Kort introduktion til service

'Min Spærring'/Samtykkkeservices

Samtykkeservices er nationale services til henholdsvis administration og verifikation af borgeres registreringer af spærringer.

Borgere kan spærre for adgang til deres sundhedsdata via følgende muligheder :

  • for specifikke sundhedspersoner med autorisation
  • for data fra bestemte tidsperioder
  • for data fra et bestemt behandlingssted.

Borgere kan administrere spærringer via Sundhed.dk, der anvender services udstillet af Min Spærring administrationsservicen.


Samtykkeservices

Samtykkeservices er services til administration og verifikation af borgeres registrering af spærringer og samtykker. En borgers spærringer og samtykker vedrører sundhedspersoners adgang til oplysninger om borgeren.

Spærringer spærrer for adgang til oplysninger om borgeren. Historisk og i nuværende dokumentation af Samtykkeservices anvendes den tekniske betegnelse negative samtykker for spærringer.

Til at åbne op for spærringer, kan borgeren registrere samtykker. Historisk og i nuværende dokumentation af Samtykkeservices anvendes den tekniske betegnelse positive samtykker for samtykker.

En spærring har en gyldighedsperiode og et virkefelt, der udtrykker hvorvidt spærringen gælder alle sundhedspersoner eller en specifik sundhedsperson. For en spærring, der gælder alle sundhedspersoner, kan det yderligere udtrykkes, at der skal spærres for oplysninger fra en periode (behandlingsperiode) eller oplysninger fra en periode med oprindelse i en specifik sundhedsorganisation. Spærringen kan specificeres til at gælde oplysninger med oprindelse i præcist den specifikke sundhedsorganisation eller med oprindelse i sundhedsorganisationen inklusive dens underliggende enheder.

Et samtykke har i lighed med en spærring en gyldighedsperiode og et virkefelt. Virkefeltet for et samtykke udtrykker hvorvidt åbning for adgang skal gælde alle sundhedspersoner, en specifik sundhedsperson eller specifikke sundhedsorganisationer, evt. inklusive underliggende enheder. Et samtykke kan yderligere udtrykke, at åbning for adgang skal gælde oplysninger fra en periode eller oplysninger fra en periode med oprindelse i en specifik sundhedsorganisation, eventuelt inklusive dennes underliggende enheder.

Administration af spærringer og samtykker giver borgeren mulighed for at oprette, ændre og nedlægge spærringer og samtykker samt mulighed for indhente den samlede liste af disse.

Verifikation af spærringer og samtykker indebærer kontrol af, om der samlet set skal tillades adgang for en sundhedsperson i den konkrete kontekst. Verifikationen findes i flere udgaver.

Den bruger-vendte verifikation tager udgangspunkt i borgerens cpr-nummer, oplysninger om sundhedspersonen og den organisation, sundhedspersonen er tilknyttet på tidspunktet for verifikationen. Resultatet af evaluering af borgerens spærringer og samtykker er enten, at adgang tillades, nægtes, eller at adgang tillades betinget af, at adgang evalueres ud fra de konkrete oplysningers periode og oprindelse.

Ved den betingede adgang skal der gennemføres verifikation, hvor der yderligere tages udgangspunkt i konkrete oplysningers behandlingsperiode og oprindelse, dvs. typisk behandlingssted. Resultatet af evalueringen udtrykker for hver enkelt oplysning, hvorvidt adgang tillades eller nægtes. Historisk og i nuværende dokumentation af Samtykkeservices anvendes den tekniske betegnelse data-specifik verifikation om denne verifikation.

Komponent og versioner

Samtykkeservices består af Samtykkeadministrationsservicen til vedligehold af samtykker og Samtykkeverifikationsservicen til forespørgsel om adgang.

Dokumentation for Samtykkeservices er samlet under disse faner.

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Samtykkeservices er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.


De 5 sidste release notes:

MinSpærring - Release Note 1.3.7

Minspærring release 1.3.7 indeholdende nedenstående Jira:

SDS-2416 - Getting issue details... STATUS

MinSpærring - Release Note 1.3.5.1

Minspærring release 1.3.5.1 indeholdende nedenstående Jira:

SDS-4773 - Getting issue details... STATUS

MinSpærring - Release Note 1.3.6

Release 1.3.6 af MinSpærring indeholder følgende funktionalitet:

SDS-4682 - Getting issue details... STATUS

MinSpærring - Release Note 1.3.5

Minspærring release 1.3.5 er blevet rettet yderligere i forbindelse med:

SDS-4482 - Getting issue details... STATUS

MinSpærring - Release Note 1.3.4

Release 1.3.4 af MinSpærring indeholder følgende funktionalitet:

SDS-4289 - Getting issue details... STATUS

Se alle release notes

  • No labels