Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Teknisk navn

sikrede

Opdateringsfrekvens

Dagligt

Kilde

Sundhedsdatastyrelsen

Versioner

1

*Dokumentationen af NSP services og komponenter på NSPOP omfatter udelukkende NSP produktionsmiljøet og ikke NSP’s øvrige miljøer. Det er muligt at få information og indblik i tilstanden på et af de øvrige miljøer via de gængse kommunikationsveje.


HTML
<iframe src="https://archi.nspop.dk/NSP/570928ca/views/id-723e4da1-e45c-42cc-a798-3aa6f42e486c.html" name="test" height="580" width="800">You need a Frames Capable browser to view this content.</iframe>   

...