Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Navitabs
rootSOR Opdater Service (SORUS) - Leverancebeskrivelse
includeroottrue


Ændringer i SOR stamdataregister, SORUS og SORLS

Sundhedsdatastyrelsen er i gang med udvikling af en klinisk-administrativ attribut (ID27). Der skal være klar til pilottest i test1 miljøet på NSP i september 2024 og forventes sat i produktion januar 2025 på NSP.

SOR stamdataregistrene SorEntity og ShakSorMap udvides med to felter OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName, Der oprettes en ny klassifikationsfil SorOrganisationalLevel og OrganisationalLevelGroup data skal indgå i den eksisterende SORClassifications.

SOR opdateringsservicen (SORUS) skal have opdateret sin WSDL Request-delen udvides med OrganisationalLevelCode og response-delen udvides med OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName.

SOR opslagsservicen (SORLS) skal have opdateret sin WSDL

 • GetSorEntity returnere de to nye felter OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName
 • SorShakMap returnere de to nye felter OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName
 • ShakSorMap returnere de to nye felter OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName


Kort introduktion til servicen og adgangskrav

I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem regeringen og hhv. regioner og kommuner for 2015 (ØA2015) blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK).

For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der muliggør system-til-system integration til SOR registret.

SOR Opdatering Servicen (SORUS) håndterer opdateringsoperationer mod dette register.

*Dokumentationen af NSP services og komponenter på NSPOP omfatter udelukkende NSP produktionsmiljøet og ikke NSP’s øvrige miljøer. Det er muligt at få information og indblik i tilstanden på et af de øvrige miljøer via de gængse kommunikationsveje.


Certifikat oplysninger

Certifikaterne (Funktions-OCES3 eller Medarbejder-OCES3) skal anvendes for at benytte opdaterings servicen.

Organisationen bag anvender-systemet skal indgå en serviceaftale med NSP Operatøren.

Anvender målgruppe 

Anvendere er typisk regionernes SOR administratorer på sygehuse og kommunerne SOR administratorer, der har behov for løbende at redigere i deres SOR data.

Herudover kan IT-leverandører anmode om adgang til TEST, UDDANNELSES- og PRODTEST-miljøerne.

Adgangskrav og procedure

 1. Det er et krav, at Anvenderen er SOR-certificeret af Sundhedsdatastyrelsens SOR Team. 

  1. Ved planlægning af testforløb og dermed inden løsningen tages i brug, skal anvenderen rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens SOR-Team på e-mail: sorpost@sundhedsdata.dk. 

  2. SOR-Certificering opnås ved at dokumentere at basale use cases i SORUS Testprotokol kan gennemføres uden fejl ved test afviklet på TEST-miljø.

  3. SORUS Testprotokol indeholder 6 testcases, som er detaljeret beskrevet på siden "SORUS - Yderligere dokumentation": https://www.nspop.dk/display/public/web/SORUS+-+Yderligere+dokumentation.

 2. Når SOR-Teamet har godkendt Anvenderen til et testforløb mhp SOR-Certificering, kan Anvenderen anmode om whitelisting ved NSP. Anvenderen trækker et TEST certifikat i et CVR nr. og indsender Public Key fra certifikatet til NSPOP Support 
 3. Efter godkendelse af SOR-Certificeringen, giver SOR-Teamet besked til NSP og Anvenderen
 4. Anvenderen trækker et PROD certifikat og indsender Public Key fra certifikatet til NSPOP Support 


Komponent og versioner

SORUS udstilles på NSP og tilgås på den centrale NSP-instans (cNSP).

Der henvises til den tekniske dokumentation for SORUS via følgende link: SORUS - Design og Arkitektur beskrivelse

Ud over den tekniske dokumentation er der også følgende overordnet dokumentation tilgængelig:

SORUS - Guide til anvendere.

Eksempel på endpoint til testmiljø: (cNSP i TEST2-miljøet): https://test2-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/sor-opdatering/v3/SOROpdateringService.

For endpoint til produktionsmiljø henvises til SDN aftalerne.

Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

  • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos MedCom.
  • MOCES og FOCES (Digital Signatur)
  • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
  • SEAL (Java her eller .NET)
  • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

SORUS er udviklet, driftes og vedligeholdes af SDS, og alle henvendelser vedrørende teknisk support skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

Drejer det sig om faglig support vedr. registreringspraksis i SOR mv. skal henvendelse ske til: sorpost@sundhedsdata.dk. eller pr. telefon 33153900, mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.30-11.30 og 13-14.30.

SORUS er deployeret i produktion og i de nationale testmiljøer.