Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Multiexcerpt
MultiExcerptNameForretningsservices på vej

Confluencetable width
TWidth100%

Service Beskrivelse Ejer
Laboratoriesvar Proxy

Labsvar-proxies, også kendt som Svareksponeringsservice XDS-adaptere (SXA), er to komponenter, der indgår i dokumentdeling af laboratoriesvar hentet fra Svareksponeringsservicen (SES).

 For mere information: Laboratoriesvarservice (SXA) - Leverancebeskrivelse

SDS
SOR Opslags service (SORLS)

Via SORLS stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag (hent en SOR enhed med diverse forskellige tilhørende datatyper), SOR/SHAK mapninger og Søge operationer. Se beskrivelse: SOR Opslag Service (SORLS) - Leverancebeskrivelse - NSP services - Global Site (nspop.dk)

SDS
Identitetssløring (IDSAS)

IDSAS er en kommunikationstjeneste til nationale borgervendte løsninger til brug for udmøntning af sløring af sundhedspersoners navn og efternavn på baggrund af API.

IDSAS understøtter, at sundhedsvæsenets parter, på baggrund af hjemmel, kan registrere og opdatere borger-sløringer i servicen og hente aktuel sløringsstatus på baggrund af API.

SDS


Stamdataregistre - på vej


Multiexcerpt
MultiExcerptNameDatasamlinger på vej

Confluencetable width
TWidth100%

StamdataregistreBeskrivelseEjer
TBD
SDS

...