Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Teknisk navn

ddv

Opdateringsfrekvens

Efter behov, få gange årligt

Kilde

Statens Seruminstitut (SSI)

Version

1 og 2

*Dokumentationen af NSP services og komponenter på NSPOP omfatter udelukkende NSP produktionsmiljøet og ikke NSP’s øvrige miljøer. Det er muligt at få information og indblik i tilstanden på et af de øvrige miljøer via de gængse kommunikationsveje.


HTML
<iframe src="https://archi.nspop.dk/NSP/570928ca/views/id-94fca236-bbb2-4331-a160-4a1e65609873.html" name="test" height="590" width="800">You need a Frames Capable browser to view this content.</iframe>   

...

Gliffy Diagram
displayNameDDV_v1
nameDDV_v1
pagePin6

Datatyper - detaljer

 

Datatype: diseases

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ATCCodeATC-kode, fx "J07BG"Ja
varchar(10)
ATCTextATC-tekst, fx "Rabies vacciner"Ja
varchar(72)
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
DiseaseIdentifierId for sygdomJa
bigint(15)
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
name

Generelt navn, f.eks. Morbilli

Ja
varchar(100)
name_dk

Dansk navn, f.eks. Mæslinger

Ja
varchar(100)
versionIDVersions-ID for sygdomJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetime

...