Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Beskrivelse

Sikrede-registeret indeholder sygesikringsinformationer om den enkelte borger, herunder hvilken yder gruppe 1-sikrede er tilknyttet (”egen læge”-relationen). Registeret indeholder desuden diverse stamdata for borgere med særligt sundhedskort og socialt sikret land.


Sikrede data – manglende opdatering af Særligt Sundhedskort datafelter i perioden ultimo februar

...

til ultimo oktober 2023

I forbindelse med omlægning af data hos NSP’s leverandør af Sikrede data, vil der i en periode fra udgangen af februar til medio april ultimo oktober være uopdaterede (statiske data) i følgende Særligt Sundhedskort datafelter, der leveres af Udbetaling Danmark:

...