Vi har registreret at Region Hovedstadens NSP er utilgængelig, det ser ud til at være et generelt problem med SDN forbindelsen til Region Hovedstaden

Der blev reetableret forbindelse ca 9.45