Teknisk navn

dkma

Opdateringsfrekvens

På hverdage (enkelte gange flere gange dagligt)

Kilde

Lægemiddelstyrelsen

Version

1,2


Beskrivelse

Taksten indeholder oplysninger om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler, samt tilhørende stamdata. Priser opdateres hver 14. dag og tilskud opdateres dagligt.

Eksterne ressourcer

http://www.medicinpriser.dk/ 


Datatyper - oversigt


Navn

Beskrivelse

administrationsvejBeskrivelse af hvordan et lægemiddel anvendes
atcAnatomical Therapeutic Chemical (ATC). Klassifikation af aktive ingredienser i lægemidler
beregningsreglerBeregningsregel for apotekets udsalgspris (AUP). Kan angives på pakning
doseringDoseringstyper, som angiver hvordan et lægemiddel kan anvendes
dosisdispenseringOplysninger om dosisdispensering
drugEt lægemiddel med tilhørende stamdata (version 1 og 2)
drugsdosagesrelationRelationer mellem drug og dosering
emballagetypekoderMulige typer emballage
enhedspriserEnhedspriser hørende til pakninger. Priser angives i øre
firmaFirma-stamdata
formbetegnelseLægemiddelform - betegnelser. Udpeges fra "drug"-typen
indholdsstofferLægemidlers indholdsstoffer
indikationIndikation (helbredsmæssig årsag til at give en patient en bestemt behandling)
indikationskodeRelationer mellem ATC, drug og indikation
klausuleringKlausulering (defineres på pakning)
laegemiddeladministrationsvejrelationRelationer mellem lægemidler (drug) og administrationsveje
laegemiddelnavnUforkortede navne på lægemidler
medicintilskudSygesikringstilskud
opbevaringsbetingelserOpbevaringsbetingelser der skal opfyldes for en pakning
pakningEn pakning af et lægemiddel. NB: Der findes ikke pakninger hørende til lægemidler med varedeltype 'NA', 'RF' og 'VM' (hhv. naturlægemidler, radioaktivt stof og stærke vitaminer)
pakningskombinationPakningskombinationer med priser
pakningskombinationudenpriserPakningskombinationer med priser. NB: data eksponeres ikke pt.
pakningsstoerrelsesenhedEnheder for pakningsstørrelser
prisGrunddata, priser
rekommandationRekommendationer for pakninger
specialefornbsSpeciale for NBS (Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet)
styrkeenhedStamdata for styrker og deres enheder
substitutionSubstitution for lægemidler
substitutionaflaegemidlerudenfastprisSubstitution for lægemidler uden fastpris
takstversionAngiver aktuel år og uge for seneste takst.
tidsenhedTidsenheder. NB: Refereres ikke andre typer
tilskudsintervalTilskudsintervaller. NB: Refereres ikke andre typer
tilskudsprisgrupperpakningsniveauTilskudsprisgrupper på pakningsniveau
udgaaedenavneUdgåede navne på lægemidler
udleveringsbestemmelseUdleveringsbestemmelser - hvordan et apotek må udlevere et givent lægemiddel


Nedenstående diagram viser sammenhængen mellem de eksponerede datatyper. De viste kardinaliteter (en-til-mange osv.) er de der ses i praksis. De er ikke håndhævet rent constraint-mæssigt på databaseniveau, og er således ikke garanterede.

Takst_v1

Datatyper - detaljerDatatype: administrationsvej

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

id

Unik kode for administrationsvej. Refereres fra Drug

Nej

X

char(2)

kortTekstKort (ikke-læsbar) kode. Kun angivet for ca. halvdelen af administrationsvejeJa
varchar(10)
tekstDansk tekst der beskriver administrationsvejenNej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: atc

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

kodeATC-kodeNejXchar(8)
tekstTekstuel beskrivelse af ATCNej
varchar(72)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: beregningsregler

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

kodeKode for beregningsregel. Kan angives på pakning, fx 'E', 'F', 'V', 'A'NejXchar(1)
tekstBeskrivende regel for beregningsregel, fx "AUP = AIP + moms", "AUP = AIP", "AUP ikke beregnet, vet. frihandel", "AUP beregnet efter ~2, stk. 1"Ja
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: dosering

