Kort introduktion til service
NSP´en tilbyder 6 registreservices ved registre anvendelse:
 1. SKRS; Generel stamdata kopiregister service hvor hele registret kan hentes. Denne service er fælles for alle registre.
 2. SRFS; Generel stamdata fleropslagsregisterservice, der giver systemer mulighed for at lave opslag på udvalgte objekter ud fra deres id'er.
 3. SAES; Enkelt opslag i stamdata for autorisationsregistret.
 4. SCES; Enkelt opslag i stamdata for CPR registret.
 5. SYES; Enkelt opslag i stamdata for Yderregistret.
 6. PersonInformation; Enkelt opslag på CPR nummer. Anvendes til at tjekke om CPR eksisterer eller status for et CPR. REST services kun tilgængeligt internt på NSP.
 
  
Komponent og versioner

Benyt følgende link til at finde snitfladebeskrivelser og komponentdokumenatationen for SDM komponenterne, som er den gruppe af komponenter der udstiller register services. Inventory - NSP-komponenter.

Kopi Register service (SKRS)

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataReplication?wsdl

Det Gode CPR Opslag (SCES), hvor der nu findes 7 muligheder:

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.2?wsdl. Anvendes for alle sygsikringsgrupper.
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.3?wsdl. (Understøtter grænsegængere).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4?wsdl. (inkluder udvidet familie relationer).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4.1?wsdl. (inkluder udvidet familie relationer + forbedret fejlhåndtering).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4a?wsdl. (inkluder mulighed for at få historisk addresser).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4.1a?wsdl. (inkluder mulighed for at få historisk addresser + forbedret fejlhåndtering).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataPersonLookup-1.0.1?wsdl. (Søgning i CPR registret)
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataPersonLookup-1.1.0?wsdl. (kan hente hemmelige addresser)
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataPersonLookup-1.2.0?wsdl. (kan fremsøge cpr-numre ud fra navn/fødselsdato)

Enkeltopslag i autorisationsregistret (SAES)

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/AuthorizationService?wsdl (Opslag på basis af cpr nummer)
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/AuthorizationCodeService?wsdl (Opslag på basis af autorisationsnummer)

Enkeltopslag i yderregistret (SYES)

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/YderService?wsdl (Opslag på basis af yder nummer)

PersonInformation REST service

 • http://<url>/stamdata-personinformation/openapi

Dette er beskrevet yderligere i "anvenderguiden" der også kan findes via komponentdokumentationen.


Servicebeskrivelse og testforhold

For yderligere information vedrørende registeropslag se:  Registeropslag på NSP

For support spørgsmål anvend Supporthenvendelse.


Leverancebeskrivelse

 • No labels