Kort introduktion til service

Formålet med organdonorregistret er at give både borgeren og relevante sunhedsfaglige aktører overblik over borgerens organdonor data.
Organdonorregister-servicen består af en webservice som andre systemer kan benytte til at oprette, opdatere, slette og aflæse seneste registrering fra.

Organdonation kan være med til at redde, forlænge eller forbedre livet for uhelbredeligt syge borgere. Formålet med organdonorregistret er at give både borgeren og relevante sunhedsfaglige aktører overblik over borgerens organdonor data. Ved at borgeren registrerer sig som organdonor har vedkommende taget stilling som organdonor og derved undgår de pårørende at tage en svær beslutning på vegne af borgeren. Samtidig opnår de sundhedsfaglige lettere adgang til oplysninger om borgerens organdonorregistrering når der er behov, fordi borgeren allerede har taget stilling.

Borgeren har ved registrering mulighed for at tage stilling til donation af forskellige typer af organer heriblandt hjerte, lever, nyrer, hornhinder, tyndtarm osv. 

Organdonorregister-servicen består af en webservice som andre systemer kan benytte til at oprette, opdatere, slette og aflæse seneste registrering fra. Der er dog taget hensyn til adgangsbegrænsning, da det kun er borgeren selv der kan oprette og ændre i sin organdonorregistrering. Sundhedsfaglige har derved kun mulighed for at lave en forespørgsel omkring der eksisterer en registrering for en specifik borger og  hermed også detaljer om borgerens pågældende organdonorregistrering hvis den er eksisterende.

Komponent og versioner

Se leverancebeskrivelse

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Projektleder Kjeld Froberg.


Release 1.0.1

Ændringer

 • Ny initial release.

Kendte problemer

 • Audit-logning foretages af wsproxy komponenten.
 • Forward-only filter (tillader kun kald via wsproxy komponenten) er mappet forkert.

Opgraderingsvejledning

N/A

Release 1.0.2

Ændringer

 • Forward-only filter bliver nu mappet korrekt.
 • Tilføjet integrationstest: tester om forward-only-filtret virker (der bliver tjekket at direkte kald på servicen returnerer HTTP 403).
 • Properties omdøbt: flere konfigurations-properties er blevet omdøbt for at sikre korrekt og konsistent navngivning.
 • Ændring i intern logik: Kald til servicen returnerer nu en fejl, hvis det interne kald til MinLog fejler.

Opgraderingsvejledning

Konfigurationsfilen application.properties skal opdateres.

Release 1.0.3

Ændringer

 • FSK-33 - Kompatibilitet med MySQL Connector/J

 • FSK-35 - Fejlrettelse til IDWS integrationstests

Release 1.0.4

 

Ændringer

 • Tilføjet Admin UserType og endpoint
 • Ændret dependency scope for jaxb-impl til provided, så den ikke er bundled i war-filen, da den i stedet er tilgængelig i web-containeren. Dette fikser et memory leak i MinLog-klienten.
 • Ændret i data, der bliver sendt i get-response baseret på permissiontypen. Kun for permissiontype LIMITED, vil der i getresponse blive sendt de permissions (permissionForHeart osv) der er blevet angivet ved oprettelse

Opgraderingsvejledning

DGWS/IDWS Proxy-komponentens konfiguration af endpoint-mappings skal opdateres med nyt admin-endpoint. Releasen indeholder derfor én opdateret konfigurationsfil:

 • etc/wildfly/standalone/configuration/proxyconfig-odr.xml

Kendte problemer

 • Datetime-kolonner i databasen indeholder lokal tid i stedet for UTC. Problemet har eksisteret siden version 1.0.3 og skyldes at den anvendte version af MySQL-connector'en som standard, automatisk konverterer tid ud fra JVM'ens tidszone, før det anvendes i database-queries. Dette vil blive adresseret i en fremtidig release, hvor datetime-kolonner migreres til timestamp.

Release 1.0.5

 

Ændringer

 • Fejlrettelser og forbedringer til migreringskomponenten.

