Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I dette notat er der i bilag 1 er vedlagt skabelon til ledelseserklæring for kommunerne, som danner grundlag for en trust-baseret adgang til FMK fra kommunens brugeradministrationssystem. 

 


Du finder ledelseserklæringen og henvisning til FMK på følgende link: Trustaftale i Kommuner 2015 og FMK Trust