GM-288 Tilføjet author i GetResponse
 • GM-289 Fjernet space i CDA OID
 • Ryddet op i properties
 • Rettet SLA-log konfiguration

Opgraderingsvejledning

application.properties, log4j-nspslalog.properties og log4j-gsr.xml skal opdateres ved deployment.

Release 1.0.13.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • Opdateret minlog-producer dependency version
 • Tilføjet forløbsId til CDA output

Release 1.0.14.RC

 

Dette er en GSR releasekandidat til installation i Test1-miljøet.  Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • GM-292 Mulighed for angivelse af tidspunkt i GSR snitfladen tilføjet
 • GM-331 Rettet format for datetime til at inkludere Z
 • GM-344 Tilføjet organisationsnavn til minlog og opdatering til minlog-producer 1.0.5.RC
 • GM-348 Fix initialisering af auditlogging

Release 1.0.15

 

Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • GM-354 Validering af SOR identifiers in versionsgrupper.
 • GM-352 Omstrukturering af Sprog-sektion i CDA dokument jf. template
 • GM-347 Flyttet deprecation af DDS metadata fra DeleteJob til Delete
 • GM-316 Rette kode for passiv rygning i CDA dokument, jf. template
 • GM-312 Flyttet VitaminDConsumptionObservation til korrekt sektion i CDA dokument, jf. template
 • GM-311 Flyttet mor/barn bloodtype observationer til screeninger-sektion i CDA dokument, jf. template
 • GM-304 Boolean for AntenatalSickLeaveObservation tilføjet til CDA dokument
 • GM-303 Type for AntiDObservation ændret til CD i stedet for BN, jf. CDA template
 • GM-302 Tilføjet datoer til PlacentalBiopsiObservation og AmnioticFluidObservation i CDA dokument, jf. template
 • GM-301 Datatype for konsangvinitet ændret til Snomed kode i stedet for BN, samt flyttet procedurer i CDA riskassessment1 til korrekt sektion, jf. CDA template
 • GM-225 NAS topics ændret
 • Mindre rettelser fra opfølgning på løbende QA

Opgraderingsvejledning

Vigtigt: application.properties er opdateret med følgende:

 • 3 nye NAS topics erstatter de 2 foregående
 • DDS iti57 endpoint defineret, til deprekering af metadata

application.properties skal derfor opdateres ved deployment.


Release 1.0.16

 

Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • GM-198 Opdateret FormatCode og TypeCode i application.properties
 • Flyttet graviditetsforløbsid til CDA body sektion, og tilføjet SOR-id og navn for forfatter til dokument.
 • Ændret context-root til gsr
 • Rettelser som opfølgning på final QA

Opgraderingsvejledning (i test1)

Release 1.0.15 har endnu ikke været installeret i Test1. Derfor er følgende ændringer til application.properties fra version 1.0.15 fortsat relevante:

 • 3 nye NAS topics erstatter de 2 foregående
 • dds.url property er erstattet af hhv. dds.iti57.url og dds.iti61.url

Herudover er følgende ændret i application.properties i 1.0.16:

 • DCC endpoint til Test1 er opdateret med ny context-root "gsr"
 • Tilføjet properties task.deletejob.age.long, task.deletejob.age.short og task.deletejob.advisKeepDays

application.properties skal derfor opdateres ved deployment.

Vigtigt: At context-root er ændret fra "maternitycard" til "gsr" har følgende konsekvenser:

 • isalive overvågning skal opdateres til at anvende den nye url
 • DCC konfiguration skal anvende ny dksconfig url

Se venligst installationsvejledningen for de konkrete url'er.

Release 1.0.17

 

Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • Fejlrettelse vedr. manglende break i switch statement

Opgraderingsvejledning

Se venligst vejledningen til version 1.0.16.

