Det er konstateret, at der er inkonsistens i NSP's CPR-datagrundlag i form af enkelte manglende inkrementielle opdateringer til registergrundlaget. Dette har ingen effekt for adgang til services igennem NSP ud over CPR-enkeltopslagsservicen (getPersonDetails og Det Gode CPR Opslag) samt replikering af CPR-registret via Kopi Register Servicen.

Fejlrettelse er igang. Henvendelser om dette problem skal gå til SDS´s Nationale Servicedesk.