Kort introduktion til service

Formålet med et Stamkortregistret er at give borgeren og relevante sundhedsfaglige aktører et fælles overblik over borgerens stamdata.

Stamkortregister-servicen består af en webservice, der anvendes som datakilde for Det Fælles Stamkort. Anvendere skal hente oplysningerne igennem Det Fælles Stamkort

Formålet med et Stamkortregistret er at give borgeren og relevante sundhedsfaglige aktører et fælles overblik over borgerens stamdata. Derved reduceres behovet for at stille borgeren de samme spørgsmål gentagne gange, og de sundhedsprofessionelle opnår lettere adgang til oplysningerne.

Stamkortregister-servicen består af en webservice, der anvendes som datakilde for Det Fælles Stamkort. Anvendere skal hente oplysningerne igennem Det Fælles Stamkort.

I den aktuelle version af stamkortet er følgende data understøttet:

 • Borgerens telefonnumre
 • Borgerens midlertidige adresser, og i hvilken periode borgeren benytter disse adresser
 • Navn, telefonnumre og adresse for borgerens kontakt-pårørende
 • Hvilke sprog borgeren taler
 • Borgerens tandlæge

Midlertidig adresse, pårørende, sprog og tandlæge kan angives i flere udgaver af forskellige aktører. Eksempelvis kan forskellige pårørende være relevante ved indlæggelse på forskellige hospitaler.

Komponent og versioner

Se leverancebskrivelse

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Projektleder Kjeld Froberg.


Release 1.0.0

Ændringer

 • Initial release.

Release 1.0.1

Ændringer

 • FSK-14: Bedre tolerance for angivelse dato/klokkeslæt

 • FSK-27: Tilføjet validering af “assigned person name” i request, samt forhøjet kolonnelængde for versionDescription

 • FSK-28: Fix til validering af organisationstype (idsource)

 • FSK-29: Fix til parsing af datoer

 • FSK-33: Ændret tests og default-konfiguration til at anvende MySQL Connector/J 5.1.29

Release 1.0.2

 

Ændringer

 • FSK-40: Tilføjet muligheden for at indsende et id i create requests

 • FSK-40: Tilføjet unit - og integrationstest til det ovenstående

 • Tilføjet validering af OID i Id'er

Release 1.0.3

Springes over.

Release 1.0.4

 

Ændringer

 • Fejlrettelse i en integrationtest, hvor en fejl (nullpointer) opstod, når man afviklede mod eksternt miljø.

 • Ændret dependency scope for jaxb-impl til provided, så den ikke er bundled i war-filen, da den i stedet er tilgængelig i web-containeren. Dette fikser et memory leak i MinLog-klienten.

Release 1.0.5

 

Ændringer

 • SDS-3150: Pårørendes telefonnummer gøres optionel

 • SDS-3151: Pårørendes efternavn gøres optionel

 • SDS-3126: Slut-dato på pårørendes midlertidige adresse gøres optionel

Release 1.0.6

 

Udgår - denne bliver til 1.0.8 i stedet

Release 1.0.7

 

Ændringer

 • SDS-3321 Borgers cprnr tilføjet til auditlog
 • Opdateret udløbet testcertifikat

Release 1.0.8

 

Ændringer

 • Opdateret DGWS/IDWS Proxy dependency version til 1.7.13 (omfatter SDS-3315 omkring indlæsning af konfiguration)

Release 1.0.9

 

Ændringer

 • SDS-3276: Der tilføjes ikke længere et ekstra "tel:" til telefonnumre, hvis dette allerede er angivet.
 • SDS-3288: CVR-numre kan nu whitelistes til at kunne redigere data med DGWS niveau 3 kald.
 • SDS-3347: Health providers (fx tandlæge) kan nu oprettes uden angivelse af ydernummer.

Opgraderingsvejledning

Konfigurationsfilen application.properties skal opdateres. Der er tilføjet en property med navnet "whitelist.careproviderid".

