Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Teknisk navn

lpr3importer

Opdateringsfrekvens

Daglig

Kilde

-LPR3

Versioner

Kun til intern brug


Beskrivelse

Hver gang en person har været i kontakt med det danske sygehusvæsen i forbindelse med fx undersøgelser eller behandlinger, indberetter sygehusene en række oplysninger. Alle disse oplysninger samles som data i Landspatientregisteret, der administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Oplysningerne kan eksempelvis beskrive, hvornår og hvor patienten er blevet indlagt, eller kan beskrive patientens diagnoser, undersøgelser, behandlinger, operationer m.m.

En del af disse data importeres af LPR3 importeren. 

Bemærk at data ikke udstilles IKKE via KRS og er udelukkende til internt brug (BRS).

Eksterne ressourcer


Beskrivelse fra Sundhedsdatastyrelsen: 
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/landspatientregisteret


Datatyper

Datatype: LPR3 

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

pk


NejXbigint
patientCprbase64 hashed CPR nummerNej
varchar(80)
admittedStartStart datoNej
datetime
admittedEndSlut datoJa
datetime
lprReferenceLPR3 referenceNej
varchar(256)
relationTypeType a relationNej
varchar(40)
sorKodeSOR kode for enhed patient har været i kontakt medNej
bigint(20)