Indledning

Formålet med denne vejledning er at give et overblik over indholdet i Fælles Stamkort samt beskrive forretningsreglerne for anvendelsen.

I dokumentet er der først en beskrivelse af indholdet i Fælles Stamkort, herunder hvilke data der indgår. Derefter beskrives forretningsreglerne for anvendelsen af løsningen og til sidst er der henvisninger til dokumentationen for Fælles Stamkort, herunder programmets Domæne Model, introduktion til dokumentdeling, og den øvrige tekniske dokumentation til Fælles Stamkort.

Indhold og forretningsregler

Hvad er Fælles Stamkort


Formålet med Fælles Stamkort er, at give patienter, pårørende og relevante sundhedspersoner et fælles overblik over patienters stamdata i sundhedsvæsenet.

Patienter har ikke tidligere haft mulighed for selv at opdatere deres stamoplysninger, den mulighed får de nu via Sundhed.dk.

Patienters stamoplysninger er i dag fordelt i en række registre, både autoritative registre som bl.a. CPR-register og Sygesikringsregisteret og en lang række lokale fagsystemer. Data fra de autoritative registre er per definition korrekte, og kan udelukkende tilpasses af de relevante myndigheder.

Data, som eksisterer i de lokale fagsystemer, kan derimod være af ældre dato. Det betyder, at patienterne ofte bliver bedt om at angive/bekræfte, at oplysningerne fra det lokale system er korrekte, og at ændringer til disse oplysninger skal rettes i flere lokale fagsystemer, og på tværs af myndigheder.

Fælles Stamkort giver patienter mulighed for selv at vedligeholde og dele stamoplysninger, som ikke er indeholdt i de nuværende autoritative registre, som f.eks. pårørende, midlertidig adresse og sprog, på tværs af sundhedsvæsenet. Ved national udbredelse af Fælles Stamkort bliver stamkortregisteret masterdata for oplysninger som f.eks. pårørende og sprog. Patientens pårørende med fuldmagt og sundhedsfaglige med behandlingsrelation til patienten, har også mulighed for at indtaste oplysninger på vegne af patienten.

Forudsætninger for Fælles Stamkort

Indholdet i Fælles Stamkort er udvalgt på baggrund af en større arbejdsgangsanalyse, "Arbejdsgangsanalyse - Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb"". Analysen kan rekvireres ved programsekretariatet via Patientoverblik@sundhedsdata.dk

Efterfølgende har en projektgruppe med deltagere fra både hospitaler, kommuner og praktiserende læger, udvalgt hvilke oplysninger, som er vigtigst at dele på tværs af parterne. Indholdet er udvalgt med hensyntagen til hvilke oplysninger som kommer patienter og sundhedsvæsenets parter til gavn og med overholdelse af lovgivningen.


Data governance

Stamkortregisteret er autoritativt register for patientens oplysninger i relation til sundhedsområdet om pårørende, om patientens og pårørendes telefonnumre, om patientens midlertidige adresse samt patientens foretrukne kommunikationssprog. Sundhedsdatastyrelsen opretholder et register med disse oplysninger. Registeret udstilles via Fælles Stamkort.

Sundhedsdatastyrelsen står for en data governance for stamkortregisteret, governancen indeholder:

  • Beslutningsproces for hvordan ændringer og tilføjelser håndteres.
  • Kommunikationskanal via hjemmeside.
  • Lovgivning og regler som registeret efterlever.
  • Vedligehold af standarder og vejledninger angående brugen af registeret.

For nuværende kan henvendelser foregå via programmets postkasse: Patientoverblik@sundhedsdata.dk 


Indhold i Fælles Stamkort

Patientens CPR-nummer, navn og adresse udveksles gennem Fælles Stamkort, således det er muligt at vise data for patienten fra en patientportal uden at patientportalen har synkroniseret hele CPR-registeret [CPR]. Fælles Stamkort må ikke benyttes til at synkronisere en CPR-register kopi.

I nedenstående tabel kan man se indholdet i Fælles Stamkort, samt hvilke kildesystemer data hentes fra:

Tabel 1 - Oversigt over dataelementer i Fælles Stamkort og deres kilde (masterdata).

