Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Slutbrugere tilgår SOSI infrastrukturen og services på NSP via lokale fagsystemer er, såsom EPJ/EOJ systemer og lægepraksis systemer.

Det er service anvender Serviceanvender ansvar at efterleve sikkerhedsbestemmelserne omkring anvendelse af OCES signatur jf. brugervilkår vedr. anvendelse af OCES[2]

...