Teknisk navn

magistrellelaegemidler

Opdateringsfrekvens

Efter behov

Kilde

Apoteker med en magistrel lægemiddelsproduktion

Version

1, 2, 3* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.

Beskrivelse

Magistrelle Lægemidler indeholder stamdata om magistrelle lægemidler.


En snitflade version er en samling af datatyper i specifikke versioner, der samlet er konsistente.

BEMÆRK:

Aktuelt arbejdes der på at udgive en version 3 af det magistrelle register. Det anbefales derfor ikke at tage version 2 i anvendelse, og version 2 indeholder ikke data i test og produktion. For information om tidsplan m.v. for version 3 kan supporten kontaktes.

Eksterne ressourcer

-


* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.

Datatyper - oversigt


Navn

Beskrivelse

VersionerSnitflade version ASnitflade version B
atcCodeAnatomical Therapeutic Chemical (ATC). Klassifikation af aktive ingredienser i lægemidler111
descriptionBeskrivelse af et lægemiddel1, 212
dosageunitStamdata for doseringsenheder111
drugEt lægemiddel med tilhørende stamdata. Kan enten være Generiskt eller Specifikt1, 212
drugLongNameLægemidlers lange navne1X1
durabilityCodeTidsenheder for holdbarhed af lægemidlet111
formDescriptionLægemiddelform - betegnelser. 1X1
organisationOrganisation-stamdata. Producenten af lægemidlet111
packageEn pakning af et lægemiddel. Kan enten være Generiskt eller Specifikt111
packagingTypeCodeMulige typer emballage111
packagingSizeUnitMulige pakkestørrelsesenheder1X1
referenceOptionel reference til officiel specifikation af magistralt indholdsstof111
routeOfAdmCodeBeskrivelse af hvordan et lægemiddel anvendes111
specificationOptionel opskrift på fremstilling af magistralt lægemiddel111
storageConditionCodeOpbevaringsbetingelser der skal opfyldes for en pakning111
strengthUnitCodeStamdata for styrker og deres enheder111
substanceLægemidlers indholdsstoffer1, 212


Nedenstående diagram viser sammenhængen mellem de eksponerede datatyper. De viste kardinaliteter (en-til-mange osv.) er de der ses i praksis. De er ikke håndhævet rent constraint-mæssigt på databaseniveau, og er således ikke garanterede.

Datatypen Drug indeholder både specifike og generiske lægemidler. Specifike lægemidler er angivet ved at partType er MS og at genericDrugId er udfyldt. Generiske lægemidler er angivet ved at partType er MG og at genericDrugId er NULL.

Datatypen Package indeholder både specifike og generiske pakninger. Specifike pakninger er angivet ved at drugId refererer til et specifikt lægemiddel og at genericPackageNumber er udfyldt. Generiske pakninger er angivet ved at drugId refererer til et generisk lægemiddel og at genericPackageNumber er NULL.

Takst_v1

Datatyper - detaljer


Datatype: atcCode

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idATC-kodeNejXchar(8)
textTekstuel beskrivelse af ATCNej
varchar(72)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: description
FeltnavnBeskrivelseOptionalUnik nøgleType
breakLineAngiver delekærv, enten 0, 2 eller 4Ja
tinyint(2)
dosageUnitIdDoseringsenhed for lægemiddelJa
bigint(12)
drugIdRefererer til drug.idNejx

bigint(12)

packageNumberRefererer til package.packageNumberJax

bigint(12)

producedAngiver om lægemiddelet aktuelt produceresNej
tinyint(1)
remarkFritekst til bemærkningerJa
varchar(100)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: dosageunit

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idId for doseringsenhedenNejXchar(8)
singularTextTekst for en enkelt af enhedenNej
varchar(50)
pluralTextTekst for flere af enhedenNej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: drug

