Introduktion

En række stamdataregistre udstilles via komponenten Stamdata Kopiregisterservice (SKRS). Denne side udbygger dokumentationen for SKRS med en liste af registre og tilhørende datatyper.

BEMÆRK: Ikke alle registre er tilgængelige. Se hvilke registre der er tilgængelige her: NSP services#Stamdataregistre.

Denne side opdateres automatisk, når nye registre bliver tilgængelige på platformen eller eksisterende registre ændres.

Stamdataregistre

apotekere

Datatyper i stamdataregister apotekere:

Datatype

Version

apotekereapotek

1

apotekerecvrref

1

apotekere

1

apotekere

2

Definitionen af tabellerne i apotekere kan findes her.

autorisation

Datatyper i  stamdataregister autorisation:

Datatype

Version

autorisation

1

Definitionen af tabellerne i autorisationsregisteret kan findes her.

bemyndigelsesservice

Datatyper i stamdataregister bemyndigelsesservice:

Datatype

Version

bemyndigelse

1

Definitionen af tabellerne i bemyndigelsesservice kan findes her.

cpr

Datatyper i stamdataregister cpr:

Datatype

Version

barnrelation

2

foraeldremyndighedrelation

2

historiskeadresser

1

historiskecivilstande

1

historiskefolkekirkeoplysninger

1

historiskeforsvindgenfindoplysninger

1

historiskenavneoplysninger

1

historiskepersonnumre

1

historiskerejseoplysninger

1

historiskeseparationer

1

historiskestatsborgerskaber

1

notat

1

personfamilie

1

personkontakt

1

personudvidet

1

person

2

umyndiggoerelsevaergerelation

1

umyndiggoerelsevaergerelation

2

Definitionen af tabellerne i cpr kan findes her og her.

ddv

Datatyper i stamdataregister ddv:

Datatype

Version

diseases_vaccines

1

diseases

1

dosageoptions

1

ssidrugs

1

vaccinationplanitems

1

vaccinationplan

1

vaccines_drugs

1

vaccines

1

Definitionen af tabellerne i ddv kan findes her.

dkma

Datatyper i stamdataregister dkma:

Datatype

Version

administrationsvej

1

atc

1

beregningsregler

1

dosering

1

dosisdispensering

1

drugsdosagesrelation

1

drug

1

emballagetypekoder

1

enhedspriser

1

firma

1

formbetegnelse

1

indholdsstoffer

1

indikationskode

1

indikation

1

klausulering

1

laegemiddeladministrationsvejrelation

1

laegemiddelnavn

1

medicintilskud

1

opbevaringsbetingelser

1

pakningskombinationudenpriser

1

pakningskombination

1

pakningsstoerrelsesenhed

1

pakning

1

pris

1

rekommandation

1

specialefornbs

1

styrkeenhed

1

substitutionaflaegemidlerudenfastpris

1

substitution

1

takstversion

1

tidsenhed

1

tilskudsinterval

1

tilskudsprisgrupperpakningsniveau

1

udgaaedenavne

1

udleveringsbestemmelse

1

Definitionen af tabellerne i dkma kan findes her.

doseringsforslag

Datatyper i stamdataregister doseringsforslag:

Datatype

Version

dosagestructure

1

dosageunit

1

drugdosagestructurerelation

1

drug

1

version

1

Definitionen af tabellerne i doseringsforslag kan findes her.

Se desuden Doseringsversion for test og produktion.

ecpr2

Datatyper i stamdataregister ecpr2:

address

1

birthdate

1

contact

1

gender

1

identifier1
name1
oid1
person1

Definitionen af tabellerne i apotekere kan findes her.

magistrellelaegemidler

Datatyper i stamdataregister magistrellelaegemidler:

Datatype

Version

drug

1

package

1

organisation

1

substance

1

description

1

reference1
specification1
dosageunit1
atcCode1
routeOfAdmCode1
strengthUnitCode1
storageConditionCode1
durabilityCode1
packagingTypeCode1

Definitionen af tabellerne i magistrellelaegemidler kan findes her.

sikrede

Datatyper i stamdataregister sikrede:

Datatype

Version

sikrede

1

Definitionen af tabellerne i sikrede kan findes her.

sks

Datatyper i stamdataregister sks:

Datatype

Version

institution

1

Definitionen af tabellerne i sks kan findes her.

sor

Datatyper i stamdataregister sor:

Datatype

Version

apotek

1

apotek

2

praksis

1

sygehusafdeling

1

sygehusafdeling

2

sygehus

1

sygehus

2

yder

1

yder

2

Definitionen af tabellerne i sor kan findes her.

tilknyttedebehandlinger

Datatyper i stamdataregister tilknyttedebehandlinger:

Datatype

Version

additionalname

1

supplementtreatment

1

Definitionen af tabellerne i tilknyttedebehandlinger kan findes her.

tilskudsblanket

Datatyper i stamdataregister tilskudsblanket:

Datatype

Version

blanketenkelt

1

blanketforhoejet

1

blanketkroniker

1

blanketterminal

1

blanket

1

forhoejettakst

1

Definitionen af tabellerne i tilskudsblanket kan findes her.

vitamin

Datatyper i stamdataregister vitamin:

Datatype

Version

firmadata

1

grunddata

1

indholdsstoffer

1

udgaaedenavne

1

Definitionen af tabellerne i vitamin kan findes her.

yder

Datatyper i stamdataregister yder:

Datatype

Version

person

1

person

2

person

3

person

4

yder

1

yder

2

yder

3

yder

4

Definitionen af tabellerne i yderregister kan findes her.

  • No labels