Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<style>
 #atlwdg-trigger { display: none; }
</style>
<script type="text/javascript" src="https://jira.nspop.dk/s/27f5746f1b7aa3ef841b451962e739ec-T/en_US-ytfzjm/71012/b6b48b2829824b869586ac216d119363/2.0.14/_/download/batch/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector.js?locale=en-US&collectorId=2b4a77fd"></script>
<script>
var nsp_change_request;
AJS.toInit(function() {
 nsp_change_request = function () {
  document.getElementById('atlwdg-trigger').click();
 }
});
</script>

Nyt fra Den Nationale Serviceplatform

Quicklinks


Info
iconfalse

Der udarbejdes nyheder om Den Nationale Serviceplatform.

Se seneste nyhedsbrev her: Nyt fra Den Nationale ServiceplatformFeedback til forbedringer af informationer og dette site modtages på nsp.op@nsi.dk


Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceanvender (FX regioner eller kommuner)
url/category/ser

Hvilke aftaler har min organisation med SDS?

UI Button
colorturquoise
displayblock
iconlink
titleAnvendersystem (Fx EOJ-, EPJ- eller LPS-leverandører)
url/category/an

Integrer til en service på NSP

UI Button
coloryellow
displayblock
iconinfo
titleServiceleverandør (Leverandører der udstiller services på NSP)
url/category/serl

Udvikling og idriftsættelse af komponent på NSP

Læs om SDS Incident Management

Nyttige links til vejledninger og åbne sager

HTML
<br><a id=dialog-button href="Javascript:"><b>Forstå farverne</b></a>
<script language=Javascript>
var dialog = new AJS.Dialog({
  width: 600, 
  height: 500, 
  id: "help-dialog", 
  closeOnOutsideClick: true
});
dialog.addHeader("Forstå farverne på nedenstående hændelser/udmeldinger/ændringer");
dialog.addPanel("Panel 1", "<p>Rød sagsbjælke: P1<br /><br />Orange sagsbjælke: P2<br /><br />Gul sagsbjælke: P3<br /><br />Grå sagsbjælke: P4</p>", "panel-body");
dialog.addLink("Ok", function (dialog) {
  dialog.hide();
}, "#");
AJS.$("#dialog-button").live("click",function() {
  dialog.gotoPage(0);
  dialog.gotoPanel(0);
  dialog.show();
 });  
</script>
Info
iconfalse

UI Button
colormagenta
displayblock
icontext
titleForstå NSP-arkitekturen
url/category/fn

Hvad kan NSP-platformen bruges til?

UI Button
displayblock
iconsettings
titleSupport
url/category/sup

Kom i kontakt med NSP-support

Show If
groupsupport-write,support-read,capgemini,netic

UI Button
displayblock
iconsettings
titleService Desk Support Site (Restricted)
url/display/support

Driftsinformation

UI Button
colorgreen
sizelarge
displayblock
iconcalendar
titlePlanlagt
urljavascript:false()

Viser planlagte Changes og Driftstatus udmeldinger der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.

HTML
<div id=lpplannedchanges></div>
<div id=lpplannedoprstatuses></div>

UI Button
colormagenta
sizelarge
displayblock
iconinfo
titleAktuelt
url/category/fn

Viser åbne akutte hændelser (Incidents), igangværende ændringer (Changes) og aktuelle udmeldinger, der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.

HTML
<div id=lpactiveincidents></div>
<div id=lpactiveoprstatuses></div>
<div id=lpactivechanges></div>

UI Button
coloryellow
sizelarge
displayblock
iconnotification
titleAfsluttet (de sidste 7 dage)
urljavascript:false()

Viser afsluttede hændelser (Incidents), ændringer (Changes) og Driftsstatus udmeldinger for de sidste 7 dage der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.  Se afsluttede hændelser for de sidste 100 dage her

HTML
<div id=lpclosedincidents></div>
<div id=lpclosedoprstatuses></div>
<div id=lpclosedchanges></div>
HTML
<script language=javascript> setTimeout(function(){ window.location.reload(1); }, 300000); </script>
<script>
AJS.$(document).ready(function() {
loadContent("#lpplannedchanges","/index.cgi/show/xml2html/?id=lpplannedchanges");
loadContent("#lpplannedoprstatuses","/index.cgi/show/xml2html/?id=lpplannedoprstatuses");
loadContent("#lpactiveincidents","/index.cgi/show/xml2html/?id=lpactiveincidents");
loadContent("#lpactiveoprstatuses","/index.cgi/show/xml2html/?id=lpactiveoprstatuses");
loadContent("#lpactivechanges","/index.cgi/show/xml2html/?id=lpactivechanges");
loadContent("#lpclosedincidents","/index.cgi/show/xml2html/?id=lpclosedincidents");
loadContent("#lpclosedoprstatuses","/index.cgi/show/xml2html/?id=lpclosedoprstatuses");
loadContent("#lpclosedchanges","/index.cgi/show/xml2html/?id=lpclosedchanges");
}); 

function loadContent(divName, Url) {
AJS.$.ajax({
 url: Url,
 success: function(data){
 AJS.$(divName).html(data);
 },
error: function(data){
 AJS.$(divName).html("<center><font color=red>Indhold kunne ikke hentes fra ITSM systemet. Prøv at reloade siden.</font></center>");
}
});
}

