Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Teknisk navn

yderregister

Opdateringsfrekvens

Dagligt

Kilde

Sundhedsdatastyrelsen, Praksys

Versioner

3, 4, 5 og 6


Beskrivelse

En yder udøver virksomhed i henhold til loven om offentlig sygesikring, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer etc. Ved hjælp af Yderregisteret er det muligt at få oplysninger om fx yders praksisadresse, speciale mmYdere kan være praktiserende enkeltlæger, et kompagniskab af praktiserende læger (hvor alle læger tildeles ét fælles ydernummer) eller større institutioner (ex. Statens Seruminstitut mv).

I yderregisteret skelnes mellem "yder" og "yderperson". Sammenhængen er logisk set, at en yder (fx klinik) kan have en række personer tilknyttet. Denne sammenkædning sker ved at de har identiske ydernumre. En yderperson kan være tilknyttet flere ydere.

Der findes af historiske årsager 4 versioner af yderregisteret, som hver især indeholder en yder- og yderperson-datatype.

Forskellen på version 3 og 4 er, at klienter selv skal forholde sig til tilgangs- og afgangsdatoer i version 4, mens man i version 3 udelukkende skal forholde sig til ValidFrom/ValidTo. Det anbefales således at benytte version 3, da man så kan benytte samme logik omkring gyldighed i tid som de øvrige registre. 5 og 6 er videreudvikling af 3 og 4, som også indeholder cvrnummer.

Eksterne ressourcer

Beskrivelse fra Sundhedsdatastyrelsen: 

Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

yder

Stamdata for en yder (adresseoplysninger, hovedspeciale osv.)
personStamdata for person hørende til en yder, incl. CPR, personrolle mm. En person kan være tilknyttet flere ydere, og vil i så fald optræde flere gange med forskellige ydernumre.


Gliffy Diagram
nameYderModel
pagePin1

Datatyper - detaljer


Datatype: yder (findes i version 3, 4, 5 og 6)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Id


NejXVarChar(32)
HistIdYderYders historiske idJa
VarChar(16)
AmtKodeYder

Regionskode med nedenstående betydning:

81:Nordjylland

82:Midtjylland

83:Syddanmark

84:Hovedstaden

85:Sjælland

Ja
VarChar(2)
AmtTxtYderRegionsnavnJa
VarChar(60)
YdernrYderYderens ydernummerJa
VarChar(6)
PrakBetegnPraksisbetegnelseJa
VarChar(50)
AdrYderPraksisadresseJa
VarChar(50)
PostnrYderPostnummerJa
VarChar(4)
PostdistYderPostdistriktJa
VarChar(20)
TilgDatoYderYderens tilgangsdatoJa
VarChar(8)
AfgDatoYderYderens afgangsdatoJa
VarChar(8)
HvdSpecKodeHovedspeciale-kode (se tabel nedenfor med specialekoder og deres betydning)Ja
VarChar(2)
HvdSpecTxtHovedspecialeJa
VarChar(60)
HvdTlfHovedtelefonnummerJa
VarChar(6)
EmailYderYders email-adresseJa
VarChar(50)
WWWWWW-adresseJa
VarChar(78)
CVRCVR nummer (findes kun i version 5 og 6)Ja
VarChar(8)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


Timestamp

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


Timestamp

Datatype: person (findes i version 3, 4, 5 og 6)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Id


NejXVarChar(32)
HistIdPersonPersons historiske idJa
VarChar(16)
YdernrPersonYdernummer personJa
VarChar(6)
TilgDatoPersonPersons tilgangsdatoJa
VarChar(8)
AfgDatoPersonPersons afgangsdatoJa
VarChar(8)
CprNrPerson CPR-nummerJa
VarChar(10)
PersonrolleKodePersonrolle, kode (se nedenfor)Ja
VarChar(2)
PersonrolleTxtPersonrolle, tekstJa
VarChar(60)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


Timestamp

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


Timestamp


Koder og deres betydning

Specialekode

Betydning

1

Anæsthesiologi

2

Fiktiv knækgrænse / yder knækkes ikke

3

Diagn. Radiologi Kbh

4

Dermato-Venerologi

5

Diagnost. Radiologi

6

Reumatologi

7

Gynækologi/obstetrik

8

Intern Medicin

9

Kirurgi

11

Klinisk Kemi

15

Ørelægevagt Kbh.

16

Ørelægevagt KAK

17

Neurokirurgi

18

Neuromedicin

19

Øjenlægehjælp

20

Ortopædisk Kirurgi

21

Ørelægehjælp

22

Patologi

23

Plastikkirurgi

24

Psykiatri

25

Pædiatri

26

Børnepsykiatri

28

Tropemedicin

35

Distriktspsykiatri

39

Øjenlægehjælp *kfa*

41

Ørelægehjælp  *kfa*

42

Referencelaborator.

43

Diagnoselaboratoriet

44

KPLL

45

Medicinsk Laborator.

46

Omegns Laboratorier

47

Århus Universitet

48

Statens Seruminstit.

49

Histopatalogiske Us.

50

Tandlægehjælp

51

Fysioterapi  51

52

Briller

53

Kiropraktik  53

54

Fodterapi

55

Ortonyxi

56

Klinikbehandling

57

Ridefysioterapi   57

58

Genoptræning

59

Fodbeh arvævspat.

61

Fysioterapi  61

62

Vederlagsfri Fysioterapi 62

63

Psykologhjælp

64

Kiropraktik  64

65

Ridefysioterapi   65

68

Høreomsorg

71

Sygehuse

75

Kommuner

76

Amter

79

Fiktive

80

Almen Lægehjælp   80

81

KFA-VAGTORDNING 81

82

Kak Vagtlægehjælp 82

83

Vagtlægehjælp     83

84

Kak Vagtlægehjælp 84

85

Præhospital

86

Ø-Læger

87

Visitat Kønssygdomme

88

Læge uden overenskomst

89

KFA-VAGTORDNING 89

90

Offentl. sygesikring

91

Disp. f. Sundhedsst.

92

Rekv.Lægem. mv. Alm.

93

Rekvis. Speciallæger

94

Tilskud til ernæringspræparater

95

Begravelseshjælp

96

Tolkebistand

97

Fonde

98

Bef. Af Alm. Læger

99

Diverse ydelser

Personrolle, kodePersonrolle, tekst
!!Ukendt personrolle
11Ejer
12Midlertidig ansat (§20 stk 3)
12Midlertidig ansat (§20 stk. 3)
12Midlertidig ansat (§24 stk. 3)
15Praksisreservelæge
16Delekompagnon - ekstra læge i delepraksis
18Klinikpersonale
19Ekstra læge (§21)
19Ekstra læge (§25)
1AAnsat læge (§20 stk 1)
1AAnsat læge (§20 stk. 1)
1AAnsat læge (§24 stk 1)
1AAnsat læge (§24 stk. 1)
21Ejer
22Læge under uddannelse
23Vikar
24Delekompagnon
25Assisterende speciallæge
26Sygeplejerske
31Ejer
32Ansat tandlæge
34Tandplejer
41Ejer
42Ansat
43Vikar
44Lejer
51Ejer
52Ansat kiropraktor
53Turnus-Assistent
61Ejer
62Behandlende medhjælp § 16 stk 1
62Behandlende medhjælp § 16. stk 1
63Vikar
64Behandlende medhjælp § 16 stk 2
64Behandlende medhjælp § 16. stk 2
71Apoteker
72Firma
81Ejer
82Praksiskandidat
83Vikar
99Ukendt type
A1Laboratorie
B1Ejer (under tolkeoverenskomst)