Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indeholder udtræk fra SOR registret med specifikke datatyper for apotek, lægepraksis og sygehuse.

Bemærk: Denne service anvendes internt at FMK og udstilles ikke til eksterne anvendelser. Denne service nedlægges i løbet af 2020, når SOR 2 er indfaset. Se SOR 2 for yderligere info.

Eksterne ressourcer

Fuld udtræk fra SOR kan hentes her

...