Version 1.0 februar 2014


Kort introduktion til service

Stamdataregistret ”Stærke Vitaminer” indeholder præparater, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, men som ikke optræder i Lægemiddelstyrelsens oversigt over medicinpræparater (også kendt som ”Medicintaksten”, ”Taksten” og ”Lægemiddeltaksten”). Registret indeholder data for naturlægemidler, vitamintilskud og radiopharmaka, og dataejers dokumentation af registret kan findes her:

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/saerlige-medicinomraader/naturmedicin-og-vitamin-og-mineralpraeparater

Bemærk, at præparaterne i registret ikke har pakningsangivelse (en væsentlig forskel fra Taksten). Hvis der skal udstedes en receptordination på et frihandelslægemiddel skal lægen kende varenummeret i et af frihandels-intervalllerne, f.eks. ud fra apotekerforeningens mærkevaretakst, som FMK ikke må bruge. 

https://wiki.fmk-teknik.dk/doku.php?id=fmk:generel:varenumre

 På NSP udstilles registret igennem kopiregisterservicen (SKRS), der giver mulighed for at man kan etablere en lokal kopi af registret. Der er ikke  mulighed for online opslag i registret.

Komponent og versioner

Servicens komponentdokumentation findes her.

  

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.  • No labels