Release 1.0.9a

Hotfix release til "1.0.9".

Ændringer

 • SDS-3605: Skjul følsomme oplysninger om assignedAuthor fra GetPersonalDataCardResponse.

Release 1.0.10a

"1.0.10" (uden "a") springes over. 

Ændringer

 • SDS-3116: Tilføjet et datagenerator program til brug ifm. performancetest.

Release 1.0.11

Ændringer (siden 1.0.9)

 • SDS-3605: Skjul følsomme oplysninger om assignedAuthor fra GetPersonalDataCardResponse.
 • SDS-3116: Tilføjet et datagenerator program til brug ifm. performancetest.
 • Opdateret wsproxy til 1.7.14.
  • SDS-3460: Rettet i wsproxy således at der ikke længere logges keystore password ved opstart. Desuden loggede SKR-komponenten også selv et password, hvilket også er også rettet.
  • SDS-3484: Rettet i wsproxy således at datetime i Timestamp elementet i Security-headeren overholder DGWS 1.0.1.
 • SDS-3271: Tilføjet ny snitflade der anvender namespace "http://sundhedsdatastyrelsen.dk/fsk/2019/08/01". 2018-snitfladen er bibeholdt. 2017-snitfladen er fjernet. SCES-integrationen er fjernet. DKS-konfiguration er opdateret.
 • SDS-3649: MinLog initialiseres nu når applikationen startes i stedet for i en "synchronized" blok, hvilket løser et performanceproblem ved flertrådede forsøg på at tilgå MinLog.
 • Rettet danske bogstaver (æ, ø å) til unicode-værdier i default-værdier for MinLog-aktivitetstekst-properties eftersom ".properties"-filer normalt ikke gemmes i UTF-8.
 • SDS-3160: Som MinLog SessionId blev MessageID defineret af anvender anvendt. Der er nu rettet således, at hvis SessionId er længere end 46 tegn (det maksimalt tilladte i MinLog-servicen) anvendes i stedet SHA-1 værdien (altid 40 tegn).

Opgraderingsvejledning

Konfigurationsfilen "application.properties" skal tilrettes. Properties med prefix "cpre" skal fjernes. Se evt. Installationsvejledning.

Anvendere af Stamkortregistret skal informeres om, at de skal tage den nye 2019-snitflade i brug, så 2018-snitfladen senere kan blive udfaset.

Release 1.0.12

Ændringer

 • Omstruktureret projektet til at blive bygget som Docker image for at understøtte NSP CI-miljø.

Opgraderingsvejledning

Komponenten skal idriftsættes vha. det nytilkomne Docker image og dertilhørende Compose-fil, der angiver mapning af konfigurationsfiler.

Der er ikke ændret på property-navne eller database-schemas. Dog er der tilføjet et "use <db-name>;"-statement øverst i alle SQL-scripter.

Maven kan stadig anvendes til at køre integrationstest mod den idriftsatte (i test) komponent. Dog er denne nu pakket ind i Maven-profilen "extITs".

Release 1.0.15

Release 1.0.16

Ændringer

 • SDS-3272: Formatering og datohåndtering: De gamle datatyper Date og SimpleDateFormat anvendes ikke længere

Opgraderingsvejledning

Intet at bemærke

Release 1.0.17

Ændringer

SDS-3825 - Getting issue details... STATUS

 • Nyt WSDL skema
 • Kun en midlertidig adresse, et sprog og en tandlæge per borger.
 • SOAP fejl i gamle snitflade, hvis der prøves på at oprette flere midlertidige  adresser, sprog eller tandlæger  på samme tid.

Opgraderingsvejledning

Intet at bemærke

Release 1.0.18

Release 1.0.19

 • SDS-4110 - Getting issue details... STATUS Manglende slettejob

Release 1.1.1

Ændringer

 • SDS-4169: Fejl i dgws_idws_proxy idkorthåndtering


 • No labels