Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Hvem har ansvaret for udmeldinger på NSPOP?

IBM National Service Desk har ansvaret for udmeldinger på NSPOP hvis IBM National Service Desk er i stand til at løse incidentet med en kendt løsning uden at skulle assigne incidentet til en af de øvrige leverandører.

Trifork FMK leverandør har ansvaret for udmeldinger på NSPOP hvisløsningen af incidentet er assignet til TriforkFMK leverandør.

Netic Driftleverandør har ansvaret for udmeldinger på NSPOP hvisløsningen hvis løsningen af incidentet er assignet til Netic Driftlevererandør eller en af de øvrige leverandører (foruden TriforkFMK leverandør). Komponentleverandør kan assistere ved formuleringen af udmeldingen.

...

 • hvorvidt der skal udmeldes på NSPOP for den givne incident
 • hvad indholdet af udmeldingen bør være

så skal man rådføre sig med  med SDS Incident Manager eller de øvrige leverandører.

...

 • Hurtigst muligt når incidentet opdages
 • Hver halve time for P1 og hver time for P2 i tidsrummet 06:00 til 24:00 indtil incidentet er løst
 • Efter behov i tidsrummet 24:00 til 06:00 indtil incidentet er løst. I tvivlstilfælde afgør 24-7 SDS Incident Manager hvad behovet er
 • Når incidentet er løst

...

 • Hurtigst muligt når incidentet opdages, hvis dette vurderes som nødvendigt. I tvivlstilfælde afgør 24-7 SDS Incident Manager om det er nødvendigt
 • Efter behov indtil incidentet er løst. I tvivlstilfælde afgør 24-7 SDS Incident Manager hvad behovet er
 • Når incidentet er løst, hvis dette vurderes som nødvendigt.

...

Hvis det ikke er muligt at få fat i den godkendende part hos SDS inden for 15 minutter, så må en udmelding lægges på NSPOP uden godkendelse.

Hvem i

...

SDS skal godkende udmeldinger?


Incidents-områderTidsrummer 08:00 -16:00Tidsrum 16:00 – 08:00 og weekendKontaktform
FMK
P1-P4

Incident Manager FMK

P1 og P2-udmeldinger godkendes af FMK Incident Manager

P3 og P4 udmeldinger kan publiceres uden godkendelse

P1 eller P2 via. Telefon

P3 eller P4 via sms el. mail

NSP m. services
P1-P4
Incident Manager NSP

Mellem 16 og 18 godkendes P1 og P2-udmeldinger af NSP Incident Manager

Mellem 18 og 8 godkendes P1 og P2-udmeldinger af NSP Systemejer

P3 og P4 udmeldinger kan publiceres uden godkendelse

P1 eller P2 via. Telefon

P3 eller P4 via sms el. mail

Systemer udenfor Sundheds-ministeriets ressortNSP operatør
(vurderer behov for inddragelse af BRM eller systemforvalter)

P1 og P2-udmeldinger godkendes af NSP Systemejer

P3 og P4 udmeldinger kan publiceres uden godkendelse

P1 eller P2 via. Telefon

P3 eller P4 via sms el. mail

...

Når der lægges en udmelding på NSPOP, så skal dette kommunikeres til øvrige to leverandører (IBM, Trifork, NeticNational Service Desk, FMK leverandør, Driftleveandør), SDS Incident Manager og NSP operatøren.

...

Step #Proces stepBeskrivelseRolle
1Søg efter standardudmeldingerDer søges efter standardudmelding, der kan anvendes. Hvis der er tvivl om hvor vidt en standardudmelding kan anvendes, så kan der rådføres med øvrige leverandører eller SDS Incident Manager.
Kartotek over standardudmeldingerne findes her: Standardudmeldinger V 1.03.xlsx
IBM / Netic / TriforkNational Service Desk / Driftleverandør / FMK leverandør
2Skriv udmelding og kontakt NSI SDS for godkendelse

Skriv et forslag til udmeldingen. Hvis der er tvivl, så kan der rådføres med øvrige leverandører.
SDS (se ovenfor hvem) kontaktes per telefon med anmodning om godkendelse af udmeldingen
Hvis der ikke er opnået kontakt med SDS inden 15 min, så lægges udmeldingen på uden godkendelse.
Der kan laves en generel aftale mellem den ansvarlige leverandør og SDS om at godkendelse af udmeldinger ikke er nødvendig for et given incident

IBM National Service Desk / Netic Driftleverandør / TriforkFMK leverandør
3Godkend udmelding til NSPOPForslaget til udmeldingen godkendes, eventuelt betinget af kommentarer og rettelser til udmeldingen. Se ovenfor vedrørende hvem der godkender afhængigt af tidsrummetSDS
4Læg udmelding på NSPOPUdmelding lægges på NSPOP. Se herunder for krav til indhold og vejledning til hvordan en udmelding lægges på NSPOP.
Når en udmelding lægges på NSPOP, så kommunikeres dette til de to øvrige parter (IBMNational Service Desk / TriforkDriftleverandør / NeticFMK leverandør), SDS Incident Manager og NSP operatøren
IBM National Service Desk / Netic Driftleverandør / TriforkFMK leverandør