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

aktiv1=aktiv, 0=inaktivJa
tinyint(1)
antalEnhederPrDoegnAntal enheder pr. døgnNej
float
beskrivelseLinje1Første del af "tekst"Ja
varchar(26)
beskrivelseLinje2Andel del af "tekst", hvis tilgængeligJa
varchar(26)
beskrivelseLinje3Tredje del af "tekst", hvis tilgængeligJa
varchar(26)
kodeNummerisk kode for doseringNejXbigint(12)
kortTekstKort tekstuel beskrivelse af dosering, fx "1x2"Ja
varchar(10)
tekstTekstuel beskrivelse, fx "1 tablet 2 gange daglig"Nej
varchar(100)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: dosisdispensering

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

billigsteDrugidBilligste lægemiddel. Refererer til drug.id (NB: kan dog også antage værdien 99999999999)Ja
bigint(12)
drugIdRefererer til drug.idJa
bigint(12)
idVarenummer. Refererer til pakning.varenummerNejXbigint(12)
KodeForBilligsteDrugid

Værdier: A, B, C

Ja
varchar(1)
mindsteAIPPrEnhed

Mindste AIP for alle aktive pakninger pr. drugId

Ja
bigint(12)
mindsteRegisterprisEnhed

Mindste reg.pris for alle aktive pakn. pr. drugId

Ja
bigint(12)
substitutionsgruppeLægemidlets substitutionsgruppeJa
varchar(4)
tspPrEnhed

Tilskudspris pr. enhed

Ja
bigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: drug (version 1)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

administrationsvejKodeRefererer til administrationsvej.idJa
varchar(8)
alfabetSekvenspladsAlfabetisk sekvensplads, fx "ALK 52001", "BACTRO002" etc.Ja
varchar(9)
atcATC-kodeJa
varchar(10)
atcTekstATC-tekstJa
varchar(100)
datoForAfregistrAfLaegemiddelDato for afregistrering af lægemiddelJa
date
dosisdispenserbarHvorvidt lægemidlet er egnet til dosisdispensering (1=ja, 0=nej)Ja
tinyint(1)
formKodeHenviser til formbetegnelse.id. Fx "TABFILM"Ja
varchar(10)
formTekstForm tekst, fx "filmovertrukne tabletter"Ja
varchar(150)
idDrugId. Lægemidlets IDNejXbigint(12)
karantaenedatoKarantæne-datoJa
date
kodeForYderligereFormOplysnPt. ikke anvendtJa
varchar(7)
LaegemiddelformTekstLægemiddel form tekst. Ses ofte som en forkortelse af formTekst, fx "gran. til oral susp." hvor formTekst er "granulat til oral suspension"Ja
varchar(20)
laegemidletsSubstitutionsgruppe

Substitutionsgruppenr. på drugid-niveau (fx "2066")

Ja
varchar(4)
mtIndehaverKodeMT-indehaver. Refererer til firma.firmanummerJa
bigint(12)
naveLægemidlets navn, evt. forkortet.Ja
varchar(30)
repraesentantDistributoerKodeRepræsentant (distributør). Refererer til firma.firmanummerJa
bigint(12)
specNummer

D.sp.nr. (decentrale) - Alm. nr (centrale)

Ja
bigint(12)
styrkeStyrke, nummeriskJa
decimal(10,3)
styrkeenhedStyrke, enhed (fx "MG"). Refererer styrkeenhed.idJa
varchar(100)
styrkeTekstStyrke, tekstuel (fx "250 mg")Ja
varchar(30)
substitution2 muligheder: G eller blankJa
varchar(1)
trafikadvarsel1 = ja, 0 = nejJa
tinyint(1)
varedeltypeFx 'LM', 'NA', 'RF', 'VM' osv. Bemærk at der ikke findes pakninger hørende til varedeltype 'NA', 'RF' og 'VM' (hhv. naturlægemidler, radioaktivt stof og stærke vitaminer)Ja
varchar(2)
varetype

Udfyldt med SP (Specialiteter)

