Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi har registreret at Region Hovedstadens NSP er utilgængelig, det ser ud til at være et generelt problem med SDN forbindelsen til Region Hovedstaden

Der blev reetableret forbindelse ca 9.45