Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Teknisk navn

sks

Opdateringsfrekvens

Dagligt

Kilde

Sundhedsdatastyrelsen

Versioner

1

*Dokumentationen af NSP services og komponenter på NSPOP omfatter udelukkende NSP produktionsmiljøet og ikke NSP’s øvrige miljøer. Det er muligt at få information og indblik i tilstanden på et af de øvrige miljøer via de gængse kommunikationsveje.


HTML
<iframe src="https://archi.nspop.dk/NSP/570928ca/views/id-915f80ab-5aff-4d21-9b83-2bca38d13951.html" name="test" height="390" width="800">You need a Frames Capable browser to view this content.</iframe>   

...