Kort introduktion til service

Formålet med Fælles Stamkort er, at give patienter, pårørende og relevante sundhedspersoner et fælles overblik over patienters stamdata i sundhedsvæsenet.

Patienter har ikke tidligere haft mulighed for selv at opdatere deres stamoplysninger, den mulighed får de nu via Sundhed.dk.

Patienters stamoplysninger er i dag fordelt i en række registre, både autoritative registre som bl.a. CPR-register og Sygesikringsregisteret og en lang række lokale fagsystemer. Data fra de autoritative registre er per definition korrekte, og kan udelukkende tilpasses af de relevante myndigheder.

Data, som eksisterer i de lokale fagsystemer, kan derimod være af ældre dato. Det betyder, at patienterne ofte bliver bedt om at angive/bekræfte, at oplysningerne fra det lokale system er korrekte, og at ændringer til disse oplysninger skal rettes i flere lokale fagsystemer, og på tværs af myndigheder.

Fælles Stamkort giver patienter mulighed for selv at vedligeholde og dele stamoplysninger, som ikke er indeholdt i de nuværende autoritative registre, som f.eks. pårørende, midlertidig adresse og sprog, på tværs af sundhedsvæsenet. Ved national udbredelse af Fælles Stamkort bliver stamkortregisteret masterdata for oplysninger som f.eks. pårørende og sprog. Patientens pårørende med fuldmagt og sundhedsfaglige med behandlingsrelation til patienten, har også mulighed for at indtaste oplysninger på vegne af patienten.

Forudsætninger for Fælles Stamkort

Indholdet i Fælles Stamkort er udvalgt på baggrund af en større arbejdsgangsanalyse, "Arbejdsgangsanalyse - Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb"". Analysen kan rekvireres ved programsekretariatet via Patientoverblik@sundhedsdata.dk

Efterfølgende har en projektgruppe med deltagere fra både hospitaler, kommuner og praktiserende læger, udvalgt hvilke oplysninger, som er vigtigst at dele på tværs af parterne. Indholdet er udvalgt med hensyntagen til hvilke oplysninger som kommer patienter og sundhedsvæsenets parter til gavn og med overholdelse af lovgivningen.

Komponent og versioner
Se release Notes neden for
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Den tekniske dokumentation indeholder tilslutningsdokumenter, tekniske implementeringsvejledninger, snitflade dokumentation, samt vejledning til hvorledes fagsystemet kan testes op imod den nationale infrastruktur, den tekniske dokumentation ses under: Teknisk implementeringsguide Fælles Stamkort

For nuværende kan henvendelser foregå via programmets postkasse: Patientoverblik@sundhedsdata.dk 

Release Notes

Release 2.0.0

Ændringer

 • Initial release af det nye Fælles Stamkort 1.5 projekt.

Release 2.0.1

Ændringer

 • FSK-33: Ændret tests og default-konfiguration til at anvende MySQL Connector/J 5.1.29

Release 2.0.2

Ændringer

 • SDS-2820: Undgå memory leaks ved at genbruge JAXBContext

 • Undgå at forny ID-kort ved hvert eneste kald til DDS og SCES

Release 2.0.3

Ændringer

 • Undgå classleaks i MinlogClient ved at skifte jaxb-impl version

 • Angiv nanosekunder i kald til SLALogging fra DDSClient

Release 2.0.4

 

Ændringer

 • SDS-3149: Borgere der har beskyttet adresse bliver markeret i CDA-headeren

Release 2.0.5

 

Ændringer

 • SDS-3219: Tilføjet et nyt component element i ClinicalDocument responset hvis ikke den er blevet oprettet tidligere - foresagede en nullpointerexception.

Release 2.0.6

 

Ændringer

 • Opdateret DGWS/IDWS Proxy dependency version til 1.7.13 (omfatter SDS-3315 omkring indlæsning af konfiguration)

Release 2.0.5a

 

Hotfix release.

Ændringer

 • Løst SDS-3406. Borgerens læge blev ikke returneret i stamkortet pga. forskel på yderregister-data i test og prod.

Release 2.0.7

 

Ændringer

 • Løst SDS-3356. Det var ikke muligt at hente stamkort for borgere uden landekode.
 • Løst SDS-3406. Borgerens læge blev ikke returneret i stamkortet pga. forskel på yderregister-data i test og prod.

