Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Teknisk navn

apotekere

Opdateringsfrekvens

Ca. hver 2. måned (efter behov)

Kilde

Lægemiddelstyrelsen (på vegne af Apotekerforeningen)

Version

1 og 2


Beskrivelse

Registeret indeholder stamdata for apoteker og tilknyttede apotekere, og afskaffer modelleringsproblemet i version 1, hvor sammenhængen mellem CVR-numre og apotekets adresse var misvisende.

Bemærk at "CVRListe" i apotekere-typen kan indeholde en liste af CVR numre i så fald er de adskilt af komma. At CVR-numrene er gemt som en liste besværliggør dog opslag hvor man vil slå et navn op ud fra CVR nummer - i den forbindelse kan man benytte ApotekereCvrRef-tabellen fra version 1, så man altid har en mapning mellem et givet CVR nummer og et CPR nummer.

...


Datatyper - oversigt


 

Navn

Beskrivelse

Version

apotekere

Apotekere og deres tilknytning til apoteker (gennem CVR-numre). Bemærk at denne datatype kan være misvisende, da det er muligt at angive flere CVR-numre, men kun én apoteksadresse

2
apotekereapotekRelationer mellem apotekere og apoteker1


Gliffy Diagram
nameapotekere_v2
pagePin1

Datatyper - detaljer

 

...Datatype: apotekere

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

CPR

 Apotekerens CPR-nummer (NB: der findes eksempler på apotekere som findes her, men ikke i apotekerecvrref)NejX

varchar(10)

Navn

Apotekerens navn Ja
 

varchar(255)
EmailEmailJa
 

varchar(255)

CVRListe

Liste af apotekers CVR-numre, adskilt af komma (NB: dubletter i listen ses ofte, og selv om et CVR-nummer findes i listen, findes det ikke nødvendigvis i apotekerecvrref)Ja
 

varchar(255)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej

 


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej

 

datetime

 

 Datatype: apotekereapotek

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ApoteksNummer

ApoteksNummerNejX

varchar(100)

NavnApotekets navnJa
 

varchar(255)
AdresseApotekets adresseJa
 

varchar(255)
PostNummerApotekets postnummerJa
 

varchar(4)
PostDistriktApotekets postdistriktJa
 

varchar(80)
TelefonApotekets telefonnummerJa
 

varchar(30)

CVR

Apotekets CVR-nummerNej
 

bigint(11)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej

 


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej

 


datetime