Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<style>
 #atlwdg-trigger { display: none; }
</style>
<script type="text/javascript" src="https://jira.nspop.dk/s/27f5746f1b7aa3ef841b451962e739ec-T/en_US-ytfzjm/71012/b6b48b2829824b869586ac216d119363/2.0.14/_/download/batch/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector.js?locale=en-US&collectorId=2b4a77fd"></script>
<script>
var nsp_change_request;
AJS.toInit(function() {
 nsp_change_request = function () {
  document.getElementById('atlwdg-trigger').click();
 }
});
</script>
Info
iconfalse

Produktion (NSP og services)

HTML
<div id="prodflag_cnsp">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_cnsp").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_cnsp');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rn">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rn").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rn');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rm">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rm").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rm');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rs">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rs").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rs');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rsj">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rsj").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rsj');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rh">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rh").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rh');
</script>
HTML
<div id="aktive10">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive10").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodproxyflag');
</script>
HTML
<div id="aktive7">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive7").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=extflag');
</script>
HTML
<div id="aktive8">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive8").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=sdnflag');
</script>

Fællestest (NSP og services)

HTML
<div id="testflag_test1">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_test1").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=testflag_test1');
</script>
HTML
<div id="testflag_test2">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_test2").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=testflag_test2');
</script>
HTML
<div id="testflag_prodtest">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_prodtest").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=testflag_prodtest');
</script>
HTML
<div id="testflag_udd">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_udd").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=testflag_udd');
</script>
HTML
<div id="aktive9">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive9").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=testproxyflag');
</script>
HTML
<div id="aktive6">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive6").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=testextflag');
</script>

 

Info
iconfalse
Section
Column
width50%

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceanvender (FX regioner eller kommuner)
url/category/ser

Hvilke aftaler har min organisation med SDS?

UI Button
colorturquoise
displayblock
iconlink
titleAnvendersystem -leverandør (Fx EOJ-, EPJ- eller LPS-leverandører)
url/category/an

Integrer til en service på NSP

UI Button
coloryellow
displayblock
iconinfo
titleServiceleverandør (Leverandører der udstiller services på NSP)
url/category/serl

Udvikling og idriftsættelse af komponent på NSP

Column
width50%

UI Button
colormagenta
displayblock
icontext
titleForstå NSP-arkitekturen
url/category/fn

Hvad kan NSP-platformen bruges til?

UI Button
displayblock
iconsettings
titleSupport
url/category/sup

Kom i kontakt med NSP-support

UI Button
displayblock
iconsettings
titleDrift
url/category/drif

Driftsstatus, KPI’er og servicevilkår

Show If
groupsupport-write,support-read,capgemini,netic

UI Button
displayblock
iconsettings
titleService Desk Support Site (Restricted)
urlhttps://www.nspop.dk/display/support

Driftsinformation

Section
Column
width95%
Localtab Group
Localtab
activetrue
titleAktuelle

Abonner på driftsudmeldinger via RSS  


HTML
<div id="aktive1">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive1").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/xml2html/?id=openissues');
</script>
Localtab
titleTidligere
HTML
Søg efter: <input type="text" id="opensearch2" /> 
<input id="clickMeInput2" type="button" value="Søg nu" />

Sorter efter: <select id="select2">
<option value="">Ændret</option>
<option value="title">Sags ID</option>
<option value="summary">Overskrift</option>
<option value="priority">Prioritet</option>
<option value="type">Type</option>
</select>

Rækkefølge: <select id="dir2">
<option value="">Stigende</option>
<option value="desc">Faldende</option>
</select>
<div id=aktive2>
</div>
<script>
AJS.$("#aktive2").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/xml2html/?id=closedissues');
AJS.toInit(function(){ // use instead of $(document).ready()
  AJS.$('#clickMeInput2').click(function(){
   AJS.$("#aktive2").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/xml2html/?id=closedissues&search='+AJS.$("#opensearch2").val()+'&order='+AJS.$("#select2").val()+'&dir='+AJS.$("#dir2").val());
  })
AJS.$("#select2").change(function(){AJS.$('#clickMeInput2').click()});
AJS.$("#dir2").change(function(){AJS.$('#clickMeInput2').click()});
 })
</script>

 

 
Systemet til arkivering af udmeldinger blev idriftsat d. 01/12-2013. Ældre udmeldinger er derfor ikke med i arkivet.

Note
iconfalse

Denne side er under løbende opbygning - ris, ros, gode ideer og kommentarer kan mailes til nsp.op@nsi.dk

SDS/SSI Hjemmesiden er på http://www.ssi.dk

Hide children
 
Hide sidebar

HTML
<script language=javascript>
setTimeout(function(){
  window.location.reload(1);
}, 300000);
</script>