Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Nedenstående antager, at der er en rolle på Projektet som hedder "ProjectNotificationList". Personer/gruppe i denne rolle vil få en mail.

Det er lavet via JIRA Automation:

Image Added

 • Notify "ProjectNotificationList" når en sag bliver oprettet uanset prioritet
 • Hvis tilstand er "Open"
  • Hvis prioritet er "Blocker" og sagen er urørt i 1 dag (CWF Filter 1 - Script CWF-1-Notification.xml)"Component Workflow (Open - Blocker)"
  • Code Block
   issuetype in (Bug, "New Feature", Task) AND priority = Blocker AND status = Open

    

   • Hvis det er længere end 24 timer siden sidste notification, send notification.
  • Hvis prioritet er "Major" og sagen er urørt i 7 dage (CWF Filter 2 - Script CWF-2-Notification.xml)dage "Component Workflow (Open - Major) Not updated 7 Days"
  • Code Block
   issuetype in (Bug, "New Feature", Task) AND priority = Major AND status = Open AND updated < -7d

    

   • Hvis det er længere end 1 uge siden sidste notification, send notification.
 • Hvis tilstand er "Ordered"
  • Hvis prioritet er "Blocker" og sagen er urørt i 1 dag (CWF Filter 3 - Script CWF-3-Notification.xml)dag  "Component Workflow (Ordered - Blocker)"
  • Code Block
   issuetype in (Bug, "New Feature", Task) AND priority = Blocker AND status = Ordered

    

   • Hvis det er længere end 24 timer siden sidste notification, send notification.
  • Hvis prioritet er "Major" og sagen er urørt i 7 dage (CWF Filter 4 - Script CWF-4-Notification.xml)"Component Workflow (Ordered - Major) Not updated 7 Days"
  • Code Block
   issuetype in (Bug, "New Feature", Task) AND priority = Major AND status = Ordered AND updated < -7d

    

   • Hvis det er længere end 1 uge siden sidste notification, send notification.

JellyScripts

Scripts ligger i /pack/jira-jelly på atlassian01.nsi.netic.dk

Overvågning/Debug

Der er overvågning/debug af JELLY runs på Atlassian Statusboard