Ja
varchar(2)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

Datatype: drug (version 2)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

administrationsvejKodeRefererer til administrationsvej.idJa
varchar(8)
alfabetSekvenspladsAlfabetisk sekvensplads, fx "ALK 52001", "BACTRO002" etc.Ja
varchar(9)
atcATC-kodeJa
varchar(10)
atcTekstATC-tekstJa
varchar(100)
datoForAfregistrAfLaegemiddelDato for afregistrering af lægemiddelJa
date
dosisdispenserbarHvorvidt lægemidlet er egnet til dosisdispensering (1=ja, 0=nej)Ja
tinyint(1)
formKodeHenviser til formbetegnelse.id. Fx "TABFILM"Ja
varchar(10)
formTekstForm tekst, fx "filmovertrukne tabletter"Ja
varchar(150)
idDrugId. Lægemidlets IDNejXbigint(12)
karantaenedatoKarantæne-datoJa
date
kodeForYderligereFormOplysnPt. ikke anvendtJa
varchar(7)
LaegemiddelformTekstLægemiddel form tekst. Ses ofte som en forkortelse af formTekst, fx "gran. til oral susp." hvor formTekst er "granulat til oral suspension"Ja
varchar(20)
laegemidletsSubstitutionsgruppe

Substitutionsgruppenr. på drugid-niveau (fx "2066")

Ja
varchar(4)
mtIndehaverKodeMT-indehaver. Refererer til firma.firmanummerJa
bigint(12)
naveLægemidlets navn, evt. forkortet.Ja
varchar(30)
repraesentantDistributoerKodeRepræsentant (distributør). Refererer til firma.firmanummerJa
bigint(12)
specNummer

D.sp.nr. (decentrale) - Alm. nr (centrale)

Ja
bigint(12)
styrkeStyrke, nummeriskJa
decimal(10,3)
styrkeenhedStyrke, enhed (fx "MG"). Refererer styrkeenhed.idJa
varchar(100)
styrkeTekstStyrke, tekstuel (fx "250 mg")Ja
varchar(30)
substitution2 muligheder: G eller blankJa
varchar(1)
trafikadvarsel1 = ja, 0 = nejJa
tinyint(1)
varedeltypeFx 'LM', 'NA', 'RF', 'VM' osv. Bemærk at der ikke findes pakninger hørende til varedeltype 'NA', 'RF' og 'VM' (hhv. naturlægemidler, radioaktivt stof og stærke vitaminer)Ja
varchar(2)
varetype

Udfyldt med SP (Specialiteter)

Ja
varchar(2)
genordineringGenordineringJa
varchar(1)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: drugsdosagesrelation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

dosageCodeReference til dosering.kodeNej
bigint(12)
drugIdReference til drug.idNej
bigint(12)
idSammensat nøgle, som er id pr. relationNejXvarchar(22)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


Timestamp

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


TimestampDatatype: emballagetypekoder

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik id, fx "ENP"NejXvarchar(4)
kortTekstKort tekst, fx "Eng.pip."Ja
varchar(10)
tekstTekstuel beskrivelse, fx "Engangspipette"Ja
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: enhedspriser

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

billigstePakning

Markering med '*' af billigste pakning pr. enhed for DrugID

Ja
varchar(1)
drugIdReference til drug.idJa
bigint(12)
prisPrDDD

Pris = ESP

Ja
bigint(12)
prisPrEnhed

Pris = Ekspeditionens samlede pris (ESP)

Ja
bigint(12)
varenummerReference til pakning.varenummerNejXbigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: firma

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

firmamaerkeKortNavnPt. tomtJa
varchar(20)
firmamaerkeLangtNavnFirmanavnJa
varchar(32)
firmanummerFirmanummer (ikke CVR-nummer)NejXbigint(12)
parallelimportoerKodeParallelimportør kode, fx "AB", "CA" osv.Ja
varchar(2)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: formbetegnelse

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

aktiv1=ja, 0=nejJa
tinyint(1)
idUnik id, fx "INHPUL"NejXvarchar(10)
tekstTekstuel beskrivelse, fx "inhalationspulver"Nej
varchar(150)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: indholdsstoffer

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

drugIdRefererer drug.idJa
bigint(12)
idSammensat nøgle, som er unik pr. indholdsstofNejXvarchar(364)
stofklasseFx "ascorbinsyre"Ja
varchar(100)
substansKun aktive substanser, fx "Lakridsekstrakt"Ja
varchar(150)
substansgruppeFx "lakrids (glycyrrhiaza glabra L.)"Ja
varchar(100)
varenummerRefererer pakning.varenummerJa
bigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: indikation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

aktiv1=ja, 0=nejJa
tinyint(1)
idUnik id, fx "829"NejXbigint(15)
tekstBeskrivende tekst, fx "til forebyggelse af caries". Er lig tekstLinje1 + tekstLinje2 + tekstLinje3Ja
varchar(100)
tekstLinje1Tekst, linje 1Ja
varchar(26)
tekstLinje2Tekst, linje 2Ja
varchar(26)
tekstLinje3Tekst, linje 3Ja
varchar(26)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: indikationskode (version 1)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