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

atcCodeATC-kodeJa
varchar(10)
doseDispensableHvorvidt lægemidlet er egnet til dosisdispensering (1=ja, 0=nej). Hvis denne markering ikke er tilstede svarer det til "nej"Ja
tinyint(1)
drugCreatedDateDato for oprettelse af lægemiddelNej
date
formCodeFx "TABFILM"Nej
varchar(10)
formTextFx "Tabletter"Nej
varchar(20)
genericDrugIdReference til generisk lægemiddel. Kun udfyldt for specifikke lægemidler.Ja
bigint(12)
idDrugId. Lægemidlets IDNejXbigint(12)
nameLægemidlets navn, evt. forkortet.Nej
varchar(30)
producerProducent. Refererer til organisation.number. Kun udfyldt for specifikke lægemidler.Ja
bigint(12)
routeOfAdmCodesRefererer til routeOfAdmCode.idJa
varchar(8)
strengthNumericStyrke, nummeriskJa
decimal(9,3)
strengthUnitCodeStyrke, enhed (fx "MG"). Refererer strengthUnitCode.idJa
varchar(3)
strengthTextStyrke, tekstuel (fx "250 mg")Nej
varchar(20)
partType

Angiver hvorvidt det magistrelle lægemiddel er ”MG” generisk eller ”MS” specifikt. Obligatorisk og normalt ”MS” ved bruger-indtastning.

Nej
varchar(2)
withdrawnDateDato for afregistrering af lægemiddelJa
date

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

Datatype: drug (version 2)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

atcCodeATC-kodeJa
varchar(10)
doseDispensableHvorvidt lægemidlet er egnet til dosisdispensering (1=ja, 0=nej). Hvis denne markering ikke er tilstede svarer det til "nej"Ja
tinyint(1)
drugCreatedDateDato for oprettelse af lægemiddelNej
date
formCodeFx "TABFILM"Nej
varchar(10)
formTextFx "Tabletter"Nej
varchar(100)
genericDrugIdReference til generisk lægemiddel. Kun udfyldt for specifikke lægemidler.Ja
bigint(12)
idDrugId. Lægemidlets IDNejXbigint(12)
nameLægemidlets navn, evt. forkortet.Nej
varchar(30)
producerProducent. Refererer til organisation.number. Kun udfyldt for specifikke lægemidler.Ja
bigint(12)
routeOfAdmCodesRefererer til routeOfAdmCode.idJa
varchar(8)
strengthNumericStyrke, nummeriskJa
decimal(9,3)
strengthUnitCodeStyrke, enhed (fx "MG"). Refererer strengthUnitCode.idJa
varchar(3)
strengthTextStyrke, tekstuel (fx "250 mg")Nej
varchar(20)
partType

Angiver hvorvidt det magistrelle lægemiddel er ”MG” generisk eller ”MS” specifikt. Obligatorisk og normalt ”MS” ved bruger-indtastning.

Nej
varchar(2)
substancesCompleteIndikerer om substanslisten er kompletNej
tinyint(1)
withdrawnDateDato for afregistrering af lægemiddelJa
date

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: drugLongName

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

drugId

Refererer til drug.id. Hvis pakningen er generisk refererer det til et generisk lægemiddel, hvis pakningen er specifik refererer det til et specifikt lægemiddel.NejX

bigint(15)

longName

Lægemidlets lange navnNejX

varchar(50)

validFromGyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)Nej
datetime
validToGyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: durabilityCode

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idId for tidsenhedenNejXchar(1)
textFuld tekst for tidenhedenNej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: formDescription

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idId for form beskrivelsenNejXvarchar(7)
textFuld tekst for form beskrivelsenNej
varchar(100)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: organisation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

nameFirmanavnNej
varchar(32)
numberFirmanummer (ikke CVR-nummer)NejXbigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: package (version 3)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