Kode

Beskrivelse

Eksempel

Kilde

Patientens CPR-nummer

Patientens CPR-nummer

1111110000

CPR – register

Patientens navn og adresse

Patientens navn og adresse

Ane Anesen

Landevejen 37

0000 Brøndstrup


Bemærk at har patienten navne eller adressebeskyttelse vises "BESKYTTET NAVN/ADRESSE"

CPR - register

Patientens pårørende

Oplysninger om patientens pårørende, som patienten selv har angivet.


Oplysningerne er:

·       Pårørendes Navn

·       Pårørendes Relation

·       Pårørendes Telefonnummer

·       Fritekstfelt, hvor der f.eks. kan angives "bor i Canada", eller hvordan de er pårørende.

Søren Anesen

Ægtefælle

Telefon: 11223344


Helle Anesen

Søster

Telefon: +49 555 112233

Hjælper ved kørsel til hospital

 

Bemærk: Der tilføjes ikke automatisk pårørende angivet i CPR-registeret (f.eks. værger og ægtefæller) - eneste undtagelse er børn man har forældremyndighed over.

Stamkort- register

Patientens børn under forældremyndighed

Hvis patienten har forældremyndighed over et eller flere børn, skal børnene vises i Fælles Stamkort.


Bemærk: Hvis patienten er biologisk forælder, men ikke har forældremyndigheden over barnet, vises barnet ikke i Fælles Stamkort.


Bemærk: Hvis patienten er værge for et barn, men ikke har forældremyndigheden over det pågældende barn, vises barnet ikke i Fælles Stamkort.


Forældremyndighed over

2222220000 – Peter Severin Anesen

CPR - register

Patientens forældremyndighedsindehavere

Hvis patienten er et barn, skal forældremyndighedshavere vises i Fælles Stamkort.


Bemærk: Hvis barnet har biologiske forældre som ikke har forældremyndigheden over barnet, vises de biologiske forældre ikke i Fælles Stamkort.


Bemærk: Hvis barnet er myndling under en værge, men værgen ikke har forældremyndigheden over det pågældende barn, vises værgen ikke i Fælles Stamkort.


Under forældremyndighed af

1111110000 – Ane Anesen

CPR - register

Patientens telefonnummer

Patientens kontakt telefonnummer (3 telefonnumre kan angives (hjemme, mobil, arbejde).

Hjemme: 11223344

Mobil: 21212121

Arbejde: 55556666

StamkortregisterPatientens midlertidige adresse

Patientens midlertidige adresse inklusiv et tidsinterval for hvornår patienten befinder sig på adressen.

Sommervej 12

0001 Strandby

Fra 1/6-2019

Til 15/8-2019


Bemærk: Det ikke er nødvendigt at angive et sluttidspunkt for den midlertidige adresse og at adressen ikke vises hvis slutdato er overskredet.

Stamkortregister

Patientens egen læge

Kontaktoplysninger til patientens egen læge, hvis der er tilknyttet en.

Lægerne Hansen

Torvegade 27,

0000 Brøndstrup

Tlf.: 45454545

SOR

Patientens tandlæge

Hvis patienten har tilknyttet en tandlæge, kan Fælles Stamkort indeholde kontaktoplysninger til tandlægen.


Patienten skal selv angive tandlægen, Fælles Stamkort vil efterfølgende hente kontaktoplysninger på patientens tandlæge fra Yderregisteret.

Tandlægerne Jensen & Jensen

Torvegade 29

0000 Brøndstrup

Tlf.: 98989898


Stamkortregister

Sygesikringsgruppe

Patientens sygesikringsgruppe.

Sygesikringsgruppe 1

Sygesikringsregisteret

Patientens foretrukne kommunikationssprog.

Patienten kan registrere hvilket sprog de foretrækker at kommunikerer på.

Feltet er forudfyldt med sproget ”Dansk”.


Dansk


Bemærk: Der kan kun registreres 1 sprog pr. patient.

Mht. tolkebestilling se mere under forretningsregel #11: Sprog.

Stamkortregister

Behandlingstestamente

Livstestamente

 

Information om patienten har registreret enten Livstestamente/Behandlingstestamente skal vises i Fælles Stamkort.

Stamkortet må IKKE vise indholdet i registreringen, kun OM der lavet en registrering. 

