Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Formålet med processen er at sikre en ensartet, struktureret, effektiv og dokumenteret behandling af incidents vedrørende de relevante løsninger. Processen skal være gennemskuelig for alle involverede parter. Samtidigt skal processen sikre en afstemt og præcis kommunikation til alle relevante interessenter for alle incidents. Dette gælder både udmeldinger på NSPOP og direkte kommunikation med primære interessenter ved P1 og P2 incidents.

Generelt

Indmeldelse af sager sker via supportsiden på NSPOP: https://www.nspop.dk/category/sup hvorfra sagerne distribueres til SDS nationale Servicedesk (IBM).

...