atcRefererer til atc.kodeNej
varchar(10)
drugIdRefererer til drug.idJa
bigint(12)
idSammensat id, som er unik pr. relation (sammensat af atc og indikationskode)NejXvarchar(22)
indikationskodeRefererer til indikation.idNej
bigint(15)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime
Datatype: indikationskode (version 2)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

atcRefererer til atc.kodeNej
varchar(10)
drugIdRefererer til drug.idJa
bigint(12)
idSammensat id, som er unik pr. relation ( sammensat af atc, indikationskode og drugId)NejXvarchar(39)
indikationskodeRefererer til indikation.idNej
bigint(15)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime
Datatype: klausulering

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik kode, fx "TRIGL"NejXvarchar(10)
kortTekstKort tekst, fx "Isoleret forh. triglyc. eller komb. hyperlipidæmi"Ja
varchar(60)
tekstLang tekst, fx "Patienter med isoleret svær forhøjelse af triglycerid eller patienter med kombineret hyperlipidæmi evt. i kombination med statin"Ja
varchar(600)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: laegemiddeladministrationsvejrelation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

administrationsvejIdRefererer til administrationsvej.idNej
char(2)
drugIdRefererer til drug.idNej
bigint(12)
idSammensat id, som er unik pr. relationNejXvarchar(22)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: laegemiddelnavn

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik id (drug.id)NejXbigint(12)
navnUforkortet navn, fx "Alk (552) Hesteskæl"Ja
varchar(60)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: medicintilskud

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik kode, fx 'D', 'V', 'A', 'S', 'I', 'J'NejXchar(2)
kortTekstFx "Klaus recp"Ja
varchar(10)
tekstFx "Generelt klausuleret medicintilskud, recept"Ja
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: opbevaringsbetingelser

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik kode, fx 'F', 'A' etc.NejXchar(1)
kortTekstFx "Under 25C"Ja
varchar(10)
tekstFx "Ikke over 25 C"Ja
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: pakning (version 1)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

alfabetSekvensNummerNummerisk, pt. i intervallet 1-115Ja
bigint(12)
antalDDDPrPakningAntal definerede døgn-doser pr. pakningJa
decimal(7,3)
antalDelpakninger

Antal delpakninger i stor/multipakning

Ja
bigint(12)
BeregningskodeAIRegprisAIP beregningsregel. Refererer til beregningsregler.kodeJa
char(1)
datoForSenestePrisaendringDato for seneste prisændringJa
date
dosisdispenserbarEgnet til dosisdispensering. 1=ja, 0=nejJa
tinyint(1)
drugIdRefererer til drug.idNej
decimal(12,0)
emballageTypeKodeRefererer til emballagetypekoder.idJa
varchar(10)
faerdigfremstillingsgebyrAngiver hvorvidt der er gebyr for færdigfremstilling. 1=ja, 0=nejJa
tinyint(1)
klausuleringsKodeRefererer til klausulering.idJa
varchar(10)
medicintilskudsKodeRefererer til medicintilskud.idJa
varchar(10)
opbevaringsbetingelserRefererer til opbevaringsbetingelser.idJa
varchar(1)
opbevaringstidSet i intervallet 0-60Ja
bigint(12)
opbevaringstidNumeriskHos distributør. Set i intervallet 0-60Ja
bigint(12)
oprettelsesdatoOprettelsesdatoJa
date
pakningOptagetITilskudsgruppe1=ja, 0=nejJa
tinyint(1)
pakningsdistributoerHenviser til firma.firmanummerJa
bigint(12)
pakningsstoerrelseEnhedFx 'ST', 'ML', 'IU' mm. Refererer til pakningsstoerrelsesenhed.idJa
varchar(10)
pakningsstoerrelseNumeriskBruttoJa
decimal(10,2)
pakningsstoerrelseTekstFx. "6 stk. (blister)"Ja
varchar(30)
udgaaetDatoUdgået datoJa
date
udleveringsbestemmelseHenviser til udleveringsbestemmelse.idJa
varchar(5)
udleveringSpecialeFx "ONKO", "DERM", "DVNOP" etc. Refererer til specialefornbs.idJa
varchar(5)
varenummerUnik id for pakningNejXbigint(12)
varenummerDelpakning