Opgraderingsvejledning

Ændret konfigurationsfil for migreringskomponenten: log4j2.xml

Release 1.0.6

 

Ændringer

 • Opdateret DGWS/IDWS Proxy dependency version til 1.7.12 (denne indeholder et nyt testbruger certifikat)

Release 1.0.7

 

Ændringer

 • Opdateret DGWS/IDWS Proxy dependency version til 1.7.13 (omfatter SDS-3315 omkring indlæsning af konfiguration)

Release 1.0.8

 

Ændringer

 • SDS-3316: Tilføjet 2 nye værdier for permissionType. Der er ikke ændringer til hverken konfigurationsfiler eller database schema.

Release 1.0.9

 

Ændringer

 • SDS-3532: Rettet fejlende SQL-query i slettetjob.

Release 1.0.10a

 

Ændringer

 • SDS-3116: Tilføjet et datagenerator program til brug ifm. performancetest.

Release 1.0.11

Ændringer

 • Opdateret wsproxy til 1.7.14.
  • SDS-3460: Rettet i wsproxy således at der ikke længere logges keystore password ved opstart. Desuden loggede SKR-komponenten også selv et password, hvilket også er også rettet.
  • SDS-3484: Rettet i wsproxy således at datetime i Timestamp elementet i Security-headeren overholder DGWS 1.0.1.
 • SDS-3649: MinLog initialiseres nu når applikationen startes i stedet for i en "synchronized" blok, hvilket løser et performanceproblem ved flertrådede forsøg på at tilgå MinLog.
 • Rettet danske bogstaver (æ, ø å) til unicode-værdier i default-værdier for MinLog-aktivitetstekst-properties eftersom ".properties"-filer normalt ikke gemmes i UTF-8.
 • SDS-3160: Som MinLog SessionId blev MessageID defineret af anvender anvendt. Der er nu rettet således, at hvis SessionId er længere end 46 tegn (det maksimalt tilladte i MinLog-servicen) anvendes i stedet SHA-1 værdien (altid 40 tegn).
 • SDS-3262: Tilføjet SQL index på PersonIdentifier-kolonnen.

Opgraderingsvejledning

Der er tilføjet et nyt inkrementelt SQL-script. På Organdonorregister-databasen køres: odr/V3__add_PersonIdentifier_index.sql

Release 1.0.13 (aktuel)

Ændringer

 • Omstruktureret projektet til at blive bygget som Docker image for at understøtte NSP CI-miljø.
 • Rettet brugen af database-transaktioner. Der var ikke defineret en "Primary"-datasource, hvilket resulterede i at Spring Boot ikke auto-konfigurerede en Spring PlatformTransactionManager.

Opgraderingsvejledning

Komponenten skal idriftsættes vha. det nytilkomne Docker image og dertilhørende Compose-fil, der angiver mapning af konfigurationsfiler.

Der er ikke ændret på property-navne eller database-schemas. Dog er der tilføjet et "use <db-name>;"-statement øverst i alle SQL-scripter.

Maven kan stadig anvendes til at køre integrationstest mod den idriftsatte (i test) komponent.

Release 1.0.15

Ændringer

 • SDS-3272: Formatering og datohåndtering: De gamle datatyper Date og SimpleDateFormat anvendes ikke længere

Opgraderingsvejledning

Intet at bemærke

Release 1.0.16

Ændringer

 • SDS-3926: ODR - Skedulerede jobs skal kunne trigges eksternt af driften

Opgraderingsvejledning

Driftsvejledningen til Slettejob er opdateret med en beskrivelse af frekvens, hvormed slettejobbet skal kaldes.

Følgende er slettet fra application.properties:

jobs.delete.enabled
jobs.delete.schedule

Følgende er ændret i application.properties:

jobs.delete.cpr-max-results=25
jobs.delete.cpr-max-loops=2

Release 1.0.17

Ændringer

 • SDS-4169: Fejl i dgws_idws_proxy idkorthåndtering
 • No labels