Version 1.2 Januar 2021

Overblik over NSP Service: Fødselsindberetningsservice (FIBS)

  FIBS diagram

Kort introduktion til service

Ministeriet for Ligestilling og Kirke stiller, via den nationale serviceplatform, elektronisk anmeldelse af fødsler til CPR/Den elektroniske Kirkebog til rådighed. FIBS-Servicen muliggør anmeldelse af fødsler direkte fra et hospitals systemer til CPR/Den elektroniske Kirkebog. FIBS muliggør endvidere anmeldelse af fødsler til CPR-kontoret gennem TPNRFO-servicen.

Anvendelse af servicen erstatter papirindberetning til sogne/personregistre.


For at servicen kan anvendes kræver det at følgende organisatoriske forhold er på plads:

 • Der er indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen om brug af NSP (NSP Serviceaftale)

 • Der er indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen om anvendelse af Fødselsindberetningsservicen specifikt

 • At organisationen (defineret ved CVRnr.) har tilladelse til at udtage CPR numre

Samtidig skal følgende tekniske forudsætninger være på plads:

 • Det kaldende it-system skal have adgang til NSP

 • Det kaldende it-system skal have et gyldigt virksomheds- eller funktionscertifikat (VOCES eller FOCES)

 • Det kaldende it-systemet skal kunne håndtere de generelle krav til sikkerhed og billethåndtering i SOSI-føderationen (se nedenstående dokumentation)

 • Da Fødselsindberetningsservicen udstilles som en DGWS webservice, er det en forudsætning at det kaldende system kan generere DGWS kald


Komponent og versioner

Fødselsindberetningsservicen udstilles på NSP (både cNSP og dNSP), og det er derfor teknisk muligt at få adgang til servicen fra både regionale it-systemer og fra it-systemer, der gør brug af den centrale NSP-instans.


Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

 • DGWS (version 1.01) her.
 • MOCES, VOCES og FOCES (Digital Signatur)
 • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Basis services)
 • SEAL (Java her eller .NET)
 • SOSI Library Programmers Guide her.

Fødselsindberetningsservicen dokumentationen indeholder ikke et egentligt anvenderdokument. Der henvises til dokumentationen om FIBS komponenten her på NSPOP, hvor der findes et design dokument og en udviklervejledning.  Der udstilles ikke en WSDL for DGWS kaldet til Fødselsindberetningsservicen. Men den SOAP action, som bruges til at route i DCC med kan findes via wsdl'en for KJM i FIBS' kodebase her. Der er udarbejdet et eksempel på en (java) testklient - koden kan fungere som inspiration for udviklerne og kan findes her 

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udarbejdet en teknisk dokumentationspakke, der fremsendes sammen med aftalen om anvendelse af Fødselsindberetningsservicen. Dokumentationspakken indeholder snitfladebeskrivelse for jordemoder-servicen samt eksempler på kald og svar:

Af yderligere dokumentation er der følgende:

En overordnet og generel vejledning kan findes her (udkast):Release Notes

Release 2.0.17

Leverancen er tagget som fibs-2.0.17.

Følgende Jira sager indgår i leverencen:

SDS-5830 - Getting issue details... STATUS


Release 2.0.16

Leverancen er tagget som fibs-2.0.16.

Følgende Jira sager indgår i leverencen:

SDS-5303 - Getting issue details... STATUS


Release 2.0.15

Leverancen er tagget som fibs-2.0.15.

Følgende Jira sager indgår i leverencen:

SDS-4309 - Getting issue details... STATUS

SDS-4184 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.14

Leverancen er tagget som fibs-2.0.14.

Følgende Jira sag indgår i leverancen:

SDS-4458 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.13
Leverancen er tagget som fibs-2.0.13.

Følgende JIRA-sager indgår i leverancen:

SDS-4144 - Getting issue details... STATUS

SDS-4292 - Getting issue details... STATUS

SDS-4307 - Getting issue details... STATUS

SDS-4315 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.11 & 2.0.12
Leverancen er tagget som fibs-2.0.11 og fibs-2.0.12 (rettelse af maven-profiler fra 2.0.11)

Følgende JIRA-sager indgår i leverancen (q/a-rettelser):

SDS-3908 - Getting issue details... STATUS

SDS-4046 - Getting issue details... STATUS

SDS-4047 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.10
Leverancen er tagget som fibs_parent-2.0.10

Følgende JIRA-sager indgår i leverancen (q/a-rettelser):

SDS-3908 - Getting issue details... STATUS

SDS-4046 - Getting issue details... STATUS

SDS-4047 - Getting issue details... STATUS

Release 2.0.9
Leverancen er tagget som fibs_parent-2.0.9

Følgende JIRA-sager indgår i leverancen (q/a-rettelser):

SDS-3908 - Getting issue details... STATUS

SDS-4046 - Getting issue details... STATUSRelease 2.0.8
Leverancen er tagget som fibs_parent-2.0.8

Følgende JIRA-sager indgår i leverancen:

SDS-3908 - Getting issue details... STATUS

SDS-4046 - Getting issue details... STATUS


Release 2.0.7
Leverancen er tagget som fibs_parent-2.0.7

Følgende JIRA-sager indgår i leverancen:

SDS-3908 - Getting issue details... STATUS

SDS-4046 - Getting issue details... STATUS


Release 2.0.6
Leverancen er tagget som release-2.0.6

Release 2.0.5
Leverancen er tagget som release-2.0.5

Release 2.0.4
Leverancen er tagget som release-2.0.4

Release 2.0.3
Leverancen er tagget som release-2.0.3

Release 2.0.2
Leverancen er tagget som release-2.0.2