Udfyldes for multipakningen

Ja
bigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime
Datatype: pakning (version 2)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

alfabetSekvensNummerNummerisk, pt. i intervallet 1-115Ja
bigint(12)
antalDDDPrPakningAntal definerede døgn-doser pr. pakningJa
decimal(7,3)
antalDelpakninger

Antal delpakninger i stor/multipakning

Ja
bigint(12)
BeregningskodeAIRegprisAIP beregningsregel. Refererer til beregningsregler.kodeJa
char(1)
datoForSenestePrisaendringDato for seneste prisændringJa
date
dosisdispenserbarEgnet til dosisdispensering. 1=ja, 0=nejJa
tinyint(1)
drugIdRefererer til drug.idNej
decimal(12,0)
emballageTypeKodeRefererer til emballagetypekoder.idJa
varchar(10)
faerdigfremstillingsgebyrAngiver hvorvidt der er gebyr for færdigfremstilling. 1=ja, 0=nejJa
tinyint(1)
SikkerhedselementerAntal sikkerhedselementerJa
varchar(1)
klausuleringsKodeRefererer til klausulering.idJa
varchar(10)
medicintilskudsKodeRefererer til medicintilskud.idJa
varchar(10)
opbevaringsbetingelserRefererer til opbevaringsbetingelser.idJa
varchar(1)
opbevaringstidSet i intervallet 0-60Ja
bigint(12)
opbevaringstidNumeriskHos distributør. Set i intervallet 0-60Ja
bigint(12)
oprettelsesdatoOprettelsesdatoJa
date
pakningOptagetITilskudsgruppe1=ja, 0=nejJa
tinyint(1)
pakningsdistributoerHenviser til firma.firmanummerJa
bigint(12)
pakningsstoerrelseEnhedFx 'ST', 'ML', 'IU' mm. Refererer til pakningsstoerrelsesenhed.idJa
varchar(10)
pakningsstoerrelseNumeriskBruttoJa
decimal(10,2)
pakningsstoerrelseTekstFx. "6 stk. (blister)"Ja
varchar(30)
udgaaetDatoUdgået datoJa
date
udleveringsbestemmelseHenviser til udleveringsbestemmelse.idJa
varchar(5)
udleveringSpecialeFx "ONKO", "DERM", "DVNOP" etc. Refererer til specialefornbs.idJa
varchar(5)
varenummerUnik id for pakningNejXbigint(12)
varenummerDelpakning

Udfyldes for multipakningen

Ja
bigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime
Datatype: pakningskombination

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

antalPakninger

Antal af den alternative pakning

Ja
bigint(12)
ekspeditionensSamledePris

ESP for den alternative pakningskombination

Ja
bigint(12)
idSammensat id, unit for pakningskombinationerNejXvarchar(23)
informationspligtMarkering

Markering (*) for informationspligt

Ja
varchar(1)
varenummerAlternativt

Varenummer på en mindre, billigere pakning

Ja
bigint(12)
varenummerOrdineret

Varenummer på pakningen anført på recepten

Ja
bigint(12)
varenummerSubstitueret

Varenummer på en pakning der evt. kan substitueres til

Ja
bigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: pakningskombinationudenpriser

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

antalPakningerAntal af den alternative pakningJa
bigint(12)
informationspligtMarkeringMarkering (*) for informationspligtJa
varchar(1)
varenummerAlternativtVarenummer på en mindre, billigere pakningJa
bigint(12)
varenummerOrdineretVarenummer på pakningen anført på receptenNej
bigint(12)
varenummerSubstitueretVarenummer på en pakning der evt. kan substitueres tilJa
bigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: pakningsstoerrelsesenhed

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik id for pakningsstørrelse, fx 'LT', 'BR', 'AGU' etc.NejXvarchar(10)
kortTekstKort tekst, fx 'g', 'l', 'antig.enh.' etc.Ja
varchar(10)
tekstLang tekst, fx 'g', 'liter', 'antigen enheder' etc.Nej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: pris

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

apoteketsIndkoebspris

Apotekets indkøbspris

Ja
bigint(12)
ekspeditionensSamledePris

Reg.pris + evt. receptur- og færdigtilb.gebyr

Ja
bigint(12)
ikkeTilskudsberettigetDel

Fx utensilie eller del af kombinationspakn.

