Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Teknisk navn

magistrellelaegemidler

Opdateringsfrekvens

Efter behov

Kilde

Apoteker med en magistrel lægemiddelsproduktion

Version

1, 2, 3

*Dokumentationen af NSP services og komponenter på NSPOP omfatter udelukkende NSP produktionsmiljøet og ikke NSP’s øvrige miljøer. Det er muligt at få information og indblik i tilstanden på et af de øvrige miljøer via de gængse kommunikationsveje.


HTML
<iframe src="https://archi.nspop.dk/NSP/570928ca/views/a73744f7-5bf4-4eed-95b9-3e94c7193393.html" name="test" height="570" width="800">You need a Frames Capable browser to view this content.</iframe>   

...