Livstestamente: Ja/Nej

Behandlingstestamente: Ja/NejBemærk: Sundhed.dk viser ikke disse oplysninger sammen med Stamkort, da hvert register har sin egen side.

Behandlingstestamenteregister og Livstestamenteregister.

Organdonor

Information om patienten har en registrering i Organdonorregisteret skal vises i Fælles Stamkort.

Stamkortet må IKKE vise indholdet i registreringen, kun OM der lavet en registrering. 

Organdonorregister: Ja/Nej


Bemærk: Sundhed.dk viser ikke disse oplysninger sammen med Stamkort, da registeret har sin egen side.

Organdonorregisteret.


Forretningsregler for Fælles Stamkort

Der er behov for fælles forretningsregler, således at parterne er enige om anvendelsen af Fælles Stamkort servicen. Herunder beskrives de forretningsregler, der skal overholdes i forbindelse med Fælles Stamkort servicen.

For samtlige forretnings regler gælder, at ved teksten "Fælles Stamkort skal kunne vise" også inkluderer en visning i lokale fagsystemer. 

#1 Tilslutning/go live og efterfølgende opdatering til og fra Fælles Stamkort
Idet Fælles Stamkort er autoritativ skal lokale fagsystemer, der i dag ligger inde med data, som skal inddateres i Fælles Stamkort, overføre data tidstro til Fælles Stamkort. Med tidstro menes der inden for få minutter, for at sikre at alle andre fagsystemer kan anvende aktuelle data.

Tillslutning/go live:

  • Ved tilslutning/go live skal lokale fagsystemers stamdata overføres til Fælles Stamkort via Stamkortregister-servicen:

Her kan der være oplysninger, som skal samkøres i henhold til Tabel 2, Fælles Stamkort returnerer en unik identifikation på de enkelte oplysninger, således efterfølgende synkronisering bliver triviel.

Tabel 2 - Forretningsregler for 1. opdatering

Fagsystemet har oplysninger, som ikke er i Fælles Stamkort

Fagsystemets oplysninger skal automatisk overføres til Fælles Stamkort


Fælles Stamkort har oplysninger, som ikke er i fagsystemet

Fælles Stamkorts oplysninger skal overføres til fagsystemet.


Fælles stamkort har ikke oplysninger om patienten

Fagsystemet overfører oplysninger til Fælles StamkortHvis der er oplysninger i både fagsystem og Fælles Stamkort f.eks. et telefonnummer og de 2 numre er forskellige, skal fagsystemet kunne vise begge numre og der skal manuelt tages stilling til hvilket nummer, der forsat skal gemmes i Fælles Stamkort, se mere under den tekniske dokumentation.

Go live/første tilslutning af fagsystemet til stamkortregister-servicen og ovenstående regel gælder kun 1. overførsel af data til og fra stamkortregister-servicen.

Herefter skal nedenstående regel benyttes:

  • Efterfølgende opdatering til og fra Fælles Stamkort:

Når der sker ændringer i Fælles Stamkort via fagsystemet skal disse ændringer automatisk overføres til Fælles Stamkort. Hvis en patient har ændret i sine oplysninger, f.eks. via sundhed.dk, skal fagsystemet automatisk opdateres med de nye ændringer fra Fælles Stamkort.

Stamkortregisteret indeholder en række valideringsregler, således det bl.a. ikke er muligt at oprette mere en én midlertidig adresse, et sprog samt en tandlæge - disse valideringsregler sikrer at data er konsistente og at fagsystemer og patient/borgerportaler derved kan indrette brugergrænsefladerne ud fra det beskrevne data.

#2 Opdatering af data i Fælles Stamkort
Patienter skal via brugergrænseflader i patientdataportaler (f.eks. sundhed.dk) kunne indtaste, opdatere samt slette data i Fælles Stamkort.
Hvis patienten opdaterer data i Fælles Stamkort, f.eks. en pårørende, så skal informationerne også opdateres og vises i de lokale fagsystemer der benytter Fælles Stamkort.
Hvis der opdateres data i de lokale fagsystemer, så skal data ligeledes opdateres i Fælles Stamkort.