Release 1.0.18

 

Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • Anvend documentUniqueId fra DDS metadata som id i CDA dokument.
 • Fejlrettelse vedr. repræsentation af mellemnavn i CDA Name struktur
 • GM-385 Fejlrettelse vedr. sletning af sidste fødsel/abort
 • GM-386 Fejlrettelse vedr. generering af blodtype strukturer i CDA dokument: Skal genereres selvom der ikke er andre screeninger.

Release 1.0.19

 

Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • GM-393 JAXB marshaller er ikke trådsikker.

Release 1.0.20

 

I denne version er indarbejdet en række ændringer til datagrundlaget

 • DGAF-541 Felt vedr. sandsynlighed for DS ændret fra fritekst til Høj/Lav.
 • DGAF-542 Flerfoldsgraviditet skal være egen versionsgrupe med 2 felter
 • DGAF-543 Nyt felt Ønskes: Hjemmefødsel ja/nej
 • DGAF-544 Supplerende oplysninger flyttes fra Sociale Forhold til Sprog
 • DGAF-545 Understøttelse af flere børn pr. tidligere fødsel
 • DGAF-546 Omnavngiv Puerperal infektion (barselsfeber) og ændr til tekststreng
 • DGAF-547 Værdiliste til feltet fertilitetsbehandling
 • DGAF-548 Feltet Delvis fraværsmelding udgår
 • DGAF-549 Fraværsmelding skal hedde fravær med værdier Delvis sygemelding og Sygemelding
 • DGAF-550 Nyt felt Forbrug før graviditet med værdier Ja/Nej, aldrig røget/Stoppet pga. graviditet/Stoppet længe før graviditet
 • DGAF-551 Forbrug under graviditet skal have værdien Ja/Nej
 • DGAF-552 Nyt felt MRSA podning foretaget med værdi Ja/Nej
 • DGAF-553 Terminsberegning splittes op i to versionsgrupper
 • DGAF-554 Prænatal risikovurdering ændres fra 2 til 6 versionsgrupper
 • DGAF-555 Fødested opdeles i tre versionsgrupper
 • DGAF-556 Jordemodercenter opdeles i to versionsgrupper
 • DGAF-557 Samlet vurdering opdeles i to versionsgrupper
 • DGAF-610 Screening - ændring af versionsgrupper
 • GM-399 Bedre fejlhåndtering når der hentes flere dokumenter i samme kald til iti43 service
 • GM-250/GM-398 Bedre håndtering af warnings
 • GM-355 Anvendelse af nullFlavor i CDA

Release 1.0.21

 

Denne version indeholder følgende fejlrettelser:

 • GM-405 Fix NPE ved hent graviditetskort uden screenings
 • GM-406 Tilføj opdateringstidspunkt til WS responses
 • GM-407 Mapping af manglende screenings MotherRhesustype, MotherRhesustype and IrregularAntibodies i WS request/response tilføjet
 • GM-408 Fjern bindestreger fra screening tags i schema
 • GM-409 Author for tidligere fødsler og aborter flyttet fra hver enkelt fødsel/abort til sektion i CDA

Release 1.0.22

 

Følgende ændringer er foretaget:

 • DGAF-454 Webservices til opret, hent og luk graviditetsforløb tilføjet
 • DGAF-562 Der afsendes advis ved oprettelse og lukning af graviditetsforløb

Opgraderingsvejledning

Ved installation af denne release skal følgende foretages:

 • Tabellen PregnancyCourse skal tilføjes til databasen. Oprettelsesscript findes i projektet her: compose/database/db/migration/gsr/V3__create_pregnancy_course.sql.
 • Der er tilføjet 2 nye properties "nas.topic.pregnancyCourseCreated" og "nas.topic.pregnancyCourseClosed". application.properties skal derfor opdateres ved installation, med de værdier der findes i for disse properties i compose/configuration/application.properties.