dispensingClauseCodeUdleveringsbestemmelse-kodeNej
varchar(5)
drugIdRefererer til drug.id. Hvis pakningen er generisk refererer det til et generisk lægemiddel, hvis pakningen er specifik refererer det til et specifikt lægemiddel.Nej
bigint(12)
durabilityNumericHoldbarhed numeriskJa
bigint(12)
durabilityUnitCodeEnhed for holdbarhedJa
varchar(1)
durabilityAfterOpeningNumericHoldbarhed efter åbning numeriskJa
bigint(12)
durabilityAfterOpeningUnitCodeEnhed for holdbarhed efter åbningJa
varchar(1)
genericPackageNumberReference til generisk pakning. Kun udfyldt ved specifikke pakninger.Ja
bigint(12)
packagingTypeCodeRefererer til packagingTypeCode.idJa
varchar(10)
packageCreatedDateOprettelsesdatoNej
date
packageNumberUnik id for pakningNejXbigint(12)
packageSizeUnitCodeFx 'ST', 'ML', 'IU' mm.Nej
varchar(10)
packageSizeNumericBruttoNej
decimal(8,2)
packageSizeTextFx. "6 stk. (blister)"Nej
varchar(30)
producerHenviser til organisation.numberJa
bigint(12)
reportingPackageNumberVarenummer til indberetning til lægemiddelstatistikJa
bigint(12)
storageConditionCodeRefererer til storageConditionCode.idJa
varchar(1)
withdrawnDateUdgået datoJa
date

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

definedDailyDoseSizeNumeric

Værdi for daglig dosering

Ja


decimal(8,2)

definedDailyDoseSizeUnit

Enhed for daglig dosering

Ja


varchar(2)

definedDailyDoseSizeText

Tekst hørende til daglig dosring

Ja


varchar(30)

barCode

Stregkode

Ja


varchar(40)
Datatype: packagingTypeCode

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik id, fx "ENP"NejXvarchar(4)
textTekstuel beskrivelse, fx "Engangspipette"Nej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: packagingSizeUnit

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik id, fx "STK"NejXvarchar(3)
textTekstuel beskrivelse, fx "stk."Nej
varchar(255)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

Datatype: reference

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

drugIdRefererer til drug.idNejxbigint(12)
packageNumberRefererer til package.packageNumberJaxbigint(12)
sequenceNumberRækkefølge, hvis der er flereJaxbigint(12)
textReference tekstNej
varchar(250)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: routeOfAdmCode

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

id

Unik kode for administrationsvej. Refereres fra Drug

Nej

X

char(2)

textDansk tekst der beskriver administrationsvejenNej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: specification

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

drugIdRefererer til drug.idNejxbigint(12)
packageNumberRefererer til package.packageNumberJaxbigint(12)
sequenceNumberRækkefølge, hvis der er flereNejxbigint(12)
textSpecifikations tekstNej
varchar(250)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: storageConditionCode

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik kode, fx 'F', 'A' etc.NejXchar(1)
textFx "Ikke over 25 C"Nej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: strengthUnitCode

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idId, fx "RGH"NejXvarchar(10)
textTekst, fx "mikrogram/24 timer"Nej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: substance (version 1)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

amountMængdeJa
varchar(100)
atcCodeATC kodeJa
varchar(8)
drugIdRefererer drug.idNejxbigint(12)
substanceKun aktive substanser, fx "Lakridsekstrakt"Nejxvarchar(150)
substanceClassFx "ascorbinsyre"Ja
varchar(100)
substanceGroupFx "lakrids (glycyrrhiaza glabra L.)"Ja
varchar(100)
substanceType

Type af stof:

A: Aktivt stof (virksom stof)

F: Farvestof

K: Konserveringsstof

X: Aroma- eller smagsstof

C: Øvrig inaktiv substans


Ja
varchar(1)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

Datatype: substance (version 2)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

amountMængdeJa
varchar(100)
atcCodeATC kodeJa
varchar(8)

strengthNumeric

Styrke, nummeriskJa

decimal(9, 3)

strengthUnit

Styrke, enhed (fx "MG"). Refererer strengthUnitCode.idJa

varchar(3)

drugIdRefererer drug.idNejxbigint(12)
substanceKun aktive substanser, fx "Lakridsekstrakt"Nejxvarchar(150)
substanceClassFx "ascorbinsyre"Ja
varchar(100)
substanceGroupFx "lakrids (glycyrrhiaza glabra L.)"Ja
varchar(100)
substanceType

Type af stof:

A: Aktivt stof (virksom stof)

F: Farvestof

K: Konserveringsstof

X: Aroma- eller smagsstof

C: Øvrig inaktiv substans


Ja
varchar(1)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime  • No labels