#3 Pårørende
Patienter skal kunne indtaste oplysninger om deres pårørende. Fælles Stamkort skal kunne vise og indeholde lige så mange pårørende, som patienten ønsker.
Bemærk: Hvis patienten har mange (flere end 10 pårørende), skal patienten vejledes i hvordan listen af pårørende bør anvendes i et sundhedsmæssigt perspektiv.

#4 Patientens børn
Hvis patienten har forældremyndighed over et eller flere børn, skal børnene vises i Fælles Stamkort.
Bemærk: Hvis patienten er biologisk forælder, men ikke har forældremyndigheden over barnet, vises barnet ikke i Fælles Stamkort.
Bemærk: Hvis patienten er værge for et barn, men ikke har forældremyndigheden over det pågældende barn, vises barnet ikke i Fælles Stamkort.

#5 Patientens forældremyndighedshavere
Hvis patienten er et barn, skal forældremyndighedshavere vises i Fælles Stamkort.
Bemærk: Hvis barnet har biologiske forældre som ikke har forældremyndigheden over barnet, vises de biologiske forældre ikke i Fælles Stamkort.
Bemærk: Hvis barnet er myndling under en værge, men værgen ikke har forældremyndigheden over det pågældende barn, vises værgen ikke i Fælles Stamkort.

#6 Patientens telefonnummer
Fælles Stamkort skal kunne vise patientens telefonnumre, dog må det max indeholde op til 3 telefonnumre på patienten.

#7 Midlertidig adresse
Fælles Stamkort skal kunne vise en midlertidig adresse. Formålet med feltet ”Midlertidig adresse” er at give patienter mulighed for selv at informere om et ophold på en midlertidige adresse. Det kan f.eks. være at patienten opholder sig hos sin søster, i sit sommerhus eller er på en rehabiliteringsplads.
Sundhedspersoner har også mulighed for at indtaste en midlertidig adresse for patienter.
En midlertidig adresse skal tilknyttes en startdato, og kan tilknyttes en slutdato.
Fælles Stamkort returnerer ikke den midlertidige adresse hvis sluttidsdatoen er overskredet, hvilket medfører at fagsystemerne der benytter Fælles Stamkort skal slette den midlertidige adresse, når slutdatoen er overskredet, da den ikke længere er valid.
Det er ikke muligt at tilknytte mere end én midlertidig adresse i Fælles Stamkort.

#8 Patientens læge
Fælles Stamkort skal kunne vise patientens læge (inkluderer også visning i lokale fagsystemer).
Hvis patienten er i sygesikringsgruppe 1, vil patientens praktiserende læge hentes fra yderregisteret og vises.

#9 Patientens tandlæge
Fælles Stamkort skal kunne vise patientens tandlæge (inkluderer også visning i lokale fagsystemer).
Sundhed.dk, skal fortsat tilbyde borgerne at kunne inddatere egen tandlæge ud fra en givet liste fra SOR.

#10 Patientens sygesikringsgruppe
Fælles Stamkort skal kunne vise patientens sygesikringsgruppe.
Patientens sygesikringsgruppen hentes fra Sygesikringsregisteret.

#11 Sprog
Fælles Stamkort skal kunne vise patientens foretrukne kommunikationssprog.
Patienten kan selv indtaste et sprog via Sundhed.dk, dog er feltet forud fyldt med ”Dansk”. Der kan kun registreres et sprog i Fælles Stamkort. Sundhedspersoner skal også, via fagsystemet, have mulighed for at indtaste et sprog for patienten.
Formålet med feltet sprog er, at patienter, der ikke forstår tilstrækkeligt dansk til at forstå sundhedspersoner, får mulighed for at angive, at de taler et andet sprog end dansk som deres hovedsprog. Sundhedspersoner får derved en indikation om, at patienten skal kontaktes på forhånd, for at tage stilling til om en tolk skal bestilles. Der er ikke ændret i proceduren for tolkebestilling.

