Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Udmeldinger på NSPOP ifm. incidents

Kontaktpersoner for systemerne (begrænset adgang)

Termer og definitioner for systemerne

...

KategoriBeskrivelseMål for reaktionstidMål for løsningstid

Critical
P1

En forretningskritisk(*) service er ikke tilgængelig, eller funktionaliteten er reduceret i et sådan omfang, at basale funktioner ikke er tilgængelige for slutbrugerne.

15 min hvis indenfor normal arbejdstid (**)
30 min hvis udenfor normal arbejdstid (**)

2 timer

Major
P2

Væsentlige funktioner er utilgængelige, eller en større gruppe af slutbrugere har ikke mulighed for at anvende servicen.1 time4 timer

Medium
P3

En eller flere væsentlige funktioner er utilgængelige. Et begrænset antal slutbrugere oplever manglende funktionalitet.4 timer (kun normal arbejdstid) (**)2 arbejdsdage

Minor
P4

Mindre fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder, der påvirker servicen i mindre grad1 arbejdsdag10 arbejdsdage

Support P5

Supportsag/Service Request hvor der er behov for hjælp til eller yderligere information om en forretningsservice.1 arbejdsdag10 arbejdsdage

...