Nedenfor ses en oversigt over stamdataregistrenes dokumentation. Hver side angiver en beskrivelse af registeret og dets tilhørende datatyper. 

For hvert register defineres en tabel med disse data:

  • Teknisk navn: henviser til det registernavn, som benyttes i KRS-eksponering
  • Opdateringsfrekvens: angiver hvor ofte der importeres nye data i det pågældende datasæt
  • Kilde: instansen der står for vedligehold af de eksponerede data
  • Versioner: Den/de versioner som registeret findes under i KRS-terminologi

Derefter følger en beskrivelse af registerets datatyper og deres eventuelle indbyrdes sammenhæng.

  • No labels