Det automatisk genererede autorisationsregister har en fejl i de oprettede autorisationer.

I de fælles NSI testmiljøer resulterer dette i meddelelsen:"Ingen roller passer på brugeren" når eks. brugeren ønsker rollen læge på en person der er registreret som tandlæge i autorisationsregisteret. Der arbejdes pt. på en ny generator der tager højde for denne situation.

Ved korrekt angivelse af roller for en person, vil der ikke opstå fejl.