Release 2.0.8

Ændringer

 • SDS-3266: Forbedret isAlive tjek. Der er kommet nyt endpoint og den nye virkemåde er beskrevet under Driftsvejledning.
 • SDS-3460: Opdateret wsproxy til 1.7.14. Desuden loggede FSK-komponenten også selv et password, hvilket også er også rettet.
 • SDS-3271: FSK anvender nu den nye SKR-snitflade 2019/08/01
 • SDS-3649: MinLog initialiseres nu når applikationen startes i stedet for i en "synchronized" blok, hvilket løser et performanceproblem ved flertrådede forsøg på at tilgå MinLog.
 • Rettet danske bogstaver (æ, ø å) til unicode-værdier i default-værdier for MinLog-aktivitetstekst-properties eftersom ".properties"-filer normalt ikke gemmes i UTF-8.
 • SDS-3160: Som MinLog SessionId blev MessageID defineret af anvender anvendt. Der er nu rettet således, at hvis SessionId er længere end 46 tegn (det maksimalt tilladte i MinLog-servicen) anvendes i stedet SHA-1 værdien (altid 40 tegn).

Opgraderingsvejledning

Stamkortregister-service (SKR) 1.0.11 skal være deployet.

Konfigurationsfilen "application.properties" skal tilrettes. Se Installationsvejledning.
Ift. forrige version af komponenten (2.0.7) skal:

 • Følgende properties fjernes: management.address, management.security.enabled
 • Følgende properties tilføjes: spring.jmx.enabled, management.endpoints.enabled-by-default, management.health.status.order, management.health.status.http-mapping.NEEDS_ATTENTION, management.health.defaults.enabled, management.health.db.enabled, management.endpoint.health.enabled, management.endpoint.health.show-details, management.endpoint.info.enabled, health.certificate-expires-warning

Release 2.0.8a

Ændringer

 • Rettet forkert WSDL i SKR 2019/08/01 integrationen.
 • Tilføjet intern forward af "/fsk/isAlive"-endpoint, som kan anvendes som et workaround i overvågningen i stedet for at skifte til det nye "/fsk/actuator/health"-endpoint. Det nye endpoint forbliver det officielle.

Release 2.0.9

Ændringer

 • Omstruktureret projektet til at blive bygget som Docker image for at understøtte NSP CI-miljø.

Opgraderingsvejledning

Komponenten skal idriftsættes vha. det nytilkomne Docker image og dertilhørende Compose-fil, der angiver mapning af konfigurationsfiler.

Der er ikke ændret på database-schemas. Dog er der tilføjet et "use <db-name>;"-statement øverst i alle SQL-scripter.

Følgende properties er ændret:
Tilføjet "spring.profiles.active=production"
Omdøbt "datasource.fsk.jndi-name" til "datasource-fsk.jndi-name"
Omdøbt "datasource.stamdata.jndi-name" til "datasource-stm.jndi-name"

Navngivning af eksempel-JNDI-datasourcen for stamdata er ændret fra "java:jboss/datasources/FSK-STM-DS" til "java:jboss/datasources/STM-DS".

Maven kan stadig anvendes til at køre integrationstest mod den idriftsatte (i test) komponent. Dog er denne nu pakket ind i Maven-profilen "extITs".

Release 2.0.11

 

Release 2.0.11 indeholder følgende rettelser:


Opgraderingsvejledning

Ændringer i database-schema medfører at databasen skal opgraderes vha. følgende SQL-scripter:

 • fsk/V7__alter_RegistryIndex.sql
 • fsk/V8__RegistryIndex_set_existing_typecode_formatcode.sql


Release 2.0.12

 

Release 2.0.12 indeholder følgende rettelser:

SDS-4320 - Getting issue details... STATUS

SDS-4326 - Getting issue details... STATUS

SDS-4327 - Getting issue details... STATUS


Release 2.0.13

Release 2.0.13 indeholder QA-rettelser i forbindelse med sagen:

SDS-3265 - Getting issue details... STATUS


Release 2.0.14 og 2.0.15

Release 2.0.14 og 2.0.15 er administrative byggetekniske releases, identisk med 2.0.13.

Release 2.0.16

Release 2.0.16 indeholer følgende rettelse:

SDS-4169 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.17

Release 2.0.17 indeholer følgende rettelse:

SDS-4504 - Getting issue details... STATUS


Release 2.0.18, Release 2.0.19, Release 2.0.20

Release 2.0.18, 2.0.19 og 2.0.20 indeholer følgende rettelse:

SDS-4559 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.21

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4681 - Getting issue details... STATUS

SDS-4721 - Getting issue details... STATUS

NB. der er kommet 4 nye properties (author.institution.*)

Release 2.0.22

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4798 - Getting issue details... STATUS

SDS-4204 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.23

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4799 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.24

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4721 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.25

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4869 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.26

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4470 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.27

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-3774 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.28

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4721 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.29

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4686 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.30

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4962 - Getting issue details... STATUS

SDS-4963 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.31

 

Releasen indeholder følgende rettelser

SDS-4474 - Getting issue details... STATUS