Nem- ID er ustabil. Man kan ikke logge på TEST1, TEST2, ProdTest og Uddannelse.

Vi er ikke orienteret om, hvornår det bliver muligt at logge på igen.