Kort introduktion til service
NSP´en tilbyder 4 registreservices ved registre anvendelse:
 1. SKRS; Generel stamdata kopiregister service hvor hele registret kan hentes. Denne service er fælles for alle registre.
 2. SAES; Enkelt opslag i stamdata for autorisationsregistret.
 3. SCES; Enkelt opslag i stamdata for CPR registret.
 4. SYES; Enkelt opslag i stamdata for Yderregistret.
 
  
Komponent og versioner

Benyt følgende link til at finde snitfladebeskrivelser og komponentdokumenatationen for SDM komponenterne, som er den gruppe af komponenter der udstiller register services. Inventory - NSP-komponenter.

Kopi Register service (SKRS)

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataReplication?wsdl

Det Gode CPR Opslag (SCES), hvor der nu findes 4 muligheder:

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.2?wsdl. Anvendes for alle sygsikringsgrupper.
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.3?wsdl. (Understøtter grænsegængere).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4?wsdl. (inkluder udvidet familie relationer).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4a?wsdl. (inkluder mulighed for at få historisk addresser).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataPersonLookup-1.0.1?wsdl. (Søgning i CPR registret)
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataPersonLookup-1.1.0?wsdl. (kan hente hemmelige addresser)

Enkeltopslag i autorisationsregistret (SAES)

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/AuthorizationService?wsdl (Opslag på basis af cpr nummer)
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/AuthorizationCodeService?wsdl (Opslag på basis af autorisationsnummer)

Enkeltopslag i yderregistret (SYES)

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/YderService?wsdl (Opslag på basis af yder nummer)

Dette er beskrevet yderligere i "anvenderguiden" der også kan findes via komponentdokumentationen.


Servicebeskrivelse og testforhold

For yderligere information vedrørende registeropslag se:  Registeropslag på NSP

For support spørgsmål anvend Supporthenvendelse.

 • No labels