Kort introduktion til service
NSP´en tilbyder 6 registreservices ved registre anvendelse:
 1. SKRS; Generel stamdata kopiregister service hvor hele registret kan hentes. Denne service er fælles for alle registre.
 2. SRFS; Generel stamdata fleropslagsregisterservice, der giver systemer mulighed for at lave opslag på udvalgte objekter ud fra deres id'er.
 3. SAES; Enkelt opslag i stamdata for autorisationsregistret.
 4. SCES; Enkelt opslag i stamdata for CPR registret.
 5. SYES; Enkelt opslag i stamdata for Yderregistret.
 6. PersonInformation; Enkelt opslag på CPR nummer. Anvendes til at tjekke om CPR eksisterer eller status for et CPR. REST services kun tilgængeligt internt på NSP.
 
Se release notes her: Leverancebeskrivelse
*Dokumentationen af NSP services og komponenter på NSPOP omfatter udelukkende NSP produktionsmiljøet og ikke NSP’s øvrige miljøer. Det er muligt at få information og indblik i tilstanden på et af de øvrige miljøer via de gængse kommunikationsveje.
Komponent og versioner

Kopi Register service (SKRS)

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataReplication?wsdl

* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


Stamdata register fleropslags service (SRFS)

 • http://<url>/stamdata-batch-copy-ws-rfs/service/StamdataReplication?wsdl

* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


Det Gode CPR Opslag (SCES), hvor der nu findes 7 muligheder:

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.3?wsdl. Anvendes for alle sygsikringsgrupper. (Understøtter grænsegængere).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4?wsdl. (inkluder udvidet familie relationer).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4.1?wsdl. (inkluder udvidet familie relationer + forbedret fejlhåndtering).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4a?wsdl. (inkluder mulighed for at få historisk addresser).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/DetGodeCPROpslag-1.0.4.1a?wsdl. (inkluder mulighed for at få historisk addresser + forbedret fejlhåndtering).
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataPersonLookup-1.0.1?wsdl. (Søgning i CPR registret)
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataPersonLookup-1.1.0?wsdl. (kan hente hemmelige addresser)
 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/StamdataPersonLookup-1.2.0?wsdl. (kan fremsøge cpr-numre ud fra navn/fødselsdato)

* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


Enkeltopslag i autorisationsregistret (SAES)

 • http://<url>/stamdata-authorization-lookup-ws/service/AuthorizationService?wsdl (Opslag på basis af cpr nummer)
 • http://<url>/stamdata-authorization-lookup-ws/service/AuthorizationCodeService?wsdl (Opslag på basis af autorisationsnummer)
 • http://<url>/stamdata-authorization-lookup-ws/service/AuthorizationService-20240105?wsdl (Opslag på basis af cpr nummer - udvidet snitflade)
 • http://<url>/stamdata-authorization-lookup-ws/service/AuthorizationCodeService-20240105?wsdl (Opslag på basis af autorisationsnummer - udvidet snitflade)

* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


Enkeltopslag i yderregistret (SYES)

 • http://<url>/stamdata-cpr-ws/service/YderService?wsdl (Opslag på basis af yder nummer)

* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


PersonInformation REST service

 • http://<url>/stamdata-personinformation/openapi

* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


Servicebeskrivelse og testforhold

For yderligere information vedrørende registeropslag se:  Registeropslag på NSP

For support spørgsmål anvend Supporthenvendelse.