</script>

<style>
.recently-updated-concise li.update-item:hover { 
  background: none; 
} 
 
.recently-updated-concise h4.sub-heading { 
  display:none; 
} 
 
.recently-updated-concise 
.update-item-desc, 
.recently-updated-concise 
.update-item-date, 
.recently-updated-concise 
.update-item-changes { 
  display:none; 
} 
 
.more-link-container, .more-link-base { 
  display:none; 
} 
 
.page-metadata {  
  display:none;  
}  
 
div.recently-updated.macro-blank-experience { display:none; visibility:hidden; }  
 
.rwui_button.rwui_color_red {
  background : url('');  
  background-color: #D63E3E; 
  border: 1px solid #d5d5d5; 
} 
 
.rwui_button.rwui_color_green {
  background : url('');  
  background-color: #528E30; 
  border: 1px solid #d5d5d5; 
} 
 
.rwui_button.rwui_color_blue {
  background : url('');  
  background-color: #FDDE5F; 
  border: 1px solid #d5d5d5; 
  color: #000000 !important; 
} 
 
span.rwui_content {
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

.oprs_main_wrapper { 
  font-size: 14px; 
  font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI","Roboto","Oxygen","Ubuntu","Fira Sans","Droid Sans","Helvetica Neue",sans-serif;
  color: #333333; 
} 
 
.oprs_item { 
  margin: 10px 0px; 
} 
 
.oprs_item:hover { 
  background-color: #f5f5f5;
  border-radius: 3px;
}
 
.oprs_item_title { 
  background-color: #e8e8e8; 
  border-radius: 3px;  

  padding: 11px 13px; 
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  
  color: #666666;

  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
} 
 
.oprs_item_content { 
  padding: 5px 0px; 
  overflow: hidden;
  display: table;
} 

.oprs_item_content div { 
} 
 
.oprs_item_content div.type, 
.oprs_item_content div.customfield_10055, 
.oprs_item_content div.customfield_10091, 
.oprs_item_content div.customfield_11720 { 
} 
 
.oprs_item_content div.priority, 
.oprs_item_content div.customfield_10056, 
.oprs_item_content div.customfield_12224, 
.oprs_item_content div.customfield_11721 { 

} 

.oprs_item_content div.oprs_item_odd,
.oprs_item_content div.oprs_item_even { 
  display: table-row;
  padding: 0px 0px 10px 0px;
} 
 
 
.oprs_customfield_name, 
.oprs_field_name { 
  display: table-cell;
  font-weight: bold;
  color: #666666;
  
  padding: 0px 10px 3px 0px;
  
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
} 
 
.oprs_field_value { 
  display: table-cell;
  padding: 0px 0px 3px 0px;
} 
 
 
 
.priority_critical_p1 .oprs_item_title { 
  background-color: #ff0000; 
  color: #e8e8e8; 
} 
 
.priority_major_p2 .oprs_item_title { 
  background-color: #fea342; 
} 
 
.priority_medium_p3 .oprs_item_title { 
  background-color: #f3f171; 
} 
 
.priority_minor_p4 .oprs_item_title {
background-color:F3EC00;
} 
 
.priority_low_p5 .oprs_item_title { 
  background-color: #13892b; 
  color: #e8e8e8; 
} 
 
.priority_info_p6 .oprs_item_title { 
  background-color: #13892b; 
  color: #e8e8e8; 
} 
 
 
.oprs_flag_item { 
  height: 22px; 
  line-height: 20px; 
  font-weight: bold; 
} 
 
.oprs_flag_box {  
  border: solid 1px #333333; 
  width: 14px; 
  height: 14px; 
  margin: 2px 5px 2px 0px; 
  float: left; 
} 
 
.oprs_flag_item_green .oprs_flag_box { 
  border: solid 2px green; 
  background-color: green; 
} 
 
.oprs_flag_item_orange .oprs_flag_box { 
  background-color: #fda342; 
} 
 
.oprs_flag_item_yellow .oprs_flag_box { 
  background-color: #f3f171; 
} 
 
.oprs_flag_item_grey .oprs_flag_box { 
  background-color: #e8e8e8; 
} 
 
.oprs_flag_item_red .oprs_flag_box { 
  background-color: #ff0000; 
} 
</style>

HideElements
metastrue
commentstrue
breadcrumbtrue
childpagestrue
watchtrue
sidebartrue
titletrue
favoritetrue
toolstrue
labelstrue
likestrue