Ja
bigint(12)
leveranceprisTilHospitalerLeverancepris til hospitalerJa
bigint(12)
registerpris

Beregning i prisbekendtgørelse, § 2, stk. 1, 9 og 10

Ja
bigint(12)
tilskudspris

Tilskudspris (human) eller 0 (veterinær)

Ja
bigint(12)
varenummerRefererer til pakning.varenummerNejXbigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: rekommandation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

drugIdRefererer til drug.idJa
bigint(12)
gruppeFx '1145', '2029' etc.Ja
bigint(12)
niveauFx 'Anbefales med forbehold', 'Anbefales', 'Anbefales ikke'Ja
varchar(25)
varenummerRefererer til pakning.varenummerNejXbigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: specialefornbs

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik kode for speciale. Fx 'DPEAL'NejXvarchar(5)
kortTekst

Speciale, forkortet. Fx 'De.pæd.all'

Ja
varchar(10)
tekstTekst for speciale, fx 'Dermatologi, pædiatri, allergologi'Ja
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: styrkeenhed

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idId, fx "RGH"NejXvarchar(10)
kortTekstKort tekst, fx "mikg/24 t"Ja
varchar(10)
tekstTekst, fx "mikrogram/24 timer"Nej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: substitution

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

billigsteVarenummer

Henvisning til billigste pakning (refererer til pakning.varenummer)

Ja
bigint(12)
PakningsstoerrelseNumeriskNummerisk pakningsstørrelseJa
bigint(12)
ProdAlfabetiskeSekvensplads

Prod. alfabetiske sekvensplads

Ja
varchar(9)
receptvarenummer

Varenr. hvis substitutionsmuligheder skal findes. Refererer til pakning.varenummer

NejXbigint(12)
substitutionsgruppenummer

Substitutionsgruppe for pakningen

Ja
bigint(12)
SubstitutionskodeForPakning'A', 'B' eller 'C'Ja
varchar(1)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: substitutionaflaegemidlerudenfastpris

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

substitutionsgruppenummer

Substitutionsgruppe for pakningen

Ja
bigint(12)
varenummerRefererer pakning.varenummerNejXbigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: takstversion

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

takstUgeAngiver aktuel takstuge i format <år><uge>, fx '201721'NejXchar(7)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: tidsenhed (NB: Refereres pt. ikke af andre datatyper)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik tode for tidsenheder, fx 'D', 'I' etc.NejXvarchar(10)
kortTekstFx 'dag', 'minut' etc.Ja
varchar(10)
tekstFx 'dag(e)', 'minut(ter)' etc.Nej
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: tilskudsinterval (NB: Refereres pt. ikke af andre datatyper)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idSammensat nøgle, som er unik for tilskudsintervallerNejXchar(4)
nedreGraense

Nedre beløbsgrænse for niveauet (i øre)

Ja
bigint(12)
niveauNiveau, fx 1-4 for alment tilskud, 1-3 for barnNej
int(1)
OevreGraense

Øvre beløbsgrænse for niveauet (i øre). Ikke altid angivet

Ja
bigint(12)
procent

Tilskudsprocent, 0-100

Ja
decimal(10,0)
type

00 = almen voksen
01 = almen barn
10 = kroniker voksen
11 = kroniker barn
99 = terminal

Nej
int(2)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: tilskudsprisgrupperpakningsniveau

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

TilskudsprisGruppe

For tilskudsberettigede lægemidler er tilskudsprisgruppen den
samme som substitutionsgruppen.

Ja
bigint(12)
varenummerRefererer til pakning.varenummerNejXbigint(12)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: udgaaedenavne

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

datoForAendringenDato for ændringJa
date
drugIdRefererer til drug.idJa
bigint(12)
idSammensat id, som er unik for udgåede navneNejXvarchar(71)
tidligereNavnTidligere navnJa
varchar(50)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: udleveringsbestemmelse

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

idUnik kode, fx 'HF', 'SSI' etc.NejXvarchar(5)
kortTekstFx 'H-F', 'B-SSI' etc.Ja
varchar(10)
tekstFx 'Håndkøb, ikke apoteksforbeholdt', 'Kan udleveres fra Statens Seruminstitut' etc.Ja
varchar(50)
udleveringsgruppe

Recept: A eller B, håndkøb: H

Ja
varchar(1)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime
  • No labels