Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det nuværende FMK fælles testmiljø lukkes 1. september 2013, hvorfor alle nuværende anvendere på dette tidspunkt skal være overgået til de nye testmiljøer. Læs mere om miljøerne på NSP-operatørens hjemmeside, hvor der er overordnet dokumentation om miljøerne, beskrivelse af sammenhængende testdata og et sæt fælles spilleregler, der sikrer at alle parter får bedst mulig nytte af miljøerne:

 

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=8915030