Release 1.0.23

 

Følgende ændringer er foretaget:

 • DGAF-562 Ved afsendelse af opret-graviditetsforløbs advis tages der højde for en setting, som skal bruges under pilotperioden, så der kun sendes advis'er hvis det er regioner, der opretter.
 • Fejlrettelse vedr. mapping af "assessmentLevel" i CDA output.
 • Fejlrettelse vedr. mapping af telefonnumre for i performer-strukturer i CDA output

Opgraderingsvejledning

Ved installation af denne release skal følgende foretages:

 • De ændringer, der er beskrevet for release 1.0.22 skal foretages, hvis de endnu ikke er blevet foretaget.
 • Der er tilføjet en ny property "regionInstitutionOwners", som skal tilføjes til application.properties. Den korrekte værdi står i compose/configuration/application.properties.

Release 1.0.24

 

Følgende ændringer er foretaget:

 • DGAF-1131 Graviditetsforløbsid indgår nu i nøglen for graviditetskort. Det er dermed muligt at have flere åbne graviditetskort for samme patient og enhed når blot der er tale om forskellige graviditetsforløb.
 • Mindre fejlrettelse vedr. mapning af screeninger.

Opgraderingsvejledning

Ved installation af denne release skal de ændringer, der er beskrevet for release 1.0.22 og 1.0.23 foretages.

RFC: 


Release 1.0.25

 

Følgende ændringer er foretaget:

 • Opfølgning fra QA af release 1.0.24
 • GM-402 Ændring af NAS konfiguration
 • GM-411 Tillad whitelisted DGWS level 3 kald af getPregnancyCourse metode
 • GM-412/GM-413/GM-414 Fejlrettelse vedr. opdatering af felt med værdi, når den før har været opdateret med null-værdi
 • Fejlrettelse vedr. NPE
 • Fejlrettelse vedr. årstals-format

Opgraderingsvejledning

Ved installation af denne release skal følgende ændres i application.properties

 • nas.topic.pregnancyCourseCreated=http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/01:PregnancyCourseCreated
 • nas.topic.pregnancyCourseClosed=http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/01:PregnancyCourseClosed
 • level3whitelist=33257872

Bemærk, ændring af topics er også registreret som NSP-26161.

I installationsvejledningen står der nederst, at der skal sættes et task op, der invokerer endpoint til afsendelse af advis (http://<server>:<port>/gsr/task/advis), f.eks. hvert 5 minut. Dette ser dog ikke ud til at være opsat, hvilket betyder at advis ikke afsendes automatisk. Det må gerne sættes op også.

RFC: 

Release 1.0.26

 

Følgende ændringer er foretaget:

 • Fejlrettelse vedr. adresser med blanke linjer
 • Automatisk oprettelse af graviditetsforløb ved oprettelse af graviditetskort
 • Tilføjet UNKNOWN som mulig vaccinationsstatus
 • OverallAssessment.assessmentLevel kunne ikke overskrives med værdier efter at have været null
 • Undlad at repræsentere forløbsid i uppercase i CDA dokument
 • DGAF-1922 Undgå NullPointerException ved opdatering af værdier, der var oprettet med den tomme streng
 • DGAF-1926 Slet visse versionsgrupper havde ingen effekt
 • Ændret qualifier coding i CDA assessmentLevel EXTENDED_BASIC_WITH_COLLABORATION
 • Fornyet certifikat til integrationstests

RFC:

Release 1.0.27

 

Dette er seneste GSR release.  Følgende ændringer er foretaget:

 • DGAF-2097 Nye valideringsregler. Opgraderet registry til at bruge DROS inklusive nye valideringer

Opgraderingsvejledning

Vigtigt: application.properties er opdateret med følgende:

 • DDS iti57 endpoint ændret
 • DDS iti61 endpoint ændret

application.properties skal derfor opdateres ved deployment.

RFC:

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

GSR er udviklet, driftet og vedligeholdt af Sundhedsdatastyrelsen. Henvendelser vedr. servicen skal foregå gennem National Servicedesk: Indberetning til Service desk

For information omkring installation af servicen, se Installationsvejledning. Anvendere af servicen henvises til Guide til anvendere, som rummer en snitfladebeskrivelse.