Kort introduktion til service

Baggrund 

Behandlingsrelationsservicen, BRS, har behov for at lave opslag i Sundhedsorganisationsregistret, SOR, for at kunne afgøre hvorvidt en sundhedspersons tilgang til en patients sundhedsdata er berettiget. Den allerede eksisterende opslags-service, SORLS, tilbyder et væld af forskellige opslagsmuligheder, men svartiderne på de simple søgninger, BRS skal lave, er ikke små nok til, at BRS fungerer effektivt.
Derfor blev det primo 2020 besluttet at lave en lean udstilling af SOR, som BRS kan bruge til de simple opslag, og at servicen kan servicere opslag 90 dage bagud.

Denne service hedder SOR Enkelopslagsservice, SORES. Det er en intern service, der ikke eksponeres eksternt, og kun må kaldes fra andre services. Dermed kontrollerer SORES ikke ID-kort, men udleverer blot information på forlangende.
Da SOR i forvejen er et offentlig register, der ikke indeholder personfølsomme data, er der intet, der taler imod dette fravær af bruger-kontrol og audit-logning.


I april 2020 blev det besluttet, at udvide SORES til også at understøtte opslag fra MinSpærring, og i december samme år blev også opslag fra graviditetets-mappe-projektet understøttet.


SORES understøtter de specifikke opslags-typer, der er identifieret behov for, og returnerer ligeledes kun den delmængde af attributter, anvender-systemerne har angivet som nødvendige.


Designet tager udgangspunkt i en annoteret diagram over BRS' beslutnings-logik:


Andre kilder til information

Kildekoden findes i SVN på https://svn.nspop.dk/svn/components/sores/


Versioner

Release 1.0.3+1.0.4+1.0.5

QA-input til 1.0.2 og lempelse på krav til input-parametre til EntityNameLookup, så CVR og EntityType ikke længere er obligatoriske

Release 1.0.2
Tilføjelse af operationen EntityNameLookup

Release 1.0.1+1.0.0
Første udgave og bugfix

  • No labels