#12 Behandlingstestamente og Livstestamente
Behandlingstestamentet har pr. 1/1-2019 erstattet Livstestamentet, dog er der en del patienter der har et eksisterende Livstestamente, da Livstestamenter ikke må konverteres automatisk til Behandlingstestamenter. Patienten kan derfor have tilknyttet enten et Livstestamente eller et Behandlingstestamente, men aldrig begge.
Fælles Stamkort skal kunne  vise om der er foretaget en registrering i et af de 2 registre (Behandlingstestamenteregisteret og Livstestamenteregisteret). Da der er særlige regler for hvem der må se oplysningerne i de enkelte registre, må Fælles Stamkort ikke vise hvilke registrering der er foretaget, blot vise om der er registreret noget i registeret.

#13 Organdonorregistrering
Fælles Stamkort skal kunne vise om der er foretaget en registrering i Organdonorregisteret. Da der er særlige regler for hvem der må se oplysninger om organdonation, må Fælles Stamkort ikke vise hvilke registrering der er foretaget, blot vise om der er registreret noget i registeret.

#14 Digital fuldmagt
Fra patient/borger portaler, skal der være adgang for pårørende med fuldmagt [DIGITAL FULDMAGT] til patientens Fælles Stamkort, således at disse fuldmagtshavere kan læse og redigere data på tilsvarende vis som patienten selv.

#15 Spærring
Patienter har via Min Spærring [MIN SPÆRRING] mulighed for at spærre for enkelte sundhedspersoners adgang til Fælles Stamkort, og har endvidere mulighed for generelt at spærre for deling af sit Fælles Stamkort gældende for alle brugere og systemer, efter bekendtgørelse nr 1101 af 29/06/2020 §4 stk. 2.
Lokale fagsystemer skal kunne håndtere at der er spærret for patientens Fælles Stamkort, og registrere hvis spærringen brydes, f.eks. hvis patienten giver samtykke til at sundhedspersonen må få adgang til patientens data.

Patientens spærring af Fælles Stamkort finder kun anvendelse i den nationale infrastruktur, medvirkende at når patientens Fælles Stamkort er indlæst i det lokale fagsystem, træder det ind under dataansvaret for det lokale fagsystems myndighed. Ønsker patienten at begrænse myndighedens anvendelse af sit Fælles Stamkort, skal patienten tage kontakt til myndigheden og oplyse begrænsningen.

#16 Opmærkning af data i Fælles Stamkort
Fælles Stamkort opmærker dataelementer med hvem (patienten selv, fuldmagtshaver eller en organisation) der har ændret data samt hvornår data er ændret. Således kan patienter og sundhedspersoner se om data er aktuelle samt hvem der har ændret data sidst.
Indeholder en patients stamkort f.eks. to pårørende, kan det ses på hver af disse pårørende hvem der har opdateret information, samt hvornår den er opdateret.
Borgerportaler samt lokale fagsystemer skal formidle disse data til brugerne.

Teknisk overblik

Den tekniske dokumentation indeholder tilslutningsdokumenter, tekniske implementeringsvejledninger, snitflade dokumentation, samt vejledning til hvorledes fagsystemet kan testes op imod den nationale infrastruktur, den tekniske dokumentation ses under: Teknisk implementeringsguide Fælles StamkortÆndringslog

0.82019-12-06Udkast til Indhold og Forretningsregler til Fælles StamkortSDS
 0.92019-12-20Tilretning efter kommentarer SDS 
 1.02020-01-06Offentlig efter afsluttet kommenteringsrundeSDS
1.0.1 2020-03-10Præcisering af pårørende og sundhedsfagliges mulighed for indtastning på vegne af en patient SDS
1.0.22020-04-22Præcisering af #8 Patientens lægeSDS
1.0.32020-05-28 Præcisering af hvilke data felter der skal vises i lokale fagsystemerSDS
1.0.4

2020-07-01

Præcisering af #1 Tilslutning/go live og efterfølgende opdatering til og fra Fælles Stamkort SDS
1.0.52020-09-15 Præcisering af #11 SprogSDS
1.0.6 2020-09-25Præcisering af #8 Patientens læge og #9 Patientens tandlægeSDS
1.0.72020-12-11Forretningsregel #15 er præciseret fra Sundhedsdatastyrelsens jurister om anvendelsen af MinSpærring i forhold til at indhente data fra Fælles Stamkort.SDS
1.0.82021-04-12Præcisering af forretningsregel #15 ang. brugen af MinSpærring, i forhold til patienternes muligheder for at spærre for deling af Fælles StamkortSDS  • No labels